České firmy mohou díky novému projektu agentury CzechTrade snáze navazovat spolupráci na 50 zahraničních veletrzích

Praha, 29. listopadu 2016 - NOVUMM KET, projekt agentury CzechTrade, jehož cílem je usnadnit malým a středním firmám vstup na zahraniční trhy, začíná přinášet ovoce. První akcí, které se české firmy díky agentuře mohly zúčastnit za zvýhodněných podmínek, byl veletrh MEDICA v německém Düsseldorfu. Za podpory agentury CzechTrade se na veletrhu prezentovalo 15 českých firem (12 na společném stánku a 3 individuálně). Projekt NOVUMM KET počítá do konce roku 2018 s účastí na dalších 50 atraktivních zahraničních výstavách a veletrzích.

„Projekt NOVUMM KET výrazně přispívá ke zvýšení výrobního a exportního potenciálů malých a středních podniků. CzechTrade se tímto způsobem snaží usnadnit nadějným českým firmám vstup na zahraniční trhy. Společnosti se mohou za zvýhodněnou cenu účastnit špičkových zahraničních veletrhů, které by jinak mohly být mimo jejich finanční možnosti. Osobní kontakt s možnými obchodními partnery na veletrzích totiž považujeme za jeden z nejlepších způsobů navazování budoucí perspektivní spolupráce,“ upřesňuje generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Prvním veletrhem, kterého se české firmy díky projektu NOVUMM KET zúčastnily, byl německý zdravotnický veletrh MEDICA. Ve společném stánku agentury CzechTrade se sešlo 12 českých společností, jejichž zástupci se v průběhu veletrhu setkali s představiteli jiných národních expozic, například z USA, Japonska nebo Číny. „Organizaci veletrhu ze strany agentury CzechTrade hodnotíme velmi pozitivně. Přímo na místě jsme uzavřeli jeden obchodní kontrakt a navázali jsme spojení s několika dodavateli, kteří zlepší prostupnost našich výrobků na světový trh. V budoucnu se proto hodláme zúčastňovat dále nejen veletrhu MEDICA Düsseldorf, ale i jiných výstav zajišťovaných agenturou CzechTrade,“ popisuje účastník veletrhu a výkonný ředitel společnosti SKALA-Medica Miroslav Skála. 

Zájemci z řad malých a středních podniků se v roce 2017 díky projektu NOVUMM KET budou moci zúčastnit ještě dalších 27 mezinárodních veletrhů zaměřených na klíčové technologie, mezi které patří například fotonika, mikro- a nanoelektronika, nanotechnologie, pokročilé materiály, průmyslové biotechnologie a pokročilé výrobní technologie. České firmy tak v příštím roce představí své výrobky například v Las Vegas, Havaně nebo v Šanghaji.

Projekt NOVUMM KET (KET = key enabling technologies) spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Do projektu se mohou zapojit malé a střední podniky. Více informací včetně všech dokumentů a seznamu veletrhů naleznete na http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/.

 

  

Kontakt pro média

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

RNDr. Marcela Havlová

vedoucí oddělení PR a komunikace

Dittrichova 21, Praha 2

Tel.: +420 224 907 812, +420 724 347 474

E-mail: marcela.havlova@czechtrade.cz  

www.czechtrade.cz, www.czechtrade.eu

 

Stance Communications, s.r.o.

Michaela Šimková

Account Manager

Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz

www.stance.cz