CzechTrade nabídne klientům službu zahraniční kanceláře zdarma

Praha, 22. června 2016 – Agentura CzechTrade v červenci spustí pro své klienty nový program „Šance pro úspěšný export“. Exportér, který splní dané podmínky a bude souhlasit s medializací svého úspěchu, získá od agentury CzechTrade poprvé v historii jejího fungování další individuální službu zdarma.

Individuální službu zahraniční kanceláře mohou bezplatně získat klienti, kteří služeb agentury CzechTrade již využili a dali souhlas s medializací svého exportního úspěchu. „Tím, že naši klienti získají službu zahraniční kanceláře zdarma, jim umožníme rozšířit působnost a zároveň snížit rizika. Kromě toho, že pomáháme malým a středním podnikům uspět v zahraničí, se také snažíme prostřednictvím prezentace jejich úspěchů motivovat a inspirovat firmy, které ještě nevyvážejí,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Kanceláře agentury poskytují exportérům pestrou škálu individuálních služeb v bezmála pěti desítkách zemí od detailního průzkumu trhu, oslovení potenciálních obchodních partnerů a ověření jejich zájmu o český produkt přes zjištění informací o konkurenci, organizaci obchodních jednání se zahraničními firmami po analýzu teritoria, trendů a obchodních příležitostí.

Jako další bonus agentura poskytne firmám, které splní všechna kritéria, i profesionální služby v oblasti public relations a pomůže jim s prezentací jejich úspěchu v médiích. Šance pro úspěšné exportéry patří společně s exportním koučinkem mezi novinky, které si agentura CzechTrade pro české malé a střední podniky letos připravila.

 O agentuře CzechTrade                                                                                            

CzechTrade je agentura na podporu exportu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb.

www.czechtrade.cz

Kontakt pro média

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
RNDr. Marcela Havlová
vedoucí oddělení PR a komunikace
Dittrichova 21, Praha 2
Tel.: +420 224 907 812, +420 724 347 474
E-mail: marcela.havlova@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz, www.czechtrade.eu

Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz
www.stance.cz