Publikace vydavatelství Familium prorazily na pulty německých knihkupců

Praha, 2.3.2021 – Familium je jedním z malých českých podniků, dokázaly oslovit nejen české zákazníky, ale navzdory všem komplikacím loňského roku zaznamenávají obchodní úspěch také v zahraničí. „Ve spolupráci s CzechTrade se nám podařilo po měsících jednání uzavřít smlouvu se silným partnerem, který zajišťuje distribuci titulů našeho vydavatelství v Německu,“ vysvětluje Monika Kopřivová, zakladatelka a majitelka společnosti.

Monika Kopřivová, která je původním povoláním farmaceutka, se od roku 2013 věnuje tvorbě knih a rozvoji svého portálu. Jeho smyslem je sbližovat generace a uchovávat osobních vzpomínky na rodinnou minulost. „Dalo by se říci, že vše odstartoval dárek, který mi věnoval můj dědeček. Dostala jsem knížku pamětí, kterou sám napsal a s pomocí členů rodiny nechal v malém nákladu vytisknout právě pro své potomky. Tehdy jsem si uvědomila, že by bylo skvělé a cenné, kdyby i další prarodiče měli možnost se jednoduchým způsobem podělit o svůj život a vzpomínky se svými rodinami. Tak vznikl nápad vytvořit vzpomínková alba pro seniory, která jsem nazvala Babičko, vyprávěj a Dědečku, vyprávěj,“ říká Monika Kopřivová.

Vytvoření dalších titulů, spuštění e-shopu a rozšíření nabízeného sortimentu spolu s nárůstem objemu činnosti i zájmu zákazníků dalo vzniknout online portálu s dárky pro celou rodinu Familium.cz. Pod touto značkou se vydavatelství rozhodlo i k obchodní expanzi na zahraniční trhy. Po vstupu na italský a polský trh za podpory české proexportní agentury využila Monika Kopřivová možnosti spolupráce také s německou zahraniční kanceláří CzechTrade. „Spolupráce CzechTrade a Babičkářství, ze kterého Familium vzešlo, začala již před pěti lety, naše vztahy je tedy možno označit za dlouhodobé. Díky pečlivé, intenzivní, analytické a velice profesionální práci zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu se nám podařilo najít partnera, který přivedl naše knížky na pulty německých knihkupců,“ vysvětluje Monika Kopřivová.

Německo, jako většina evropských zemí, zažívalo na jaře loňského roku první vlnu pandemie a většina tamních firem posílala své zaměstnance na práci z domova. Navázání kontaktu s odpovědnými osobami z nákupu tak bylo výrazně obtížnější než za standardních okolností. „Klient nabídl správný produkt právě v době, kdy lidé tráví více času se svou rodinou a zároveň mnohem více nakupují online,“ popisuje důvody úspěchu společnosti Adam Jareš, ředitel německého zastoupení CzechTrade.

Firma si možných překážek v době pandemie byla od začátku vědoma, o to preciznější byla její příprava pro vstup na německý trh. Jak samotné knížky, tak i jejich marketingové materiály byly zpracované v perfektní němčině a stylisticky i obsahově byly přizpůsobené náročnému německému zákazníkovi. „Po kontaktu s jednotlivými sítěmi největších německých knihkupectví, do kterých jsme se snažili knížky zalistovat, jsme identifikovali největšího knižního distributora, od kterého jednotlivá knihkupectví zboží odebírají. V červenci s tímto distributorem Familium uzavřelo smlouvu a jeho produkty dnes můžeme najít v řadě významných německých knihkupectví,“ dodává Alexandra Kuderjavá, projektová manažerka kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu, která spolupráci s německým nakladatelstvím zprostředkovala.

O společnosti Familium
Společnost Familium nabízí více než 300 originálních dárků pro muže, ženy, i děti a dárky k významným životním příležitostem. Zaměřuje se primárně na dárkové knihy pro prarodiče, kdy k té nejznámější patří Babičko, vyprávěj. Od roku 2013 úspěšně exportují do sedmi evropských zemí.

www.familium.cz

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již více než 20 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 57 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz