Historie agentury

Seznamte se s hlavními milníky agentury CzechTrade a s tím, jak se za dobu její existence vyvíjelo portfolio služeb i síť zahraničních zastoupení.

Proexportní agentura CzechTrade byla zřízena v roce 1997 rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu.

2020

 • SLUŽBY CZECHTRADE PO CELÝ ROK ZDARMA 
  Na koronavirovou krizi reagovala agentura CzechTrade okamžitým zavedením bezplatných individuálních služeb realizovaných převážně zahraničními kancelářemi CzechTrade. Od 20. března 2020 do konce roku bylo zpracováno 2050 „COVID zakázek“ pro 847 klientů. Nejčastěji se jednalo o vyhledání nových obchodních kontaktů, řešení krizových situací způsobené pandemií, analýzy konkurence a exportních příležitostí. 
 • ON-LINE VZDĚLÁVACÍ AKCE: ŽIVĚ
  ​Společně se službami v zahraničí byly i všechny akce exportního vzdělávání dostupné českým podnikatelům zcela bezplatně. Kromě toho byly okamžitě přeformátovány do on-line podoby a obsahově reagovaly na aktuální problematiku. V roce 2020 bylo realizováno celkem 51 exportních seminářů s celkovou účastí 3100 firem. Řada on-line seminářů byla pro obrovský zájem opakována.
 • COVID-19 ZPRAVODAJSTVÍ 
  V samém začátku pandemie vznikly na portále BusinessInfo.cz rubriky s aktuálními informacemi o stavu a vlivu nemoci na obchod v České republice a ve světě. Rubrika „Koronavirus: Jaká je situace ve světě“ přináší zprávy přímo od zahraničních kanceláří CzechTrade. Rubrika „FAQ“ odpovídá na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru. Zdrojem informací jsou odborníci ze všech dotčených ministerstev. 
 • NOVÉ BUSINESSINFO.CZ 
  Portál, jehož garantem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a realizátorem agentura CzechTrade, prošel na konci roku 2019 razantní inovací a začátkem roku 2020 se představil v moderní podobě. K vylepšením vedle nového vizuálu patří například optimalizace pro zobrazení na chytrých telefonech, vyhledávání nové generace s důrazem na našeptávač a relevanci výsledků, vícekriteriální filtrace nebo rychlost odezvy portálu. 
 • CELOSVĚTOVÉ KONZULTACE E-MEET EXPORT 2020 
  Dvakrát CzechTrade společně s partnery realizoval zcela novou akci s názvem E-MEET EXPORT 2020. V důsledku pandemické situaci bylo zrušeno tradiční setkání ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade a na podzim byla zrušena i akce Meeting Point CzechTrade při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. CzechTrade na tuto situaci a potřebu podnikatelů konzultovat své exportní záměry reagoval uspořádáním akce E-MEET EXPORT 2020 v červnu a listopadu. Na akcích se partnersky podílelo Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále také Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora ČR, Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost. Celkem proběhlo 1282 on-line konzultací pro 399 českých firem, které poskytli všichni ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade. 
 • PRODLOUŽENÍ PROJEKTŮ EU DO ROKU 2022 
  Realizace projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST byla prodloužena a zájemci z řad malých a středních podniků mohou získat podporu formou zvýhodněných služeb na účasti na mezinárodních akcích a zvýhodněných služeb designérů z Adresáře designérů CzechTrade až do roku 2022.  
 • OBNOVENÍ DESIGN CENTRA CZECHTRADE 
  Pro systémové ukotvení a institucionalizaci agendy designu byla v prosinci obnovena činnost Design Centra v rámci agentury CzechTrade, které bude zajišťovat účinný informační, poradenský a dotační servis inovativním firmám a designérům. Hlavním úkolem Design Centra, jako národní platformy na podporu designu, bude koordinace celé oblasti designu a podpora spolupráce firem s designéry s cílem využívat design jako nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti a internacionalizace. Ambicí Design Centra CzechTrade je významně podpořit nejen budování silných českých značek, ale také český export výrobků s vysokou přidanou hodnotou. 
