Ministr Jiří Havlíček se setkal s premiérem Bohuslavem Sobotkou, bilanční schůzku hostila proexportní agentura CzechTrade

Bilanční schůzka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a premiéra Bohuslava Sobotky se dnes uskutečnila v sídle CzechTrade, agentury pro podporu exportu. Ministr Havlíček informoval premiéra o stavu plnění úkolů, kterými byl pověřen při svém jmenování. Mezi úspěšné řadí zejména dokončení legislativního procesu některých důležitých zákonů, posilování ochrany spotřebitele, podporu české ekonomiky a průmyslu, naplňování iniciativy Průmysl 4.0 a pomoc strukturálně postiženým regionům. Důležitou a úspěšnou oblastí v gesci Jiřího Havlíčka je také podpora českého exportu.

 

 „Cílem naší práce na Ministerstvu průmyslu a obchodu je podpora ekonomiky, podnikání a průmyslu. Podařilo se nám prosadit několik novel zákonů, které rozvoji těchto oblastí pomáhají. Jedná se zejména o zákon o elektronických komunikacích, novelu zákona o České obchodní inspekci a ochraně spotřebitele, novelu živnostenského zákona a zcela nový zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí,“ uvedl ministr Jiří Havlíček.


Jedním z diskutovaných témat bylo i čerpání prostředků z  Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který spravuje MPO. Ministr Havlíček uvedl, že do konce září 2017 bude z programu vyčerpáno 7 miliard korun, přičemž celkový cíl pro rok 2017 spočívající v čerpání více než 12 miliard bude dodržen.


„Přál bych si, aby čerpání strukturálních fondů probíhalo výrazně rychleji než dnes. V současnosti již není takovým problémem délka hodnocení žádostí, ale praktická realizace schválených projektů a předkládání žádostí o platbu ze strany podnikatelů. Snažíme se v tomto směru být aktivní, pravidelně jednáme se zainteresovanými svazy a organizacemi, odstraňujeme administrativní překážky a připravujeme také informační podpůrnou kampaň. Věřím, že se v dalším období čerpání podpůrných prostředků z OP PIK ještě výrazněji zrychlí,“ řekl ministr Jiří Havlíček.


„Pokročili jsme i v oblasti podpory investic. Připravili jsme pro vládu materiál, ve kterém navrhujeme řadu opatření směřujících k výraznější podpoře investic s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například technologická centra. Předpokládám, že vláda materiál projedná v průběhu měsíce září, abychom mohli rychle začít pracovat na změně příslušné legislativy,“ doplnil ministr Havlíček. 
Za jeden ze svých dalších úspěchů považuje ministr Jiří Havlíček hladké jmenování nové Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
„Cením si toho, že se nám podařilo ustanovit k 1. srpnu Radu Energetického regulačního úřadu, kterou tvoří pětice uznávaných odborníků v oblasti energetiky. Rada se bez vážných problémů ujala své role a její působení je dnes pozitivně vnímáno odbornou veřejností,“ uvedl dále ministr.


Mezi další úspěchy resortu v uplynulém období patří také schválení Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky a Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice. Velký potenciál má podle ministra současná i budoucí spolupráce MPO s českými technickými vysokými školami v rámci iniciativy Průmysl 4.0.

 

Hostitelem dnešní bilanční schůzky byla agentura CzechTrade, organizace podřízená MPO. V letošním roce slaví CzechTrade 20. výročí. Agentura představuje dlouhodobě nejpřirozenějšího partnera malých a středních firem a je vnímána jako prověřená a nezávislá státní podpora jejich obchodních aktivit v zahraničí. To dokazují i výsledky letošního exportního výzkumu (CzechTrade, MPO a AMSP), který potvrdil dlouhodobě vysokou znalost CzechTrade mezi exportéry (94 %). Služeb CzechTrade využívají 3 z 10 exportérů a to především v oblasti marketingu a propagace v zahraniční a vyhledání vhodných obchodních partnerů. Výsledek výzkumu je plně v souladu se strategií MPO a se specializovanými službami státu zaměřenými na podporu malých a středních podniků.

 

Kontakt pro média

František Kotrba

tiskový mluvčí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

kotrba@mpo.cz

www.mpo.cz