E-MEET EXPORT #2: Skandinávie

Datum: 10. 11. 2020    Související země:  Švédsko Švédsko

Region Skandinávie, kam v pojetí CzechTrade spadá Švédsko, Dánsko, Norsko a Finsko, má na starosti zahraniční kancelář agentury se sídlem ve Stockholmu. A třebaže má každá z těchto zemí svá specifika, pojí je vyspělá obchodní kultura, korektní přístup k jednání a trvalá úroveň navázaných obchodních vztahů. Tyto plusy, spolu s relativní blízkosti, činí z tohoto regionu atraktivní destinaci pro celou řadu českých firem.

Už před startem druhého letošního virtuálního setkání vybraných ředitelů zahraničních zastoupení CzechTrade se očekávalo, že o debatu na téma „expanze do severských států“ bude mimořádný zájem. Hned v prvním ze dvou jednacích dnů se uskutečnilo 13 konzultací, na druhý den připadlo dalších 14 jednání. Šlo o podniky z průřezově různých oborů, z nich žádný nepřevažoval – některé z nich mapovaly terén, jiné se ptaly přímo na obchodí partnery a distributory, další rovnou navazovaly na předešlé kroky a ujednání. Vysvětlení nabízí ředitel zahraniční kanceláře pro tuto oblast Tomáš Rousek: „Myslím, že tento region je zajímavý tím, že jsou to vyspělé ekonomiky a země se slušnou kupní silou. Není to od nás daleko, po Německu a Francii je to další trh geograficky směrem nahoru. V pandemii se tu navíc obchodní život nezastavil, až na měsíční výpadek velkých firem v dubnu, způsobený rozpadem dodavatelských řetězců. Tyto ekonomiky vlastně fungují bez toho, že by byly zavřené, protože opatření nebo doporučení pro obyvatele byla takového charakteru, aby neohrozila chod společnosti a její ekonomiky. Pořád je tady odbyt.”

Všechny čtyři země tohoto teritoria jsou seřazeny ve druhé desítce podle statistik českého exportu. „Nejsou to ty úplně top země pro český vývoz, ale následují hned za těmi špičkovými z pohledu exportu a obchodní bilance,” připomíná Rousek. Jednotícím prvkem regionu je dosažená obchodní kultura a vyspělost obchodních vztahů. „Platí, že se na dané slovo můžete spolehnout, je s nimi příjemná spolupráce,” hodnotí ředitel.

Rozdíly jsou dané povahou jednotlivých zemí. „Švédsko, to je lehké i těžké strojírenství, automobilky, slévárny. Norsko? Ropa a plyn, agrikultura v podobě chovu lososů. Dánsko se vyznačuje farmacií a potravinářství, Finsko informačními technologiemi a high-tech,” líčí Rousek.

Nejžádanějšími tuzemskými obory jsou na severu Evropy strojírenství, stavebnictví a IT služby. Strojírenství má největší tradici, hlavně Švédsko požaduje zakázkovou strojírenskou výrobu. Ve stavebnictví se daří velkými i malým firmám. „Například společnost Subterra Sverige má nyní velkou zakázku na výstavbu švédského metra ve Stockholmu, geodetické nebo elektrikářské firmy působí na mnoha švédských stavbách. České IT pak boduje kvalitou a dobrou pověstí,” vypočítává ředitel Rousek.

Krize covid-19 tímto pořadím nezamíchala, nicméně „popostrčila” kupředu i jiná odvětví. „Namátkou třeba textilní průmysl, protože nastala doba, kdy si nebudou všichni všechno dovážet z Číny, protože to dlouho trvá a naráží to různé překážky. Lidé proto začínají přemýšlet, že si toto zboží koupí raději v Evropě,” upozorňuje Tomáš Rousek.

Na vzestupu jsou i na severu online prodeje zboží a na ně napojené logistiky a distribuce. „Jenže obchod je stále především potkávání lidí, osobní kontakt nic nenahradí. Online komunikace do určité míry stačí a je v pořádku, ale když se bude Švéd zajímat o českou výrobu, bude chtít navštívit fabriku, vidět, jak to Češi dělají, na čem a v jakém prostředí,” uzavírá ředitel kanceláře Tomáš Rousek.

Zdroj: ČTK, České noviny
Autor: redakce