Video: PROVOD – profesionálové v oblasti vodohospodářství

Datum: 21. 11. 2020    Související země:  Chorvatsko Chorvatsko, Rusko Rusko, Srbsko Srbsko

Příběhy úspěšných exportérů

PROVOD je inženýrská společnost v oblastech pozemního stavitelství, vodního hospodářství a životního prostředí. Výrazných úspěchů dosahuje v oblasti navrhování čistíren odpadních vod a úpraven vody. Společnost má za sebou řadu úspěšných realizací v České republice i v zahraničí. Ve spolupráci s agenturou CzechTrade slaví úspěchy i v zahraničí. PROVOD má momentálně zastoupení v Srbsku, v Chorvatsku a také v Rusku.

Zdroj: BusinessInfo.cz
Autor: BusinessInfo.cz