 • CZECHTRADE OBHÁJIL CERTIFIKACI ISO 
  CzechTrade opět prokázal, že je organizací s vyspělým systémem manažerského řízení a s explicitní orientací na zákazníka a výsledky. Při dozorovém auditu potvrdil, že klientům poskytuje kvalitní produkty a služby a má nastaveny adekvátní procesy vnitřního fungování. Agentura je držitelem certifikace ISO 9001 nepřetržitě od roku 2002. 
 • PRŮZKUM CZECHTRADE – DOPADY PANDEMIE NA EXPORT 
  Cílem dubnového průzkumu bylo zjistit, jaké problémy vzniklé v době pandemie trápí české exportéry a do jaké míry je zvládají vyřešit vlastními silami. Závěry průzkumu sloužily pro nastavení nových služeb CzechTrade tak, aby byla poskytována pomoc tam, kde ji firmy nejvíce potřebují. Exportéry trápila celá řada problémů od snížení objednávek až po zvýšené legislativní nároky. I přes to, že se výzkumu zúčastnili převážně zkušení exportéři, pouze ve čtvrtině případů zvládly firmy vyřešit exportní problémy spojené s dopady pandemie svépomocí a zbylých 75 % firem konstatovalo, že potřebuje podat pomocnou ruku. Hlavními tématy průzkumu byly realizace zakázek, uzavření hranic, finance, legislativa a státní omezení, z čehož právě na snížení a stagnaci objednávek upozornilo 40 % dotázaných firem a 33 % firem výrazně řešilo problémy vzniklé s uzavřením hranic. 
 • APLIKACE E-START ANEB SYSTÉM PREVENCE KURZOVÉHO RIZIKA 
  Na BusinessInfo.cz je od července 2020 dostupná nová aplikace E-start, která pomáhá obchodníkům predikovat riziko finanční ztráty v případě obchodování v cizích měnách. Aplikace vznikla jako vyústění projektu Systém kurzové prevence, na kterém se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade a za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA podíleli odborníci z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jde o účinný nástroj, který uživateli poskytne údaje potřebné pro rozhodnutí, zda a případně v jaké výši si zajistí kontrakt. Aplikace predikuje možnou ztrátu, respektive její rozdělení do budoucna, pokud bude uživatel v době zaplacení převádět částku zpět například do českých korun. Navíc aplikace pracuje s 32 různými měnami, které lze libovolně kombinovat. 
 • SOUTĚŽ DIGITAL PROMOTION 4.0 
  Online soutěž Digital Promotion 4.0 měla za cíl zmapovat a porovnat inovativní nástroje v oblasti digitální prezentace, které lze využít pro propagaci českých výrobců a exportérů. Do soutěže se přihlásilo 24 firem. Do budoucna by měla vzniknout také digitální knihovna českého průmyslu, kterou plánuje agentura CzechTrade využívat prostřednictvím své zahraniční sítě k prezentaci zahraničním obchodním partnerům. Vítězem se stala firma PRESENTIGO, jejíž řešení ve velmi silné konkurenci získalo od porotců nejvíce bodů. Soutěž byla organizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechInvest ve spolupráci s CzechTrade a s podporou Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. 
 • MEETING POINT CZECHTRADE 2020 
  Zájem jednat o vývozních aktivitách a plánech s 49 řediteli zahraničních kanceláří a specialisty z Klientského centra pro export potvrdilo téměř 400 firem, z toho padesát účastníků akce oslovilo agenturu CzechTrade ke spolupráci poprvé. Celých 30 % podniků patřilo mezi inovativní a přes desetinu tvořily start-upy, které přinášejí na trh unikátní řešení. Během dvou dnů se uskutečnilo 1271 půlhodinových individuálních konzultací. Kvůli počínající pandemii Covid-19 zůstali pracovníci čínských zastoupení v teritoriu a firmám poskytli rady online. 

