Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Chorvatsku má nového vedoucího

Alen Novosad se podílel na realizaci několika významných infrastrukturních staveb v Chorvatsku a poskytoval poradenské a tlumočnické služby českým společnostem z celé řady oborů. „Je až neuvěřitelné, jak mají Chorvaté a Češi k sobě blízko a jak dobře se znají, a naopak jak málo vzájemně obchodují. Přitom obchodních příležitostí je mnoho. Investice do vodohospodářské, odpadové a železniční infrastruktury a energetiky, krátká, ale mimořádně intenzivní turistická sezona, probouzející se průmyslová výroba a aktuální turbulence na potravinářském trhu představují příležitosti pro české dodavatele i investory. Naše kancelář ráda pomůže českým exportérům přiblížit a zvládnout specifika chorvatského, ale i slovinského trhu,“ říká Alen Novosad.

Nový vedoucí Novosad je vystudovaným bohemistou z Filozofické fakulty Univerzity v Záhřebu. Dodnes na této vysoké škole svůj obor vyučuje. S Českou republikou pojí Novosada nejen české kořeny, ale také dětství strávené v Praze a především spolupráce s českými podnikateli. Kromě mateřských jazyků chorvatštiny a češtiny ovládá angličtinu a ruštinu. Ve volném čase se věnuje cyklistice, lyžování a cestování.

 

O agentuře CzechTrade                                                                                            

CzechTrade je agentura na podporu exportu, řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze široké nabídky asistenčních služeb, případně sami nadefinovat jejich podobu dle svých individuálních potřeb. www.czechtrade.cz

 

Kontakty pro média
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
RNDr. Marcela Havlová
vedoucí oddělení PR a komunikace
Dittrichova 21, Praha 2
Tel.: + 420 224 907 812, + 420 724 347 474
E-mail: marcela.havlova@czechtrade.cz 
www.czechtrade.cz, www.czechtrade.eu

 

Stance Communications, s.r.o.
Veronika Říčková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 725 837 673
E-mail: veronika.rickova@stance.cz
www.stance.cz