Exportní komentář: Zahraniční obchod v červenci skončil schodkem. Nastartovat nové kontakty pomohou veletrhy

Praha, 6.9.2021 – Ačkoli celkové meziroční srovnání zahraničního obchodu v červenci skončilo schodkem téměř 7,2 mld. korun, oblast exportu se ukázala jako pozitivní. Vývoz vzrostl o 4,3 %, což považujeme za pokračování pozitivního trendu, který pozorujeme na rostoucím ukazateli nových zakázek (roste téměř o pětinu). Stejně tak se začíná zvyšovat i průmyslová produkce, která je pro český export zatím ještě zásadní.

Ačkoli celkové meziroční srovnání zahraničního obchodu v červenci skončilo schodkem téměř 7,2 mld. korun, oblast exportu se ukázala jako pozitivní. Vývoz vzrostl o 4,3 %, což považujeme za pokračování pozitivního trendu, který pozorujeme na rostoucím ukazateli nových zakázek (roste téměř o pětinu). Stejně tak se začíná zvyšovat i průmyslová produkce, která je pro český export zatím ještě zásadní.

Jako jeden z pilířů pro razantnější nárůst exportu považujeme obnovení veletrhů ve fyzické podobě, jak jsme byli zvyklí. Veletrhy jsou zásadní nejen pro zkušené exportéry, ale hlavně pro firmy, kteří s exportem chtějí začít a dostanou tak možnost své produkty představit přímo v zahraniční a oslovit tak potenciální klienty, partnery nebo investory.

V září plánujeme účast našich exportérů na veletrzích jako je Elmia, Salon Budapest nebo CIFF. Ačkoli kolem akcí stále panují obavy kvůli pandemické situaci, budou veletrhy konány v přísném hygienickém režimu. Zároveň, pokud by došlo k výraznějším cestovním omezením, je agentura CzechTrade schopna klienta, který se nemůže veletrhu zúčastnit, profesionálně zastoupit.

Jan Kubata
ředitel sekce služeb pro exportéry v agentuře CzechTrade