Mediální partneři

Přehled mediální partnerů, se kterými CzechTrade aktuálně spolupracuje.

BusinessInfo.cz

BI20let_logo__EN_kombinace_vertikal-250.pngOficiální portál pro podnikání a export. CzechTrade je garantem toho projektu. Portál BusinessInfo.cz nabízí komplexní informace pro podnikatele na jednom místě a usnadňuje tak orientaci podnikatelském prostředí. Zvláštní důraz je kladen na oblast podpory exportu a zahraničního obchodu.

 

Trade News

logoMagazín o obchodu Trade News je dvouměsíčníkem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Dává si však za cíl oslovit nejen její členskou základnu; vedle menších a středních firem cílí i na velké podnikatelské subjekty. Jeho stěžejním obsahem jsou informace o nových trendech v obchodu i exportu, specifikách zahraničních trhů a obchodních příležitostech, praktické rady pro vstup a působení na zahraničních trzích, finanční a právní poradenství apod. Zvláštní prostor je určen zkušenostem úspěšných českých exportérů.