Exportní komentář: Export do Německa meziročně stoupl o čtvrtinu

Praha, 7.7.2021 – Čeští exportéři mají před sebou asi jedno z nejtěžších období v novodobé historii. Po překonání omezení v důsledku pandemických lockdownů se potýkají s nedostatkem vstupních surovin nebo klíčových dílů. Výrobu omezují klíčové průmyslové společnosti v ČR, ale i v Evropě. To má přímé dopady na celý dodavatelský řetězec. Hodnoty ukazatele nových zakázek za květen sympaticky rostou a je vidět, že převažují nové zakázky ze zahraničí. Je také patrné, že podíl vývozu do eurozóny dominuje celému vývozu.

Čeští exportéři mají před sebou asi jedno z nejtěžších období v novodobé historii. Po překonání omezení v důsledku pandemických lockdownů se potýkají s nedostatkem vstupních surovin nebo klíčových dílů. Výrobu omezují klíčové průmyslové společnosti v ČR, ale i v Evropě. To má přímé dopady na celý dodavatelský řetězec. Hodnoty ukazatele nových zakázek za květen sympaticky rostou a je vidět, že převažují nové zakázky ze zahraničí. Je také patrné, že podíl vývozu do eurozóny dominuje celému vývozu.

Ještě dynamičtěji rostl český vývoz do sousedního Německa, kam se za první čtyři měsíce letošního roku vyvezlo o 23,9 % zboží více než v loni. Svědčí to tak o tom, že se exportérům daří nejrychleji obnovovat vývoz na sousední trhy a Německo, kam i letos míří jedna třetina českého vývozu, je pro české firmy nejdůležitějším a nejstabilnějším odbytištěm. Roste i poptávka po německém zboží, v dubnu německý export dosáhl objemu vývozu před pandemií. To je dobrá zpráva i pro české vývozce, protože velká část českého zboží do Německa putuje přes Německo do třetích zemí.

V době koronavirové krize řada českých firem nakumulovala kapitál a vstupují na německý trh jako investoři. Mnohem více českých firem chce v Německu zakládat vlastní pobočky.

Adam Jareš
ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Německo