Kazachstán je zajímavým trhem

Datum: 20. 7. 2020    Související země:  Kazachstán Kazachstán

Největší středoasijskou republiku zasáhla bolestivě nejenom vlna koronaviru, ale též související pokles cen ropy a dalších nerostných surovin. Kvůli propadu měny se také v zemi zdražují potraviny a další zboží. Trvá ale zájem o zboží českých vývozců, uvádí Petr Jurčík, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty.

Jaká je teď v Kazachstánu situace, vrací se k normálu?
Výjimečný stav skončil dne 11. května, nicméně karanténní opatření zůstávají v omezené míře v platnosti. Země se postupně do normálu vrátila a s příslušnými omezeními začaly znovu fungovat obchody, nákupní centra a restaurace. Od návštěvníků jsou vyžadovány roušky, při vstupu probíhá dezinfekce rukou a oblečení. Došlo k obnovení vnitrostátní, a částečně také mezinárodní, letecké dopravy, obnovena byla železniční a dálková autobusová doprava. Dříve zřízená kontrolní stanoviště na hranicích měst, která znemožňovala volný pohyb lidí, byla počátkem června úplně odstraněna.

Proč v Kazachstánu došlo k takovému nárůstu? Přitom v březnu zavedená opatření byla dost razantní v porovnání třeba s Evropou.
Kazachstán zareagoval v březnu velmi rychle a podařilo se mu šíření nákazy eliminovat. Opatření, která zavedl, se ve velké míře shodovala s opatřeními přijatými v Číně a byl premiantem i v porovnání třeba se zeměmi EU. Bohužel rozvolnění opatření si řada obyvatel vyložila jako úplný konec omezení a počty nově nakažených opět rostou. Je tedy jisté, že se striktní opatření s největší pravděpodobností vrátí. Prudký nárůst onemocnění v poslední době souvisí převážně s tamní mentalitou a komunitním způsobem života. Pokud v Kazachstánu byla karanténní opatření vynucována bezpečnostními složkami, obyvatelstvo to respektovalo. Po rozvolnění a obnovení volného pohybu nebylo v silách místních orgánů situaci hlídat a dodržování vynucovat, lidé je začali porušovat. Značnou roli sehrály také sociální sítě, kde se šířila řada nepravd a fake news, kterým má obyvatelstvo obecně ve všech postsovětských zemích sklony věřit. Existuje velká část lidí v Kazachstánu, kteří doposud nevěří, že nějaký virus vůbec existuje a za vším vidí celosvětové spiknutí. Další rovinou je komunitní způsob života, kdy v Kazachstánu žije dohromady i několik rodin v jednom domě a případná nákaza se rychle rozšíří mezi členy domácnosti. Velkou roli sehrála také obliba různých oslav, na kterých bývá mnohdy i 300 lidí. Přestože organizace těchto akcí byla zakázána, obyvatelstvo zákaz obcházelo a hromadně se scházely.

Kazachstán byl doposud oblíbenou zemí českých exportérů. Jak silně dopadne epidemie na ekonomiku země?kazachstan-shutterstock_585990431-225.jpg
Dopady budou velké, zejména v důsledku snížení cen ropy a dobývaných nerostů, neboť zisky z nichž tvoří páteř kazašské ekonomiky. Otázkou je, nakolik bude daný propad výrazný a jestli se časem vrátí či nevrátí na původní úrovně. Největší dopad očekávám na obyvatelstvo země, kdy se kvůli propadu měny zdražily potraviny a jiné zboží. Segmenty exportu českých firem, jako je energetika a těžební průmysl, disponují dolarovými příjmy a investice do nových technologií jsou pro ně nevyhnutelné. Potom je zde také potravinářský průmysl, kde evidujeme dlouhodobý zájem o dodávky českých technologií bez ohledu na probíhající epidemii a ekonomická omezení.

