Exportní vzdělávání CzechTrade od dubna „ŽIVĚ“

Praha, 2.4.2020 – Pro české podnikatele jsme připravili živě vysílané Exportní online semináře s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade. Touto formou mohou získávat aktuální informace ze zahraničních trhů, podporu pro svůj export a také vhled do aktuálních odborných témat.

Vše jednoduše a odkudkoli přes webové stránky agentury. CzechTrade novou formu exportního vzdělávání reaguje na současnou mimořádnou situaci a potřeby exportérů. 

„Výhodou těchto seminářů je jejich krátký formát, který se bude pohybovat mezi 1 až 2 hodinami a zúčastnit se může každý s připojením k internetu, a to zcela zdarma. Účastníci uvidí na obrazovce svého PC, notebooku či telefonu nejen přednášejícího, ale zároveň budou moci sledovat obsah jeho monitoru s připravenou prezentací a jinými doprovodnými materiály. Do semináře je možné se aktivně zapojit, pokládat dotazy prostřednictvím chatu i napřímo, nebo být pasivním posluchačem,“ uvádí generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. 

Praktické informace a aktuální odborná témata
Exportní online semináře povedou přímo ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a budou se zaměřovat na aktuální zpravodajství a praktické informace pro české firmy. Hostem každého semináře bude také zástupce společnosti, která ve spolupráci s CzechTrade úspěšně exportuje do daného regionu. S exportéry budou probírat současnou ekonomickou situaci v dané zemi, dopady pandemie na zahraniční obchod, aktuální exportní možnosti a předpokládané expanze s důrazem na konkrétní průmyslové obory. Aktuální odborná témata představí i odborníci na danou oblast. Českým podnikatelům přiblíží například právní problematiky exportu, finanční nástroje, digitální marketing, udržitelný design a inovativní materiály či ekonomické pohledy a prognózy. 

Živě CzechTrade vysílá již 7. dubna 2020
Konání prvního Exportního online semináře je naplánované na úterý 7. dubna a účastníkům přinese informace ohledně aktuálních možností exportu do Německa. Vše bude vysíláno živě z kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu pod vedením Adama Jareše. Hostujícím přednášejícím bude generální ředitel firmy Fortell, pan Filip Ambrož. Kromě již zmíněných aktualit a tipů se exportéři dozvědí i o možnostech online expanze na německý trh a o rozdílech, které mohou očekávat oproti trhu českému.

Další seminář s Petrem Jurčíkem se uskuteční ve středu 15. dubna na téma exportu do Kazachstánu a Kyrgyzstánu. 

Všechny potřebné informace a aktuální přehled akcí jsou průběžně zveřejňované na webových stránkách agentury.