Firmy považují státní podporu exportu za efektivní, potvrdil průzkum

Praha, 23. června 2016 – Téměř třetina všech malých a středních exportérů využila v minulém roce služeb agentury CzechTrade, nejčastěji s žádostí o pomoc s propagací a vyhledáváním vhodných obchodních partnerů či distributorů. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který si nechalo vypracovat Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Asociací malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR).

Z šetření jednoznačně vyplynulo, že firmy považují státní podporu exportu za důležitou. „Podpora malých a středních podnikatelů je pro stát klíčová. Snažíme se poskytnout firmám dostatečné zázemí, které jim usnadní vstup na zahraniční trh. Podle výzkumu nevyužívá tuto pomoc jen necelá pětina exportérů. Toto číslo jednoznačně ukazuje, že má státní politika podpory exportu velký význam,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Většinou mají podniky zájem o pomoc s marketingovými aktivitami, volbou správné komunikační strategie a také o exportní pojištění. Celkem 86 % všech firem, které už s CzechTrade mají zkušenosti, plánují jeho služby využívat i nadále. Polovina zákazníků využívá služeb centrály, třetina se spoléhá kromě centrály také na zahraniční kanceláře,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Menší a střední podniky oceňují zejména fyzickou přítomnost zahraničních zástupců v teritoriích.
Až 60 % dotazovaných podniků si cení know-how, 26 % navíc hodnotí pozitivně také znalost obchodních kontaktů. Pro menší podnikatele, kteří se chtějí zorientovat v cizím teritoriu, je CzechTrade coby nekomerční subjekt důvěryhodným a finančně dostupným partnerem.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se zajímala mimo jiné o to, jakým směrem se český export ubírá. Z průzkumu vyplývá, že české podniky vyvážejí své služby a produkty nejen do Evropské unie. „Potvrzuje se dlouhodobý trend růstu zájmu o severoamerické území a také o země ze Společenství nezávislých států. Oproti předchozímu roku exportuje do těchto zemí o 7 % více firem. Hlavní překážkou vstupu na nový trh již nejsou jen náklady a neznalost prostředí, ale také umělá regulace. Firmy si stěžují především na rostoucí byrokracii a nedostatek kvalitní pracovní síly,“ dodává Karel Havlíček z AMSP ČR.

O agentuře CzechTrade                                                                          

CzechTrade je agentura na podporu exportu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb.
www.czechtrade.cz

 

Kontakt pro média

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
RNDr. Marcela Havlová
vedoucí oddělení propagace a komunikace
Dittrichova 21, Praha 2
Tel.: +420 224 907 812, +420 724 347 474
E-mail: marcela.havlova@czechtrade.cz
www.czechtrade.cz, www.czechtrade.eu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor komunikace a marketingu
Dotazy novinářů: mailto:press@mpo.cz
Mgr. František Kotrba, tiskový mluvčí
Tel.: +420 702 211 157
www.mpo.cz

Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz
www.stance.cz