Registrace ochranné známky na kolumbijském trhu

Datum: 3. 8. 2020    Související země:  Kolumbie Kolumbie

Ochranná známka na kolumbijském trhu: Na co si dát pozor?

Registrace obchodní značky je velmi důležitý krok, který by firma měla podstoupit, aby zabránila zneužití na zahraničním trhu. V případě Kolumbie toto pravidlo platí dvojnásob. Místní legislativa totiž nebere v potaz mezinárodně uznávané registrace a může se proto stát, že si místní spekulanti zaregistrují značku české firmy ještě před jejím vstupem na kolumbijský trh. V takovém případě má zahraniční firma minimální šanci na úspěch, aby svou ochrannou známku získala právní cestou zpět. Nezbyde nic jiného, než svůj výrobek prodávat buď pod jinou značkou, anebo si tu zaregistrovanou od spekulanta koupit, což přijde na nemalé peníze. Proto českým exportérům radíme, aby toto téma řešili v dostatečném předstihu. V některých případech se vyplatí značku zaregistrovat ještě před samotným oslovováním potenciálních partnerů a tím se vyhnout možným nepříjemnostem v budoucnu.
Českým exportérům také důrazně doporučujeme, aby registraci ochranné známky vyřizovali na svou společnost, nikoliv na jméno kolumbijského partnera. Tato rada se týká i např. registrace INVIMA (Institut pro kontrolu potravin a léčiv). V obou dvou případech má dokument platnost několik let, což komplikuje případnou spolupráci s jiným lokálním distributorem, v případě rozvázání spolupráce s původním. ochranna-znamka-67-225.jpg
V případě, že se česká firma rozhodne k registraci ještě před samotným hledání obchodního partnera v Kolumbii, může tak učinit prostřednictvím místního právníka. Naše zahraniční kancelář CzechTrade vám může doporučit kvalitní a prověřené právníky, se kterými máme velmi dobrou zkušenost.
Registrace značky nebo ochranné známky legálně spadá pod instituci Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) https://www.sic.gov.co
Co se týká časové náročnosti celého procesu, ta velmi závisí na okolnostech, samotném produktu, mezinárodních certifikátch, kterými česká firma disponuje a tak podobně. Na posouzení žádosti má SIC ze zákona 15 pracovních dní. V případě, že zjistí nesrovnalosti nebo nedostatky v žádosti, prodlužuje se lhůta o dalších 60 pracovních dní. Následně je ochranná známka uveřejněna v Úředním věstníku SIC po dobu 30 pracovních dnů. Tato lhůta slouží pro zúčastněné strany uplatňovat svá práva a podávat námitky. Následně SIC analyzuje, zda jsou splněny všechny zákonné požadavky pro registraci, případně může požádat o doplnění informací. Po splnění všech podmínek SIC vydá osvědčení o registraci ochranné známky.
Administrativní poplatek za registraci jedné značky u SIC stojí 954 500 pesos, což je v přepočtu zhruba 230 EUR. Honorář právníka se liší v závislosti na právní kanceláři. Nejčastěji se setkáváme s částkou okolo 1,5 mil. pesos (+19 % DPH), což je v přepočtu asi 360 EUR (+19 % DPH) za každou registrovanou značku. Uvedené informace o lhůtách, cenách a požadavcích berte, prosím, pouze jako informativní, jelikož se mohou lišit případ od případu.
Informaci o tom, zda je konkrétní značka nebo názve výrobku v Kolumbii registrován, můžou zájemci najít na stránkách SIC na odkazu https://bit.ly/307FnIz
 

Zdroj: CzechTrade
Autor: Pavel Eichner, CzechTrade Bogota