Rumunsko čeká na opětovné procitnutí

Datum: 8. 6. 2020    Související země:  Rumunsko Rumunsko

Rumunská vláda záhy po České republice zavedla nařízení vedoucí k zabezpečení zdraví občanů. Vliv na tamní život, obchod a výrobu mají i vojenská opatření, která silně omezila například autodopravce při vstupu do země a zpět. Nyní byl stav nouze vystřídán stavem pohotovosti. Exportéři mapují trh a rumunští zákazníci přehodnocují portfolio svých dodavatelů. Více informací o Rumunsku poskytl ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Bukurešti Michal Holub.

Jak si dnes v Rumunsku stojí české firmy? Mají možnost nadále exportovat?
Podle zájmu o služby naší kanceláře lze odvodit utlumení obchodu v mnoha průmyslových oborech, ať už jde o hotové výrobky, náhradní díly k dopravní technice, komponenty pro automotive nebo potraviny určené pro maloobchod.
Momentálně české firmy vyhodnocují svou pozici a možnosti do konce roku. Dřívější obchodní aktivity nahradil zájem o marketingové průzkumy trhu, resp. screeningy trhu a vhodných obchodních partnerů, s cílem získat vstupní databáze a po odeznění pandemie oslovit takto vytipované rumunské společnosti samy nebo s pomocí naší kanceláře.
Za poslední měsíc sledujeme české firmy v rolích krizového managementu a příprav na období po skončení pandemie. Samozřejmě, jsou výjimky, jako všude v Evropě, a těmi jsou třeba výrobci a dodavatelé drogistického zboží.

Co mohou exportéři v budoucnu od rumunského trhu očekávat? Vidíte pro ně pozitiva a příležitosti?
Určitě dojde ke změnám a věřím, že pro české exportéry budou tyto změny dobré. Rumunský zákazník dozajista zpomalí svou dosavadní dynamiku při nákupech, což by mohlo přinést tlak na kvalitu a v konkurenčním boji jsou na tento parametr české firmy dlouhodobě připravené.
Druhým kladným efektem může být přehodnocení stávajícího portfolia dodavatelů a obchodních partnerů. Ale nic není zadarmo. Český podnikatel bude muset počítat, že nasmlouvané objemy ve zbytku roku 2020 budou menší a s nejistým výhledem na rok 2021.
Odborníci i podnikatelé odhadují, že by se k akviziční práci mohli navrátit v druhém pololetí tohoto roku.

Další aktuální informace a praktické rady pro export do Rumunska se dozvíte na stránkách agentury CzechTrade nebo na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Zdroj: Euro.cz
Autor: CzechTrade