Historie agentury

Seznamte se s hlavními milníky agentury CzechTrade a s tím, jak se za dobu její existence vyvíjelo portfolio služeb i síť zahraničních zastoupení.

Proexportní agentura CzechTrade byla zřízena v roce 1997 rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu.

2018

 • na konci roku prezident Miloš Zeman slavnostně otevřel Český dům v Jeruzalému, který je společným projektem agentur CzechTrade, CzechInvest, Česká centra a CzechTourism, a má za cíl podpořit rozvoj spolupráce a posilování vzájemných vztahů mezi ČR a Izraelem
 • Nejlepší exportéři si v listopadu převzali ocenění za své úspěchy na slavnostním večeru již 21. ročníku prestižní soutěže Exportní cena DHL Unicredit pod záštitou CzechTrade. Ocenění v kategorii Nejúspěšnější klient CzechTrade získala společnost Futaba Czech a na Exportní příběh roku dosáhla firma Kentico Software CZ
 • Na podzim se konal historicky první ročník veletrhu China International Import Expo. V Šanghaji Česká republika prezentovala to nejlepší z tuzemského průmyslu
 • CzechTrade v létě rozšířil nabídku služeb pro inovativní malé a střední firmy a R&D subjektům asistuje při uvádění nápadů do praxe
 • on-line služba Adresář exportérů je od ledna ve zcela nové podobě. Platforma je bonusovou službou pro aktivní klienty agentury

2017

 • na Mezinárodním strojírenském veletrhu byl podepsaný dodatel ke smlouvě o fungování CEBRE
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s CzechTrade zajišťovalo realizaci české expozice na úspěšné mezinárodní specializované výstavě EXPO v Astaně 
 • CzechTrade slaví 20. výročí - spouští webové stránky www.exportniuspechy.cz a v Měšťanském pivovaru Havlíčkův Brod nechal k této příležitosti uvařit 14o pivo Exportní speciál
 • ve spolupráci s agenturou CzechInvest nabízejí své služby exportní manažeři ve všech krajích ČR
 • v lednu otevřel CzechTrade 51. zahraniční kancelář v nigerijském Lagosu

2016

 • CzechTrade spouští s CzechInvestem pilotní projekt 5 exportních manažerů v krajích ČR
 • CzechTrade otevřel své padesáté zastoupení, a to v peruánské Limě
 • spouští se projekty NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN
 • v létě 2016 CzechTrade vyhlašuje projekt Šance pro úspěšný export 
 • na začátku roku otevřel zahraniční kancelář v jihovýchodní Asii v Singapuru, v dubnu pak v íránském Teherán a v květnu druhou kancelář v Indii - v Begalúru 
 • CzechTrade spouští program Exportního koučinku pro malé a střední podniky v regionech

2015

 • agentura CzechTrade začala připravovat otevření zahraničních kanceláří v Singapuru, Teheránu, Bangalúru a Kantonu
 • CzechTrade podepsal s VŠE memorandum o spolupráci v oblastech vzdělávání, výzkumu a rozvoje lidských zdrojů
 • kromě tradiční účasti na MSV rozšířil CzechTrade své aktivity v regionech tím, že se podílel na organizaci 5 regionálních konferencí "Budoucnost českého exportu" (Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava a Brno).

2014

 • CzechTrade objevuje pro klienty nová teritoria a otevírá kanceláře v Chile (Santiago de Chile), Kolumbii (Bogota) a Ázerbájdžánu (Baku)
 • od prvního července přecházejí zahraniční kanceláře zpět pod CzechTrade
 • 1.7.2014 byl jmenovaný generálním ředitelem Ing. Radomil Doležal, MBA.
 • v únoru pověřil ministr Ing. Milana Ráže řízením agentury
 • síť zahraničních zastoupení se rozšiřuje o thajský Bangkok, indonéskou Jakartu, druhé kanceláře v Polsku a Turecku (Katowice resp. Ankara) a třetí čínskou kancelář v Pekingu

2013

 • ke konci roku spuštěn portal Adresář designérů
 • dalším vyhlášeným projektem byl Design pro konkurenceschopnost 2013-2014
 • v polovině roku byl spuštěn projekt Společných účastí na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013-2014 (SVV2) 
 • otevřeli jsme 4 nová zastoupení. České firmy tak mohly začít využívat služby v Argentině (Buenos Aires), Maroku (Casablanca), Austrálii (Sydney) a v Izraeli (Tel Aviv) 
 • agentura nabízí své služby nově ve formě zvýhodněných exportních balíčků

2012

 • otevření zahraničního zastoupení v Černé Hoře
 • k 1. srpnu byly sjednoceny zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest do jednotné zahraniční sítě Ministerstva průmyslu a obchodu
 • v polovině roku představil portál BusinessInfo.cz svou novou podobu
 • v dubnu byl odvolán z funkce generálního ředitele Ivan Jukl, pověřený řízením agentury byl Zdeněk Vališ, M.A.
 • 14. března byla schválená Exportní strategie ČR pro období 2012-2020

