CzechTrade prodlužuje služby zdarma!

Praha, 21.10.2020 – Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) prodlužuje poskytování služeb zdarma. „Reagujeme na druhou vlnu koronaviru a poskytujeme exportérům služby zdarma až do 31. března 2021. Chceme přilákat pozornost malých a středních firem, vzbudit v nich zájem o exportování produktů nebo služeb a vyrovnat se tak s poklesem domácí poptávky,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Struktura světové ekonomiky a obchodní vztahy se letos zásadně změnily. „Rádi bychom v českých firmách vzbudili tzv. globální byznysový náhled. Pro firmy je důležité diverzifikovat skladbu svých odběratelů, přemýšlet o obsluhování většího trhu, než je pouze ten domácí. Naši exportní konzultanti dokáží zprostředkovat informace z konkrétních trhů a zároveň poradit, jak na ně vstoupit,“ vysvětluje Doležal a dodává: „Každá krize je i příležitost. Zpřetrhání dosavadních obchodních vazeb vytváří nové příležitosti pro tuzemské exportéry.

Proexportní agentura CzechTrade začala poskytovat bezplatně své služby od pátku 20. března 2020. Firmy tak mohou využít individuální exportní poradenství v 58 zemích světa, a to jak prostřednictvím pracovníků pražské centrály, tak i zahraničních kanceláří. „Všichni naši zahraniční kolegové jsou připraveni konzultovat konkrétní možnosti vývozu,“ popisuje současnou situaci Radomil Doležal. 

V reakci na poptávku exportérů agentura CzechTrade na listopad přichystala druhé kolo E-MEET EXPORT 2020, kdy v průběhu jednoho týdne proběhnou virtuální konzultace. Zájemci budou mít možnost s řediteli všech zahraničních kanceláří řešit např. to, jak najít v zahraniční vhodného partnera, jakou zvolit formu vstupu na zahraniční trh nebo jaké jsou konkrétní příležitosti ve zvoleném oboru podnikání. Konzultovat bude možné i s odborníky z České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a Klientského centra pro export. Akce se bude konat pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory ČR a proběhne ve dnech 9. - 13. listopadu. Více informací na www.czechtrade.cz.

Zahraniční kanceláře CzechTrade připravují a aktualizují informace o zahraničním obchodu v souvislosti s pandemií koronaviru na internetových stránkách CzechTrade i na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz/koronavirus.