Průmyslový design a inovace jako příležitost k úspěchu

Datum: 21. 1. 2020    Související země: 

Vládní agentura CzechTrade si vybudovala mezi firmami výtečné renomé. Stala se jejich nepostradatelným společníkem při cestách za hranice vlasti, průvodcem podnikání doslova na všech kontinentech, spolehlivým rádcem a partnerem, který se snaží podpořit potenciál domácích výrobců a poskytovatelů služeb.

Řadu let také aktivuje vztah mezi českými firmami a designéry. Svou pozornost rovněž soustřeďuje na pomoc firmám, které se etablovaly na trhu v nových oborech, jsou průkopníky atraktivních technologií a realizují neobvyklé nápady. Na příkladech jsme se snažili ukázat, oč jde:

  • Design hraje klíčovou roli při prosazování českých výrobních firem na zahraničních trzích. CzechTrade již více než deset let podporuje průmyslový design pod značkou CzechTrade – Design pro export.
  • Na akcích Designblok 2019 a Meat Design Ostrava, které patří k vrcholům přehlídky designu v tuzemsku, agentura představila službu Design pro konkurenceschopnost a úspěšné případy jejího využití.
  • Dotované služby pro inovativní firmy – spolupráce s designérem a jejich propagace na designových veletrzích. Od roku 2013 CzechTrade využívá prostředky EU k financování designérských služeb a propagaci designu v zahraničí.
  • Adresář designérů CzechTrade – online databáze průmyslových designérů, registrace je zdarma a nabízí přehled dodavatelů dotovaných služeb. Aktuálně je v něm registrováno 67 designérů.
  • Semináře pro firmy a designéry – udržitelnost i kvalitní a funkční design představují nový trend a zároveň strategický nástroj pro české exportéry. Jde o přidanou hodnotu oslovující novou cílovou skupinu, kterou je nezbytné popularizovat směrem k českým výrobcům a průmyslovým designérům. CzechTrade připravuje další blok odborných seminářů zaměřených na téma udržitelného designu a designu s cirkulárním aspektem.
  • Designové veletrhy – v posledních dvou letech bylo realizováno sedm společných účastí pro 54 firem na veletrzích zaměřujících se na design (Maison&Objet Paris, Heimtextil a Light + Building 2018). Nyní probíhá příprava veletrhu Light + Building 2020. Do konce roku 2021 CzechTrade plánuje zařadit další tři dotované veletrhy.
  • Individuální spolupráce s designérem – služba projektu Design pro konkurenceschopnost, do kterého je zapojeno 82 firem. Ty realizují celkem 106 inovačních projektů. Celková poskytnutá dotace činí 3,3 mil. Kč a trvání bylo prodlouženo až do konce roku 2021.

Úspěšné případy vás mohou inspirovat

VULCANUS design s.r.o.
Olomoucká společnost VULCANUS design, s.r.o., výrobce speciálních grilů, oslovila CzechTrade s žádostí o pomoc při exportu. Agentura vytipovala s ohledem na produktové portfolio tři vhodná teritoria, ve kterých by firma měla potenciál navázat dlouhodobé obchodní vztahy. Pracovníci těchto zahraničních kanceláří sestavili na základě požadavků klienta seznam potenciálních partnerů. Úspěch zaznamenala firma s kanceláří CzechTrade v italském Miláně, kde agentura propagovala grily firmy Vulcanus na tematicky zaměřených veletrzích. Následně po této propagaci byla dohodnuta dlouhodobá spolupráce s vhodným partnerem, díky které již proběhla první objednávka. Společnost Vulcanus se rozhodla rozšířit své stávající portfolio o nový produkt a příslušenství. Ke spolupráci na nových produktech se rozhodla využít další z nabízených služeb agentury, a to zvýhodněné služby designéra z Adresáře designérů CzechTrade.

SITUS furniture s.r.o.
Firma SITUS furniture, s.r.o., opakovaně spolupracuje s designérem Ing. Petrem Šebelou z Adresáře designérů CzechTrade. Židle TRES, jejíž návrh vznikl na základě této spolupráce, letos získala ocenění v soutěži BIG SEE Product Design Award. Ta sdružuje jednotlivce, instituce a společnosti z 18 zemí jihovýchodní Evropy, mimořádně dynamického a kreativního evropského regionu, a je součástí tradiční přehlídky designu Month of Design v Lublani.

CzechTrade reaguje na nové požadavky klientů

Výrazný akcent na oblast inovací
CzechTrade aktivně oslovuje hi-tech společnosti a nabízí jim asistenci při pronikání na zahraniční trhy. Agentura reaguje na nové požadavky klientů, a to hlavně co se týká odbornosti a porozumění problematice napříč obory. Kromě obvyklých služeb v rovině podpory exportního úsilí firem přispívá CzechTrade k popularizaci nových trendů, jako je například cirkulární ekonomika, a to ve formě seminářů, odborných publikací atd.

Úspěchy klientů v oblasti smart cities
CzechTrade v minulosti významně pomohl společnosti MORAM CZ, s.r.o., s úspěšným proniknutím na maďarský trh. MORAM má nyní v Budapešti pobočku a již druhým rokem se účastnila setkání českých a maďarských partnerských měst a obcí pořádaného zastupitelským úřadem ČR a kanceláří agentury CzechTrade v Budapešti. Firma díky získaným kontaktům také rozvíjí svoje výrobkové portfolio.

Společnost MORAM CZ se od roku 2006 zabývá výrobou sofistikovaných řešení pro údržbu měst a obcí. Nově začíná vytvářet katalog „chytrých prvků“, které lze okamžitě aplikovat pro zkvalitnění života ve městech a obcích. Katalog bude postupně obsazován dalšími moderními doplňky, které budou tvořit jedny ze základních složek smart city.

Zcela konkrétním výstupem aktivit společnosti MORAM v oblasti smart cities bude instalace prvních smart kiosků Vin4m v Maďarsku s realizací v průběhu prvního pololetí 2020. Jde o krytý designový altán, který obsahuje posezení, osvětlení, fotovoltaický panel, wi-fi, možnost nabíjení mobilních telefonů, nabíjecí stanici elektrokol a elektrokoloběžek, pítka pro lidi a zvířata atd. Součástí je interaktivní dotykový venkovní panel. Altán lze také použít jako chytrou zastávku nebo venkovní učebnu pro školy. Společnosti MORAM se úspěšně daří vytvářet řetězec subdodavatelů, z nichž mnozí jsou klienty agentury CzechTrade.

Incomingová technologická mise
Zahraniční kancelář v Santiagu de Chile uspořádala incomingovou misi s chilskou nanotechnologickou společností NanoTec. Během tří dnů (16.–18. října 2019) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechInvest zorganizovala odborný seminář, který představil české nanotechnologie a aktuální stav v Chile. Tamní společnost zpracovává vytěženou měď do nanočástic, které se používají v mnoha oblastech průmyslu. Zájem však má i o nákup hotových výrobků s nanočásticemi mědi a jejich distribuci na trzích Latinské Ameriky.

Majitelé společnosti NanoTec na základě této akviziční cesty zvažují investici v České republice, mají zájem založit vlastní firmu a laboratoře, podílet se na společném vývoji a spolupracovat s českými podniky na aplikacích nanočástic mědi.

Export Starter
Hned na únor 2020 společně s agenturou CzechInvest připravuje CzechTrade odbornou konferenci Export Starter, která bude zaměřena na exportní připravenost start-upů.

Zdroj: Prosperita