2011

 • otevřena zahraniční kancelář v jihoafrickém Johannesburgu
 • časopis Trade Review získává certifikát profesionální úrovně v soutěži Zlatý středník 2010

2010

 • na konci roku 2010 disponovala agentura sítí 33 zahraničních kanceláří s působností ve 36 zemích světa
 • nabídka služeb CzechTrade byla v průběhu roku obohacena o nové služby, které směřují k poradenství a dlouhodobým projektům. Jde například o screening trhu, dlouhodobou exportní asistence či exportní poradenství. Dále se pracuje na novém nástroji analýzy zahraničních trhů – Trade Intelligence
 • od jara 2010 získala agentura další marketingový nástroj v podobě elektronického Newsletteru, který je zasílán zájemcům na základě uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení
 • na podzim byl spuštěn projekt nových webových stránek jednotlivých zahraničních kanceláří CzechTrade včetně modifikace obsahu, inovace struktury a sjednocení designu
 • v devátém ročníku soutěže firemních internetových prezentací WebTop100  dosáhl porátl BusinessInfo.cz  na bronzovou příčku v kategorii Služby

2009

 • otevřeli jsme zahraniční kancelář v Kazachstánu
 • na podzim organizoval CzechTrade 51. pracovní setkání zástupců evropských organizací na podporu obchodu - ETPO
 • 1. dubna byly spuštěny nové webové stránky. Na podzim obsadily 4. místo v presitžní anketě WebTop100
 • CzechTrade úspěšně prošel hodnocením výkonnosti systémů řízení podle standardu IQRS - International Quality Rating Systém

2008

 • spuštění projektu Design pro export
 • projekt Inkubátory pro začínající exportéry byl zrealizován na 4 mezinárodních veletrzích v tuzemsku
 • s cílem zefektivnit propagaci českých firem v zahraničí nabízí CzechTrade zdokonalený on-line Adresář českých exportérů

2007

 • otevřeli jsme druhou kancelář v Číně, v západočínském Chengdu a na konci roku zahájila činnost kancelář ve Vietnamu
 • pro pražské podniky otevřen státní dotační program Aliance
 • nabídka CzechTrade se rozšiřuje o služby zaměřené na dlouhodobou asistenci a využívání prostor zahraničních kanceláří jako "exportního předmostí" pro vstup na nové trhy
 • zahájena Exportní akademie - příprava specialistů pro dlouhodobé působení v zahraničí

2006

 • otevřena zahraniční kancelář ve Spojených arabských emirátech - Dubaj a v Mexiku
 • ve všech 14 krajích jsou exportérům k dispozici regionální manažeři CzechTrade
 • do čela agentury je jmenovaný Ing. Ivan Jukl, MBA

2005

 • otevřeny zahraniční kanceláře v Rumunsku a Bulharsku
 • CzechTrade podporuje exportéry prostřednictvím 30 zahraničních kanceláří na čtyřech kontinentech
 • byla schválena Strategie CzechTrade pro období 2006-2010

2004

 • pro období 2004-2006 je vyhlášený program Marketing, který je zařazený do dotačních programů OPPP hrazených ze strukturálních fondů EU
 • Ing. Jitka Haubová roz. Hanzlíčková je v květnu uvedena do funkce generální ředitelky agentury CzechTrade
 • CzechTrade otevřel zastoupení na jihoamerickém kontinentě v Brazílii, dále ve Švédsku, Rakousku a druhou kancelář v Německu - Hamburku

2003

 • síť zahraničních kanceláří je doplněná o ruský Jekatěrinburg, Moskvu a dánskou Kodaň
 • pro aktivní exportéry a klienty agentury zahájen projekt Exportního klubu CzechTrade

2002

 • v březnu - měsíci internetu - CzechTrade zahájeje provoz internetového portálu pro podnikatele BusinessInfo.cz
 • CzechTrade zavádí systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000; díky tomu dochází k dalšímu zkvalitnění nabízených služeb a prohloubení individuálního přístupu ke klientům

2001

 • agentura se stěhuje do Dittrichovy ulice v Praze 2
 • otevírá jsou další 4 zahraniční kanceláře (Maďarsko, Rusko - Petrohrad, Indie a Irsko)

2000

 • otevíráme dalších 11 zahraničních kanceláří (Belgie, Itálie, Srbsko, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Turecko, USA - Miami a Chicago, Kanada a Litva)
 • generálním ředitelem CzechTrade je jmenovaný Ing. Martin Tlapa, MBA
 • v prosinci je vyhlášený státní program Marketing

1999

 • probíhají přípravy na otevření prvních zahraničních kanceláří, které jsou schopné od roku 2000 poskytovat služby exportérům (Čína, Egypt, Francie, Chorvatsko, Polsko, Španělsko, Ukrajina a Velká Británie)
 • zřizujeme regionální pracoviště CzechTrade ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR
 • vláda schvaluje Strategii CzechTrade na období 1999-2004

1998

 • v prosinci je vyhlášený státní program na podporu malého a středního podnikání Podpora exportu na rok 1999

1997

 • byla založena Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade. V čele agentury stojí generální ředitelka Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.