Nizozemsko — lídr v technologických inovacích, digitalizaci i kybernetické bezpečnosti. Jaké příležitosti země nabízí českým exportérům?

Datum: 27. 6. 2022    Související země:  Nizozemsko Nizozemsko

S téměř 50 tisíc eury na hlavu mělo Nizozemsko vloni jedno z nejvyšších HDP na obyvatele v Evropě. Pro srovnání: Německo vygenerovalo 43 tisíc eur a Česko 22 tisíc eur na osobu. Nizozemské království je tak 17. největší ekonomikou světa a nabízí podnikatelské příležitosti i pro české subjekty.

Nizozemsko je, podobně jako Česko, velmi otevřenou a exportně orientovanou ekonomikou. Pro tuzemské exportéry je Holandsko 6. nejvýznamnějším odbytištěm. Největšími obchodními partnery mu jsou Čína, Německo, Belgie a Francie. Nizozemsko je evropskou logistickou křižovatkou, proto řada výrobků českých firem míří dále do třetích zemí. Téměř 45 % tamního vývozu tvoří reexporty. I s vlastními výrobky mají však Nizozemci vysokou pozitivní bilanci zahraničního obchodu. Přebytek dosahuje téměř 15 miliard eur a dokládá tak velkou konkurenceschopnost produktů „Made in The Netherlands“ na světových trzích.

Velký podíl zboží putuje do světa přes přístav v Rotterdamu — největší námořní překladní uzel v Evropě. Po obtížném roce 2020, kdy kvůli pandemii objem přepravy poklesl, narostly v roce 2021 objemy přepravovaného zboží o více než 7 %. Válka na Ukrajině však opět přidělala rotterdamskému přístavu potíže, neboť přibližně 13 % nákladů souviselo s přepravou paliv a kovů z Ruska. Navzdory nesnázím hodlá rotterdamský přístav do roku 2025 investovat 6 miliard eur do infrastrukturních a hlavně energetických projektů. Velkým tématem je vodík, který lze vyrábět s nulovými emisemi CO 2 . Podpora jeho využívání je v souladu s evropským „Green Dealem“ i vládním cílem dosáhnout 100% cirkulární a bezemisní ekonomiky do roku 2050. S tím souvisí i masivní investice do dalších alternativních zdrojů energie, jako jsou větrné či solární elektrárny. Řada českých firem dnes úspěšně vyrábí důležité části větrných elektráren. Právě v oblasti výstavby solárních parků pro příklad v Nizozemsku již několik let úspěšně působí česká firma Greenbuddies.

NOVÁ LOGISTICKÁ CENTRA, MODERNIZACE SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY NEBO POSÍLENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
V logistice vidí naše zahraniční kancelář v Haagu příležitosti i pro české firmy. Nemovitostní skupina Accolade zde investovala více než miliardu korun do logistického areálu v Roermondu poblíž německých hranic. Logistika nabízí příležitosti nejen pro české dopravce, ale i firmy nabízející různá IT řešení pro oblasti automatizace nebo digitalizace procesů.

Nizozemsko má se 17,5 milionu obyvatel velkou hustotu zalidnění. V příštích letech plánuje investovat přes 40 miliard eur do modernizace silniční a kolejové infrastruktury. I města plánují velké investice do rozvoje městské a příměstské hromadné dopravy. V Amsterdamu se bude stavět nová linka metra. Vše s využitím nejmodernějších komunikačních technologií.

PODNIKATELSKÉ MISE JAKO PŘÍLEŽITOST NAVÁZAT NOVÉ OBCHODNÍ VAZBY
V návaznosti na trendy v dopravní infrastruktuře zorganizoval CzechTrade ve spolupráci se zastupitelským úřadem v Haagu podnikatelskou misi českých firem v oblasti chytrých řešení pro dopravu. Na konci června bude osm českých firem prezentovat svá řešení ve třech dnech postupně ve všech zemích Beneluxu. Mezi nimi se představí například společnosti Cross Zlín, Tenzováhy nebo Škoda Transportation.

ROZVOLNĚNÍ PO PANDEMII A CHUŤ INVESTOVAT DO MODERNIZACE PRŮMYSLU
Nizozemsko svírala jedna z nejpřísnějších pandemických uzávěr v Evropě až do jara letošního roku. Firmy byly opatrné a málo investovaly do modernizace a vybavení výrobních provozů. Pandemie je aktuálně zapomenuta a většina výrobců očekává nárůst obratu a plánuje nové investice, ze kterých mohou těžit i čeští exportéři. Na přelom srpna a září letošního roku CzechTrade proto organizuje společnou expozici českých firem na největším průmyslovém veletrhu v zemích Beneluxu Esef a TechniShow, kde představíme špičkové české strojaře.

VELMI ATRAKTIVNÍM SEKTOREM PRO ČESKÉ EXPORTÉRY SLUŽEB JSOU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Nizozemsko se pyšní zejména know-how v kybernetické bezpečnosti, kde je evropským lídrem. The Hague Security Delta je největší bezpečnostní klastr v Evropě. Zahrnuje více než 300 veřejných i soukromých organizací.

Ve dnech 20.—21. září plánuje naše nizozemská kancelář prezentovat české IT a technologické firmy na konferenci Techex Europe, která patří mezi nejvýznamnější show na světě v technologických inovacích v podnikání. Akce se věnuje zejména tématům digitální transformace, AI & Big Data, Blockchainu, kybernetické bezpečnosti, 5G a IoT. Čeští zájemci mají možnost hlásit se až do konce července.

Nizozemsko je perspektivní exportní teritorium a naše zahraniční kancelář v Haagu je připravena pomoci českým firmám získat tu nové obchodní kontakty a etablovat se na místním trhu.

Zdroj: Technický týdeník
Autor: Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Nizozemsko