Exportní komentář: Opět propad v automobilovém průmyslu

Praha, 7.10.2021 – Souhrnně se v českém exportu naplno projevuje nejistota, která panuje v automobilovém průmyslu. Nejedná se pouze o výrobce v ČR, ale o celý navázaný řetězec tuzemských dodavatelů exportujících do zahraničí. Tomu napovídá i hodnota nových zakázek. Růst zahraničních zakázek o 3,2 % lze přisoudit růstu cen – ale propad hlásí opět automobilový průmysl.

Při srovnání s rokem 2019 jsou čísla vývozu za rok 2021 relativně pozitivní, resp. jsme na stejné úrovni (růst o 0,3 %). S tím, jak česká ekonomika nabírá na obrátkách, registrujeme zájem o účast na veletrzích a kontraktačních výstavách po celém světě. Exportéři se nyní aktivně, v řadě případů ve spolupráci s naší agenturou, účastní probíhajících veletrhů napříč celým světem a všemi obory ať už jde o strojírenství, energetiku, stavebnictví, design nebo třeba pivovarnictví a navazují tak nová partnerství se zahraničními subjekty.

Zároveň zaznamenáváme i silný zájem o připravovaný Mezinárodní strojírenský v Brně, který proběhne v listopadu. Na něm nabídne CzechTrade exportérům Meeting Point CzechTrade, kde budou mít možnost individuálně konzultovat s řediteli zahraničních kanceláří agentury, kteří pokrývají exportní služby ve více než 40 zemích z celého světa. To je z našeho pohledu velmi pozitivní impuls pro další vývoj českého exportu.

Jsem rád, že české firmy nepromarnily pandemii, ale naopak tvrdě pracovaly na marketingových materiálech, budoucích strategiích nebo přístupu na zahraničí trhy pod vlastní značkou. Příkladem může být třeba značka Nominal (potraviny zdravého životního stylu), které se podařilo úspěšně vstoupit na Nizozemský trh (ve spolupráci s tamní kanceláří CzechTrade) a v poslední době i do Beneluxu či Rumunska. Export tvoří u Nominalu více než pětinu produkce.

Radomil Doležal
generální ředitel agentury CzechTrade