Kolumbie: Bogota spustila revoluci v monitorování Kriminality

Datum: 21. 7. 2020    Související země:  Kolumbie Kolumbie

Mozaika ze světa: Přinášíme zprávy o byznysu ve světě a příležitostech pro české vývozce od ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade.

Policie hlavního města Kolumbie po deseti letech zásadně reformuje systém pro monitorování a potírání kriminality. Reforma počítá s tím, že dohled nad bezpečností v pevně stanoveném územním kvadrantu se transformuje na takzvané mobilní kvadranty, což policejním jednotkám umožní volně se přesouvat po lokalitách podle výskytu trestného činu. Během trestního stíhání či pronásledování pachatele tak budou moci policisté pokračovat plynule, aniž by museli řešit složitý proces předávání případu, kterého zneužívali kriminálníci. Opatření se zavádí i s ohledem na incidenty z poslední doby, kdy se mění typ zločince. Vzhledem k situaci kolem koronaviru totiž spoustu lidí přišlo o práci a vzhledem k velkým rozdílům mezi ekonomickými třídami se jedná o osoby, které nemají finanční rezervy. Proto se v některých případech uchýlí k (většinou drobným) trestným činům. Se změnou půjde ruku v ruce i další důležité opatření, a tím je centralizace přijímání všech stížností a incidentů na jednotné tísňové lince 123, která bude ekvivalentem české linky 112. Doposud veškeré telefonáty směřovaly na konkrétní policejní stanici v konkrétním kvadrantu. Radnice plánuje vytvořit centrum, kde by byla monitorována veškerá trestná činnost v hlavním městě, což představuje příležitost pro české dodavatele v oborech telekomunikací, monitorovacích systémů nebo řešení pro call centra.

Zdroj: Český export a podnikání 7-8/2020
Autor: Pavel Eichner, CzechTrade Bogota