Agentura CzechTrade pro klienty opět spustila úspěšnou službu Adresář exportérů, nový systém umožňuje prezentaci firem až v sedmi jazycích

Praha, 8. února 2018 – Podle zcela nového systému funguje od ledna letošního roku úspěšná služba agentury na podporu obchodu CzechTrade Adresář exportérů. Oficiální on-line databáze umožňuje podnikatelům využívajícím služby agentury CzechTrade bezplatně prezentovat svůj profil a produkty až v sedmi jazycích.

Adresář českých exportérů slouží k rozšíření prezentace firmy v zahraničí a je užitečným nástrojem pro české podnikatele, kteří nabízejí výrobky a poskytují služby i na zahraničních trzích nebo na ně právě vstupují. „Adresář nyní funguje v novém systému na úrovni úspěšných mezinárodních databází. Mohou ho bezplatně využít výhradně naši klienti jako zefektivnění využívaných služeb,“ vysvětluje generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Databáze byla spuštěna 19. 1. 2018 a v tuto chvíli se do ní již mohou čeští exportéři zapisovat a spravovat svůj profil prostřednictvím webového rozhraní klientské zóny. Kvůli vytvoření profilu mohou podnikatelé kontaktovat svého oborového konzultanta. Po vložení firemního profilu proběhne do dvou dnů jeho validace v centrále CzechTrade a následná publikace. „Pomocí přehledného a zároveň jednoduchého profilu mohou čeští exportéři prezentovat svou firmu a vkládané informace sami průběžně aktualizovat,“ upřesňuje Radomil Doležal.

Databáze funguje prostřednictvím webových stránek agentury CzechTrade a je zobrazována taktéž na stránkách zahraničních kanceláří. Adresář nabízí možnost výběru ze 7 jazyků s využitím minimálně českého a anglického jazyka. „Velkou výhodou Adresáře exportérů je, že pokud jsou firmy součástí této databáze, mohou si zahraniční nákupčí snadno ověřit jejich spolupráci s naší agenturou a utvrdit se tak ve svém zájmu,“ dodává Doležal.

 

O agentuře CzechTrade                    

CzechTrade je agentura na podporu exportu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz.

 

Kontakt pro média

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
RNDr. Marcela Havlová

vedoucí oddělení PR a komunikace
Tel.: +420 224 907 812, +420 724 347 474
E-mail: marcela.havlova@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz, www.czechtrade.eu

 

Stance Communications, s.r.o.
Veronika Říčková
Account Manager
Tel.: +420 224 810 809, +420 725 837 673
E-mail: veronika.rickova@stance.cz
www.stance.cz