Dopady na čínskou ekonomiku a podnikatelské prostředí

Datum: 21. 5. 2020    Související země:  Čína Čína

Čína byla v posledních desetiletích známá rapidním růstem domácí ekonomiky. Za první čtvrtletí roku 2020 však došlo dle oficiálních údajů k poklesu HDP o 6,8 procenta, což můžu v jistém ohledu znamenat konec jedné globální éry.

Tvorba nových pracovních míst poklesla meziročně o 24 procent, zvýšila se i nezaměstnanost. Dle dostupných čínských celních údajů zaznamenala díky stagnující zahraniční poptávce za první čtvrtletí roku 2020 Čína pouze zcela marginální přebytek zahraničního obchodu, výrazně poklesl obrat zboží v největších čínských přístavech, jako je Šanghaj, Ningbo či Qingdao. Tento fakt opět signalizuje významné změny v celé čínské ekonomice, jediným rostoucím výrobním odvětvím je v současnosti segment zdravotnického materiálu a pomůcek.

Z Číny však nepřicházejí pouze negativní zprávy. Čína je především také zemí, která jako první dokázala překonat pandemii COVID-19, takže je také první zemí, kde dochází k obnově ekonomiky. Ve druhém čtvrtletí 2020 v Číně dochází k plnému obnovení běžného života a s tím i k návratu k normálnímu fungování ekonomiky. Čínská vláda masivně podporuje zachování likvidity na domácím finančním trhu, takže by nemělo dojít k zastavení investic a úvěrů. Podniky jsou subvencemi motivovány k obnovení výroby a udržení zaměstnanosti.  

nakupovani_323807780-225.jpgKaždá krize má své vítěze i poražené. V Číně jsou jednoznačnými vítězi online obchody a služby. Vzhledem k uzavřeným restauracím se významná část populace navykla užívat služby pro donášku jídla. Stejně tak uzavření obchodních center výrazně zvýšilo poptávku po zboží nakupovaném online. Čína má 810 milionů internetové populace, přes 600 milionů obyvatel využívá internet k nákupům. Jedná se tedy s výrazným předstihem o největší online trh. Segment čínské e-commerce roste pravidelně tempem kolem 20 procent za rok, nyní se však očekává další zrychlení. 

Rostoucí význam čínské e-commerce, která se již nyní podílí téměř 40 procent na veškerém retailovém obratu, je zároveň dobrou zprávou pro české firmy. Vybudovat fungující e-shop na čínských platformách není jednoduché, ale je to levnější než například vybudovat retailovou síť. I nadále je navíc možnost využít cross-border e-commerce, kdy není nutné získávat čínské certifikace výrobků. Agentura CzechTrade tyto trendy sleduje a je připravena poskytnout českým firmám konkrétní pomoc.

Více než dříve bude třeba mít pro čínský trh připravené zboží s přidanou hodnotou oproti konkurenci. A stejně jako dříve bude nutné si vstup na trh pečlivě promyslet a naplánovat. Vzhledem k rostoucímu počtu bankrotů firem bude otázka výběru spolehlivého lokálního partnera ještě důležitější než dříve. I přes tyto výzvy zůstává Čína největším světovým trhem a firmám nabízí netušené možnosti, kvůli kterým stojí za to podstoupit i související rizika. 

Autor: Jan Bejkovský, CzechTrade Peking