Investovat nyní do amerického trhu? Ano, může to být velmi efektivní

Datum: 19. 6. 2020    Související země:  Spojené státy americké Spojené státy americké

„Počátkem března jsme očekávali růst HDP v USA ve výši dvou až tří procent, a za necelé dva měsíce je všechno jinak,“ říká ředitel regionálního centra Severní Amerika a Austrálie agentury CzechTrade v Chicagu Jan Kubata a vystihuje tím situaci, v níž se ocitly ekonomiky po celém světě vlivem pandemie. „Do propuknutí onemocnění byla ekonomika USA ve velmi dobré kondici: HDP rostlo stabilním tempem, nezaměstnanost byla nejnižší v historii země, bylo provedeno razantní snížení daní a mezi podnikateli vládla proinvestiční a optimistická nálada. Dnes se Spojené státy propadají do ekonomické deprese. Vláda se snaží podpořit ekonomiku, a proto schválila mnoho podpůrných balíčků v řádech stovek miliard dolarů. Uvidíme, zda to bude stačit,“ dodává Jan Kubata exkluzivně pro TRADE NEWS.

Jaké pozorujete v  USA hlavní změny v důsledku pandemie koronaviru?
Změny jsou značné. Hodně lidí se přesunulo na  home office, někde i  nastálo. Transformuje se realitní trh. Přibývají volné kanceláře a  firmy si budou chtít udržet klienty, takže začnou zlevňovat. Tento trend se projeví i  v  dalších odvětvích, jako je hotelnictví, zábavní parky či kina. Na  druhou stranu to přinese velkou vlnu zdražování a  krachů malých a  středních firem. Americká obchodní komora odhaduje, že pandemie se dotkne až 40 procent z nich i přesto, že prezident Trump podepsal 27. března CARES Act, který zahrnuje úlevy a  podporu pro malé podnikatele ve  výši 376 miliard dolarů.

Jaký dopad bude mít očekávaná recese amerického hospodářství na  export českých firem do  USA? Platí i  v  tomto případě, že krize je příležitost?
Jistě, příležitosti se objevují vždycky a  krizové podmínky přinášejí pro podniky i  veřejnou správu nové výzvy. Musíme se rychle orientovat ve  změnách, sledovat trendy. Navzdory koronavirové době umět efektivně poradit českým exportérům, pomoci jim navázat nové kontakty s lidmi, kteří jsou opravdovými hráči v obchodu a nákupu a  kteří mohou být klíčovými partnery ve snaze nahradit ztracená odbytiště. Je třeba objektivně vyhodnotit informace, uvědomit si, že to bude těžší než před čtvrt rokem, a postavit novou strategii.
Nedělejme si iluze, že se USA budou chovat jinak než evropské země. Každý se bude snažit podpořit především své lidi a  podniky. Podle mého odhadu dojde ve strategických oblastech ke stahování výroby z Asie. Investice do amerického trhu může být v tomto čase velmi efektivní. Tím říkám, že založit v  USA pobočku, sklad, výrobu a  zaměstnat Američany může v  budoucnu přinést benefity v  podobě různých podpor ze strany státu.
Dveře otevřené dokořán bude mít zboží pro řešení problémů a  nových skutečností vzniklých vlivem pandemie – od  zdravotnických potřeb a  vybavení, přes bezpečnostní technologie, nanotechnologie po  termokamery a  jiné. Naopak běžné výrobky bez vyšší přidané hodnoty, které bylo již před vypuknutím pandemie obtížné prodat, budou takřka neprodejné.