Obrací se na Vás v návaznosti na dočasné zavedení bezplatných asistenčních služeb více firem se zájmem o kazašský trh?
Růst zájmu tady je, ale ne nijak dramatický. Spektrum firem, které mají šanci na kazašském trhu uspět, je dost omezené a v drtivé většině se na nás obracejí naši stávající klienti, kteří již jsou na trhu Kazachstánu aktivní nebo se na vstup do teritoria v minulosti připravovali. Ten trh skrývá velké možnosti a čeští exportéři si toho jsou vědomi. Snažíme se však s každou firmou její záměr důkladně konzultovat a posoudit, zdali má opravdu šanci na trhu uspět. Těší nás, že se na nás obrací většinou firmy, které mají o teritoriu základní povědomí a představu, takže se při konzultacích můžeme bavit o konkrétních věcech.

Co byste doporučil firmě, která má nyní zájem vstoupit na kazašský trh a uspět na něm?
Neřekl bych, že se podmínky vstupu na kazašský trh nějak zdramatizovaly. Vždy to bylo a bude teritorium s velkým obchodním potenciálem a o to náročnějšími podmínkami zde uspět. Naše kancelář realizuje semináře o kazašském trhu, o které je velký zájem.
Na seminářích zdůrazňujeme, že kazašský trh není vhodný pro začínající firmy bez zkušeností, protože konkurence z jiných zemí je zde velká, Kazachstán má i svá výrazná specifika trhu a odlišnou obchodní mentalitu.
Šanci uspět mají firmy s referencemi v Rusku či alespoň zemích postsovětského prostoru s kapitálem pro uskutečnění exportních plánů. Komu se zde podařilo uspět, uspěl dost výrazně a nedá na zemi dopustit. Přesto bych zmínil segmenty, kde v nejbližší době nevidím výraznou perspektivu a se kterými se na nás některé firmy obracejí. Jedná se o zboží pro běžného zákazníka, sklo, porcelán, potravinářské výrobky. Kvůli nepříznivému kurzu bude toto zboží pro velkou část obyvatelstva nedostupné a česká firma, pokud bude chtít s tímto zbožím uspět, se musí připravit na poskytnutí výrazné slevy, aby toto zboží bylo konkurenceschopné.

Epidemie koronaviru prakticky znemožnila organizaci veletrhů po celém světě. Má vaše kancelář pro firmy připravenou alternativu?
Veletrhů v Kazachstánu se každoročně koná bezpočet, ale většina z nich je předražená a nemá pro firmy reálný přínos. Proto se snažíme organizovat spíše oborové mise. Letos na podzim máme v plánu například misi zaměřenou na technologie pro uhelné elektrárny, strojírenské technologie a technologie k povrchovému dobývání nerostů, které organizujeme ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR v Nur-Sultanu. Z veletrhů se letos uskuteční, pokud to epidemiologická situace dovolí, pouze veletrh WASMA a veletrh PowerKazakhstan. Zejména veletrh WASMA bych doporučil firmám v oblasti dodávek čistíren odpadních vod a ekologie. Jde o kvalitní veletrh s několikaletou tradicí, který se každoročně koná v Moskvě, letos poprvé zavítá i do Kazachstánu. Je samozřejmě otázkou, jak bude vypadat epidemiologická situace.

Byla nějak omezena doprava zboží do země? Je možné do Kazachstánu cestovat, např. pokud bude mít firma rozjednán důležitý obchod?
Nákladní doprava a doprava zboží funguje normálně, řidiči nákladních aut mohou do Kazachstánu cestovat, avšak pro občany zemí EU byla zavedena vízová povinnost, prozatím s platností do 1. listopadu 2020. Existují určitá zdržení, jak v Kazachstánu, tak i při tranzitu zboží přes další země, nicméně není to nijak zásadní. Mezinárodní letecká doprava byla obnovena v částečné míře, avšak je otázkou, jestli nedojde k opětovnému přerušení v návaznosti na nová karanténní opatření. Firmám bych doporučil plánovat cesty do Kazachstánu spíše až na podzim. Pokud má však firma rozjednánu zakázku, jsme schopni je na jednání zastoupit. V případě, že partnerská firma sídlí mimo Almaty, vnitrostátní letecká doprava v zemi již byla obnovena, budeme se maximálně snažit vyjít klientovi vstříc.

Zdroj: Český export a podnikání, 7-8/2020
Autor: Tomáš Stingl