Aplikace E-start aneb Systém prevence kurzového rizika

Praha, 23.7.2020 – Na podnikatelském portálu BusinessInfo.cz, provozovaném agenturou CzechTrade, je dostupná nová aplikace E-start, která pomůže především obchodníkům z řad malých a středních firem či startupů predikovat riziko finanční ztráty v případě obchodování v cizích měnách.

„Aplikace vznikla jako vyústění projektu Systém kurzové prevence (TL01000348), na kterém se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade a za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA podíleli odborníci z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jde o účinný nástroj, který uživateli poskytne údaje potřebné pro rozhodnutí, zda a případně v jaké výši si zajistí kontrakt,“ popisuje Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.
Na počátku projektu s názvem Systém kurzové prevence stálo několik hlavních otázek: Lze vůbec nějak predikovat riziko finanční ztráty v případě obchodování v cizích měnách? Existují modely takové predikce vhodné pro malé a střední podniky? Využívají je? Hlavní řešitelka projektu dr. Martina Krásnická z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se tématem kurzových rizik zabývá už takřka deset let a za tu dobu provedla s kolegy několik šetření mezi nefinančními podniky různé velikosti. Tato měření vyústila v potřebu vytvořit praktickou aplikaci, která měří/kalkuluje sice poměrně malou, přesto významnou část problematiky – odhad kurzové ztráty pohledávky nebo závazku.

 „Aplikace E-start uživateli pomůže kvantifikovat kurzové riziko, a to pomocí dvou ukazatelů. Jednak se uživatel dozví, co se jeho pohledávce a závazku, které právě s partnerem v cizí měně uzavírá, historicky nejhoršího stalo, a dále také částku, kterou ztráta historicky překročila ve 30, 10, 5 a 1 % případů,“ vysvětluje dr. Krásnická. Aplikace rovněž predikuje možnou ztrátu, respektive její rozdělení do budoucna, pokud bude uživatel v době zaplacení převádět částku zpět například do českých korun. Navíc aplikace pracuje s 32 různými měnami, které lze libovolně kombinovat.

Realizace tohoto projektu a rozsah nezbytného výzkumu jsou významně navázány na mezioborovou spolupráci odborníků s různým zaměřením. Dnešní podoba aplikace vychází z testování modelů Value-at-Risk, kterými se detailně zabýval doc. Tomáš Mrkvička, jeden z nejvýznamnějších statistiků v Evropě. Jejich modelování a programování pak realizoval dr. Ludvík Friebel, jenž vedl také finální programování samotné aplikace. Ekonomové byli zastoupeni dr. Tomášem Volkem či prof. Evou Kislingerovou, zatímco manažersko-edukativní pohled přinesl doc. Ladislav Rolínek a Ing. Gábina Hlásková. Klíčová je rovněž spolupráce agentury CzechTrade, která aplikaci přebírá do svého systému podpory exportu a která společně s Jihočeskou univerzitou v loňském roce uspořádala také workshop pro exportéry.

Nyní spolu obě instituce uzavřely Memorandum, které bude další spolupráci rozvíjet. „Byla tím zahájena významná spolupráce Ekonomické fakulty s agenturou CzechTrade, a to nejen v souvislosti s aplikací E-start a jejím dalším rozšířením, ale i na poli vzdělávání českých exportérů v oblasti kurzových rizik,“ podotýká dr. Krásnická.

Výsledná aplikace E-start – Systém prevence kurzového rizika uživateli poskytne odpověď na následující otázky:

  1. Jakou nejhorší ztrátu bych zaznamenal v případě mého obchodu z pohledu historie, konkrétně za posledních 20 let? 
  2. Je měna, ve které chci či jsem nucen obchodovat, dostatečně stabilní?
  3. Jaká bude pravděpodobně ztráta u mého obchodu v době splatnosti?

Pozornost je tedy zaměřena primárně na negativní aspekty takových kontraktů, byť je jasné, že mohou být i ziskové. „Cílem aplikace není spekulace s měnami, ale odhad kurzových ztrát. Ten obchodníkům umožní kvalifikovaněji rozhodnout, zda dané riziko zajistí, ponesou sami, nebo například zvýší svou marži u daného obchodu, čímž by případně zvýšené kurzové riziko pokryli,“ uvádí Martin Šperl z Ministerstva průmyslu a obchodu.

V poslední fázi projektu se všichni partneři ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz zaměřili na podobu aplikace tak, aby byla pro uživatele co nejjednodušší a data byla rychle dostupná. Portál BusinessInfo.cz prošel v roce 2020 zásadní technologickou proměnou, která poskytuje nové možnosti, jak tvořit zajímavý obsah z oblasti podnikání a exportu. „Nově se zaměřujeme i na rozvoj aplikací pro podnikatele a online nástrojů celkově. Spolupráce s Jihočeskou univerzitou na aplikaci E-start pro nás byla první a velmi pozitivní zkušeností a potvrdila nám, že to je směr, který má smysl dále rozvíjet,“ poznamenává Dita Slunečková, vedoucí projektu BusinessInfo.cz.

V této fázi však projekt Systém kurzové prevence nekončí. Autoři aplikace již nyní vědí, jak dále zpřesnit výsledky odhadu rizika. Plánují také rozšíření aplikace o schopnost pracovat s více zakázkami najednou či o externí a interní metody zajištění. „Vizí řešitelského týmu je skutečně komplexní nástroj, který koncovému uživateli poskytne obsáhlý přehled o kurzových rizicích, bude šitý na míru jeho konkrétním obchodům a pomůže mu riziko nejen odhadnout, ale i řídit,“ doplňuje Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR.

 

Aplikace je dostupná na: https://www.businessinfo.cz/kurzove-riziko