Co dalšího teď bude pro české exportéry na americkém trhu těžší?
Mezinárodní obchod obecně je teď obtížnější po  celém světě, hlavně kvůli uzavírání dopravních cest. Pokud jde o  USA, drobná uvolnění restrikcí se objevují, třeba Úřad pro kontrolu potravin a  léčiv (FDA) zmírnil podmínky pro dovoz ochranných roušek, které nejsou určené pro zdravotnictví. Ale velké legislativní změny, které by zjednodušily vstup zboží na  území USA, se neočekávají. Ochrana amerických výrobců, zaměstnavatelů a  spotřebitelů se naopak bude upevňovat. Bude posilovat „Buy American, Hire American“, tedy že americké firmy a  orgány budou upřednostňovat, zaměstnávat a  nakupovat americké zboží, služby a lidi.
USA jsou velkým trhem založeným na  spotřebě, úvěrech a  otevřeném přístupu k penězům. Je to také nejkonkurenčnější trh na  světě. Byl a  zůstane v každé době. V Česku ale máme talentované a  flexibilní podnikatele, kteří si poradí v  každé situaci. O tom se přesvědčuji každý den.

USA jsou také největším světovým producentem ropy. Jak se současný propad cen této suroviny podepíše na tamní ekonomice?
To je velký problém a  mnoho těžařů, především těch, kteří dobývají z  břidlic, se dostává na hranu krachu. Situace bude trvat tak dlouho, dokud budou platit zákazy, podniky nebudou vyrábět a  nebude se cestovat. Galon benzinu se v  dubnu prodával pod dva dolary, což bylo přibližně o  dolar méně než o  tři měsíce dříve. Nyní se cena ropy pozvolna zvedá, na  pumpách je okolo 2,5  dolaru za  galon, také stoupá spotřeba. Zaznamenali jsme rovněž zájem čínských společností o  nákup texaských ropných polí.

Jaký vývoj očekáváte v  souvislosti s  podzimními prezidentskými volbami? Může Donald Trump ve snaze o  znovuzvolení přijít s  významnějšími opatřeními na  podporu ekonomiky?
Hospodářská situace každého Američana bude hrát ve  volbách důležitou roli. Trump má tu výhodu, že své případné ekonomické balíčky bude moci uvést do  praxe, pokud mu to demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů umožní a nezablokuje. I nově zvolený prezident jistě podpoří americké hospodářství. Uvidíme, v jakém rozsahu se to dotkne zahraničního obchodu.

Může z vašeho pohledu dojít k  zákazu nebo výraznému omezení imigrace do USA?
Ano, a už se to i děje. Nyní platí šedesátidenní zákaz vstupu pro imigranty žádající o trvalý pobyt. Zda se bude prodlužovat nebo ne, se uvidí, ale snahou bude ochránit americký pracovní trh. USA se blíží ke  čtyřiceti milionům nezaměstnaných. Také platí, že do  Spojených států nemohou cestovat lidé ze schengenského prostoru a  dalších zemí. Čili omezení imigrace tu je a  musíme si počkat, jak se bude uvolňovat či utahovat.

Jaké projekty partnerství veřejného a  soukromého sektoru (PPP) v  USA mohou být zajímavé z  pohledu obchodních příležitostí?
Pomocí PPP se nejen federální vláda, ale i  guvernéři snaží použít soukromé peníze při řešení této vážné situace.
Na  projekty zde nahlížejí pozitivněji než třeba u  nás. Bohužel pro české firmy stále platí, že v  případě tendrů z  veřejných peněz je téměř nemožné uspět bez amerického partnera. Jsou tu ochranná opatření, která limitují přístup podnikatelských subjektů ze zahraničí a  protežují ty americké. Tyto netarifní bariéry měla odstranit smlouva mezi EU a  USA, tzv. TTIP. Vedle toho také od  začátku dubna běží tzv. Paycheck Protection Program. Jde o  federální program, který je řízen Ministerstvem financí USA a  Ministerstvem pro malé podnikání a slouží na ochranu malých podnikatelů.

Zmínil jste smlouvu TTIP. Jak to vypadá s  jejím vyjednáváním? Jaké hlavní plusy přinese?
Věřím, že by krize v  dohledné době mohla přimět obě strany, aby se vrátily k  jednacímu stolu, pokusily se společně odstranit tarifní i netarifní bariéry, otevřít obrovský trh a vstup na něj oboustranně zlevnit. Už pouhé uznávání evropských certifikací zde v  USA by českým firmám výrazně pomohlo. Budeme věřit, že se to povede.

Zdroj: TRADE NEWS, č. 3/2020
Autor: Daniel Libertin