Japonsko: Přibývá společných projektů s Evropany na třetích trzích

Datum: 20. 7. 2020    Související země:  Japonsko Japonsko

Mozaika ze světa: Přinášíme zprávy o byznysu ve světě a příležitostech pro české vývozce od ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade.

Rostoucí počet společných projektů mezi evropskými a japonskými podniky na třetích trzích ukazuje na pozitivní trend, který bude i do budoucna přinášet nové příležitosti jak pro české, tak i japonské firmy. S ohledem na tradiční japonskou společnost a její nízkou ochotu narušovat dlouhodobě budované vztahy na domácím trhu představuje právě spoluúčast na projektech v třetích zemích jednu z častých forem spolupráce. Největší zájem z japonské strany je sice především o energetické projekty zaměřené na obnovitelné zdroje v rozvojových zemích (především v Africe), příležitost skýtají ale i další sektory. V posledních letech roste poptávka po technologiích v oblasti umělé inteligence a IoT, které je možné aplikovat v rámci SmartCity projektů či při modernizaci vládních struktur v zemích jihovýchodní Asie. Japonské společnosti jsou otevřené i inovacím v oblasti telekomunikací a automobilové či železniční dopravy. Zájem o spolupráci mezi evropskými a japonskými subjekty roste napříč celou Evropskou unií. Podíl německých společností se zastoupením v Japonsku a spolupracujících s tamními partnery na projektech mimo císařství vzrostl mezi lety 2017 a 2019 z 54 na 69 procent. Téměř polovina z těchto německých firem generuje ze společných projektů na japonském území a mimo něj stejné zisky.

Zdroj: Český export a podnikání 7-8/2020
Autor: Richard Schneider, CzechTrade a CzechInvest Tokio