V Indii se zaměřte na velká města a bohatší svazové státy. Vyplatí se to

Datum: 9. 11. 2020    Související země:  Indie Indie

Zájem českých firem o obchodování v Indii roste spolu s růstem indické ekonomiky, kupní síly i digitální gramotnosti tamních obyvatel. Dalším faktorem je sílící urbanizace a s ní spojená zvýšená potřeba posilování infrastruktury. „Indické vládě se navíc za poslední roky podařilo výrazně zjednodušit podnikatelské prostředí,“ dodává Luboš Ulč, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Mumbaí. Povídali jsme si s ním o reálných příležitostech pro české firmy, o tom, co se v Indii za poslední roky změnilo, i o vlivu pandemie na obchodování.

V indexu Světové banky Ease of Doing Business se Indie ze 130. místa ještě v roce 2016 loni posunula na 63. místo. V čem udělala největší kus práce?
Index Ease of Doing Business porovnává podnikatelské prostředí v zemích podle deseti hlavních ukazatelů, od překážek při zahájení podnikání přes získání stavebního povolení, dostupnost elektřiny, efektivitu při výběru daní, procesní náročnost zahraničního obchodu až po vymahatelnost smluvních závazků a řešení platební neschopnosti. Indie se musela prakticky zlepšit ve všech oblastech. Zdaleka nejvíc se o úspěch zasloužil jednodušší proces při získání stavebního povolení, který vyvolal boom a rozvoj stavebnictví. Dále přispělo výrazné zlepšení dostupnosti elektrické energie, řešení insolvencí a zjednodušení exportu a importu zboží. K tomu podle Světové banky dochází již čtvrtý rok po sobě a spočívá především ve zlepšení infrastruktury přístavů, spuštění portálu ICEGATE (Indian Customs Electronic Gateway) a v zavedení dalších elektronických nástrojů při celním řízení a v jeho celkovém zjednodušení.

Jak se v Indii daří českým firmám? O Škodě Auto či Zetoru se všeobecně ví, ale jaké jsou další příklady úspěchu nebo velkého potenciálu do budoucna?
Český export do Indie roste řadu let. Výjimkou byl rok 2019, kdy došlo k poklesu. To bylo způsobeno hlavně snížením prodeje automobilů v Indii a na něm závislém vývozu komponentů pro vozy Škoda, který činí zhruba jednu třetinu našeho exportu do Indie. Roste zájem českých firem o usazení se na zdejším trhu. Jako příklad bych jmenoval společnosti LIKO-S a PBS Group (píšeme o nich na stránkách tohoto TRADE NEWS, pozn. red.), které v Indii fyzicky působí. Bohužel, stejně jako ve zbytku světa, i zde situaci značně zkomplikovala pandemie covidu-19.

PŘÍPRAVY NA ČESKÝ PRŮMYSLOVÝ PARK VRCHOLÍ
Jak pokračují plány na český průmyslový park v Bengalúru? V čem by měl pomoci českým firmám?

Přípravy jsou v plném proudu, nyní vybíráme vhodný objekt. Nejprve dojde k otevření kancelářských prostor, které budou české firmy moci využívat především v začátcích svého působení v Indii. Tento projekt přebere v první fázi úlohu stávajícího inkubátoru s tím rozdílem, že bude vše kompletně pod správou CzechTrade. Od toho si slibujeme lepší provázanost a koordinaci asistenčních služeb naší agentury s fungováním inkubátoru. Následně se počítá s rozšířením o skladovací a výrobní prostory (více informací najdete na předchozích stranách, pozn. red.).

Indie má nejrychleji rostoucí trh smartphonů na světě. Vyznačuje se daleko vyšším počtem využívaných mobilních aplikací. Je v tomto směru trh nasycený?
Z pohledu počtu stažených aplikací je Indie celosvětově druhá, hned za Čínou. Z pohledu růstu se již tři roky po sobě drží na špičce. V roce 2019 bylo zaznamenáno přes 19 miliard stažení aplikací, což je nárůst o téměř 200 procent oproti roku 2016. Trh je obrovský, perspektivní a určitě není nasycený nabídkou domácích firem. Podle analýzy Paulsonova institutu tvořil vloni podíl čínských aplikací na všech stažených 61 procent, USA se zasloužilo o 14 procent a domácí aplikace se podílely pouze osmi procenty. Trh je tedy závislý na zahraniční produkci a je třeba počítat s výraznou konkurencí.
Nicméně bezpečnost čínských platforem je v hledáčku Indického ministerstva elektroniky a informačních technologií, které v posledních pár týdnech zakázalo už 177 čínských aplikací s odůvodněním, že „mohou ohrožovat suverenitu a integritu Indie, její obranu, bezpečnost státu a veřejného pořádku“.

