Mediální partneři

Přehled mediální partnerů, se kterými CzechTrade aktuálně spolupracuje.

Český export a podnikání

Český export a podnikání je magazín určený všem podnikatelům, firmám či organizacím, které se zajímají o problematiku vývozu českého zboží či služeb do zahraničí. Magazín přináší příběhy a zkušenosti podnikatelů, kteří již v zahraničí obchodují. Nabízí praktické rady, jak uspět na zahraničních trzích. Informuje o způsobech, jak využít systém státní podpory exportu. Chce inspirovat podnikatele, kteří o vývozu svých výrobků teprve uvažují. Magazínu Český export a podnikání předcházel magazín Export a podnikání (2019) a Český Exportér (2018 a 2017) a magazín Český Export (2016 a 2015).
Magazín vychází přílohou týdeníku Euro a měsíčníku Profit. Deset čísel za rok je vydáváno vydavatelstvím Mladá fronta ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechTrade.
Aktuální vydané číslo i archiv naleznete na https://www.businessinfo.cz/clanky/cesky-export-a-podnikani/

Trade News

logoMagazín o obchodu Trade News je dvouměsíčníkem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Dává si však za cíl oslovit nejen její členskou základnu; vedle menších a středních firem cílí i na velké podnikatelské subjekty. Jeho stěžejním obsahem jsou informace o nových trendech v obchodu i exportu, specifikách zahraničních trhů a obchodních příležitostech, praktické rady pro vstup a působení na zahraničních trzích, finanční a právní poradenství apod. Zvláštní prostor je určen zkušenostem úspěšných českých exportérů.

BusinessInfo.cz

logoOficiální portál pro podnikání a export. CzechTrade je garantem toho projektu. Portál BusinessInfo.cz nabízí komplexní informace pro podnikatele na jednom místě a usnadňuje tak orientaci podnikatelském prostředí. Zvláštní důraz je kladen na oblast podpory exportu a zahraničního obchodu.