Byznys v Číně v době pandemie a po ní

Datum: 21. 5. 2020    Související země:  Čína Čína

Nedávné vypuknutí epidemie COVID-19 vedlo v Číně k významným dopadům na podniky a průmyslová odvětví. V zábavním průmyslu, vzdělávání, zdravotnictví, a jiných došlo k podstatnému nárůstu uživatelů, kteří byli nuceni pracovat z domova, nemohli chodit do školy, měli omezený přístup ke službám anebo měli omezený či dokonce žádný dostupný způsob dopravy.

Krize tak zrychlila používání nových technologií. Tato zkušební doba také formuje podnikání soukromého sektoru. Mnoho podniků je poháněno nejen zisky, ale také touhou poskytovat sociální dobro.

Tyto změny přinesly více příležitostí pro různá odvětví. Klíčovými se stávají smart cities nové generace, které kromě klasických městských funkcí budou systematicky posilovat veřejnou správu integrací dodavatelských řetězců, řízením dopravy, varováním v nouzových situací nebo před katastrofami. Big data budou více využívána pro veřejné blaho, zejména pro sledování, analýzu a podporu včasného veřejného rozhodování. Podle Wu Tiana, viceprezidenta společnosti Baidu, budou big data využívána k analýze vývoje ohniska a k podpoře prevence a kontroly nemocí. Online datové platformy bude moci využít k předpovídání budoucnosti kombinací lokálních infekcí a pohybů populace, a tím tak dojde k optimalizaci přerozdělování veřejných zdrojů. Big data mohou také poskytnout informace, pokud jde o včasnou identifikaci vysoce rizikových oblastí. Veřejnost si tak bude moci v aplikaci Baidu Maps ověřit různé oblasti v souvislosti s epidemickou situací.

Dochází ke vzniku nových obchodních modelů, zejména v odvětvích jako je zdravotnictví, logistika, automatizace, zábavní průmysl, maloobchod či vzdělávání. Spousta podniků se začíná přesouvat do online prostoru. Hodnotový řetězec zdravotní péče bude rozšířen tak, aby zahrnoval včasné odhalení a prevenci. Budoucí aplikační scénáře budou zahrnovat více účastníků a budou propagovat komplexní ekosystém pro programy veřejného zdraví. 

nakup-internet-101827404-225.jpgV neposlední řadě dochází k posunu v oblasti sociálních médií, kdy nepůjde už jen o kanály mezi jednotlivci a firmami, ale také mezi veřejností a vládou. Začátkem února začali místní úředníci spolupracovat s mobilní platební službou Alipay a sociální sítí Wechat na vytvoření nového druhu virtuálního pasu, tzv. barevných kódů. Mobilní aplikace obecně tvrdí, že je schopna vyhodnotit riziko, které daný uživatel pro veřejné zdraví představuje, a to na základě dat o zdravotním stavu v konkrétních situacích, který každý uživatel sám hlásí. Poté je uživatelům přidělen odpovídající QR kód a barva: zelená - OK, žlutá - 7denní nebo kratší karanténa, červená - 14denní karanténa. Využití zdravotních kódů během období prevence a kontroly epidemie pomáhá oddělit životní prostor nakažených a zdravých lidí. Jedná se o způsob chytré karantény, který pomáhá zrychlit znovunastartování ekonomiky. 

Čínští spotřebitelé vždy dbali na zdraví a bezpečnost produktů a měli k tomu dobrý důvod. Od problémů s dětským mlékem, recyklaci prošlých výrobků, falšování kuchyňských olejů až po falešná léčiva prodávaná online. Díky práci médií stačí málo, aby byli uživatelé nedůvěřiví k výrobkům neznámého původu. Z toho dlouhou dobu těžily zahraniční značky s dováženými výrobky ze zahraničí, které byly vnímány jako kvalitnější. Nicméně nová epidemie tomu dala nový rozměr, a lidé své obavy rozšířily i na služby. Je v této restauraci dostatečná hygiena? V tom kosmetickém studiu? V tomto sdíleném autě? Je toto kolo vydesinfikované?  Je možné tomu věřit, respektive věřím dané značce, která mi službu poskytuje?

Kromě obnovení kontaktu se zákazníky, který díky epidemiologickým opatřením trochu opadl, se společnosti musí důkladně zaměřit na to, zda jejich značka správně komunikuje atributy potřebné ve světě COVID-19. Je důležité vyzdvihnout prvky, které vedou k upevnění důvěry ve značku z hlediska zdraví, hygieny a celkové bezpečnosti.  Nestačí jen prohlásit, že dané výrobky zákazníkům nezpůsobí žádnou újmu. Je zapotřebí pozitivně komunikovat ve stylu, že konkrétní výrobky jsou pro zákazníky lepší, například díky obsaženým přísadám, použitým materiálům, způsobu balení, pracovním postupům atd. Nyní je tak prostor pro firmy, aby se odtrhly od konkurence se skutečnou, viditelnou a prokazatelnou odlišností v daných aspektech. Kupříkladu u jídla či léků se dá očekávat, že touha po vědění odkud produkty pochází a jak je s nimi v rámci dodavatelského řetězce zacházeno bude nabývat na důležitosti.
Ač je Čína komplikovaný a v určitém ohledu soběstačný trh, pořád se nachází možnosti pro české společnosti, kde se na daném trhu prosadit. Každá krize vytváří nové příležitosti.

Autor: Michal Dúbrava, CzechTrade Chengdu