PERSPEKTIVY V IT, ENERGETICE, TECHNOLOGIÍCH I LUXUSNÍM ZBOŽÍ
Ve kterých dalších sektorech vidíte šance pro české firmy?

Perspektivních oborů je řada (podrobněji uvádíme také na str. 18–19, pozn. red.). Vyzdvihl bych energetiku a obnovitelné zdroje, odpadové hospodářství, železniční dopravu a výrobní a potravinářské technologie. Mimochodem, naše agentura plánovala na letošek ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR v Dillí zajistit misi českých firem právě z oblasti potravinářských technologií. Doufejme, že se situace uklidní a akci se podaří zrealizovat v příštím roce. Další oblastí je české luxusní sklo a jiné luxusní zboží. Jen pro zajímavost: podle společnosti Credit Suisse bylo v roce 2019 v Indii 759 tisíc dolarových milionářů, což představuje velmi slibnou kupní sílu.

Jedním z velkorysých plánů vlády premiéra Módího byla iniciativa Make in India. Jak je zatím úspěšná?
Strategie Make in India byla určitě zamýšlena správně a v podnikatelských kruzích byla dobře přijata. Dosavadní výsledky jsou sporné. Na jednu stranu se zvedl příliv přímých zahraničních investic do země a řada zahraničních společností lokalizovala výrobu. Nakonec i úspěch ve zmiňovaném indexu Ease of Doing Business je spojován právě s programem Make in India. Na druhou stranu cíle programu, tj. dosažení růstu výrobního sektoru o 12 až 14 procent ročně, vytvoření 100 milionů pracovních míst ve výrobním sektoru do roku 2022 a zvýšení podílu výrobního sektoru na HDP Indie na 25 procent do roku 2022, respektive 2025, se zatím splnit nepodařilo. Například poslední zmiňovaná statistika v Indii od roku 2014 stagnuje na úrovni okolo 15 procent a situaci nepomáhá ani současná pandemie.
Není ale důvod se domnívat, že by Indie měla nastavené trendy výrazně měnit, a koronavirová situace naopak posiluje volání po podpoře domácí výroby.

POZOR NA VELKÉ SOCIÁLNÍ ROZDÍLY
U tak velké země jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými státy a regiony, pokud jde o míru chudoby, rozvoj infrastruktury nebo hospodářský vývoj. Jak na to reagovat?

Máte pravdu. Asi v málokteré zemi jsou sociální rozdíly ve společnosti tak markantní jako v Indii, a to nejen mezi skupinami obyvatel, ale i mezi státy nebo mezi městy a venkovem. Podle ekonomické studie indické vlády z roku 2017 až 2018 se jen osm států (Ándhrapradéš, hlavní město Dillí a okolní region, Gudžarát, Karnátaka, Kérala, Maháráštra, Tamilnádu a Uttarpradéš) podílí z více než 60 % na celkové národní ekonomické aktivitě a pouhých pět států (Maháráštra, Gudžarát, Karnátaka, Tami lnádu a Telangána) tvoří 70 % celkového exportu země. Obyvatelé těchto prosperujících oblastí mají vyšší výdaje na cestování, rekreaci, spotřební zboží, zdraví nebo vzdělávání. Rozhodně se tedy při vstupu do Indie vyplatí zaměřit se na velká města a bohatší svazové státy.

Indii znatelně zasáhla pandemie covidu-19, kde se navzdory kompletnímu lockdownu od března nakazilo přes sedm milionů lidí. Jaký to má dopad na české firmy?
Indie přijala několik velmi přísných opatření, mimo jiné uzavření hranic, pozastavení mezinárodních letů a prakticky veškeré vnitrostátní přepravy, uzavření drtivé většiny soukromých podniků a zákaz vycházení. Přes postupná uvolňování zůstávají některá z těchto opatření stále v platnosti. Výrazný dopad na české firmy má doposud platné omezení cestovat. To značně komplikuje situaci jak při vedení indických poboček, tak při získávání a uzavírání nových obchodních případů. Bohužel indická vláda zatím závazné datum pro obnovení mezinárodních letů neoznámila. Pozitivní zprávou na závěr je skutečnost, že se pandemická situace v Indii začíná stabilizovat a že i navzdory stále vysokým denním přírůstkům celkový počet aktivních případů covidu-19 klesá. Doufejme tedy, že tento trend vydrží a život se tu brzy vrátí do normálu.

CzechTrade ve spolupráci s MPO spouští vlastní podnikatelský inkubátor v Indii
Kde? Bengalúru, ve společném prostoru kanceláře agentury CzechTrade
Kdy? Od ledna 2021 mohou firmy využít zdarma kancelářské prostory po omezenou dobu (6–12 měsíců).
Nabídka: výhodná poloha kanceláře, vybavené prostory pro jednoho pracovníka firmy, poradenské služby agentury CzechTrade

Zdroj: Trade News 5/20220
Autor: Daniel Libertin