2019

 • Již tradičně jsme v listopadu v rámci Exportní ceny DHL, nad kterou CzechTrade převzal záštitu, ocenili vítěze kategorie Nejúspěšnější klient CzechTrade a Exportní příběh roku. Cenu pro nejúspěšnějšího klienta si na slavnostním večeru převzala společnost Lasselsberger a exportním příbehem roku se stal TEDOM.
 • Letos vůbec poprvé se CzechTrade prezentoval na mezinárodním festivalu Designblok 2019. V naší expozici byly naaranžované výrobky firem, kterým jsme pomohli v rámci služeb Design pro export, např. SITUS, Plastia CZ, Clartés Bohemia, Knihovna materiálů matériO, Vavex 1990, Kiwi Walker, Cyklospeciality.cz nebo Vulcanus. Inspirativní přednášky o aktuálních trendech v Itálii, Velké Británii nebo o inovativních materiálech si zájemci poslechli v Hospodářské noviny stage supported by CzechTrade.
 • Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se Česko představilo jako země pro budoucnost. Poprvé se v národní expozici představilo hned 13 státních institucí a podnikatel mohli dostat ucelené rady pro všechny fáze svého podnikání. Mottem české expozice se stal slogan, pod nímž chce Česko budovat svou image před světem - Czech Republic: The Country For The Future.
 • Web agentury CzechTrade získal dvě ocenění v soutěži Site of the Year 2018. Stránky uspěly v kategorii Nejlepší integrace a Nejlepší vládní a městské stránky. Ceny projektům z celého světa uděluje společnost Kentico.
 • CzechTrade a druhá největší čínská platforma e-commerce JD v Pekingu podepsaly memorandum o porozumění. Českým exportérům se tak otevírají nové možnosti obchodování v prostředí čínského on-line prodeje. Doprovodná kampaň bude klást důraz na propagaci českých výrobců.

2018

 • Na konci roku prezident Miloš Zeman slavnostně otevřel Český dům v Jeruzalému, který je společným projektem agentur CzechTrade, CzechInvest, Česká centra a CzechTourism, a má za cíl podpořit rozvoj spolupráce a posilování vzájemných vztahů mezi ČR a Izraelem.
 • Nejlepší exportéři si v listopadu převzali ocenění za své úspěchy na slavnostním večeru již 21. ročníku prestižní soutěže Exportní cena DHL Unicredit pod záštitou CzechTrade. Ocenění v kategorii Nejúspěšnější klient CzechTrade získala společnost Futaba Czech a na Exportní příběh roku dosáhla firma Kentico Software CZ.
 • Na podzim se konal historicky první ročník veletrhu China International Import Expo. V Šanghaji Česká republika prezentovala to nejlepší z tuzemského průmyslu.
 • CzechTrade v létě rozšířil nabídku služeb pro inovativní malé a střední firmy a R&D subjektům asistuje při uvádění nápadů do praxe.
 • On-line služba Adresář exportérů je od ledna ve zcela nové podobě. Platforma je bonusovou službou pro aktivní klienty agentury.

2017

 • Na Mezinárodním strojírenském veletrhu byl podepsaný dodatel ke smlouvě o fungování CEBRE.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s CzechTrade zajišťovalo realizaci české expozice na úspěšné mezinárodní specializované výstavě EXPO v Astaně.
 • CzechTrade slaví 20. výročí - spouští webové stránky www.exportniuspechy.cz a v Měšťanském pivovaru Havlíčkův Brod nechal k této příležitosti uvařit 14o pivo Exportní speciál.
 • Ve spolupráci s agenturou CzechInvest nabízejí své služby exportní manažeři ve všech krajích ČR.
 • V lednu otevřel CzechTrade 51. zahraniční kancelář v nigerijském Lagosu.

2016

 • CzechTrade spouští s CzechInvestem pilotní projekt 5 exportních manažerů v krajích ČR.
 • CzechTrade otevřel své padesáté zastoupení, a to v peruánské Limě.
 • Spouští se projekty NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN.
 • V létě CzechTrade vyhlašuje projekt Šance pro úspěšný export.
 • Na začátku roku otevřel zahraniční kancelář v jihovýchodní Asii v Singapuru, v dubnu pak v íránském Teherán a v květnu druhou kancelář v Indii - v Begalúru.
 • CzechTrade spouští program Exportního koučinku pro malé a střední podniky v regionech.

2015

 • Agentura CzechTrade začala připravovat otevření zahraničních kanceláří v Singapuru, Teheránu a Bangalúru.
 • CzechTrade podepsal s VŠE memorandum o spolupráci v oblastech vzdělávání, výzkumu a rozvoje lidských zdrojůa
 • Kromě tradiční účasti na MSV rozšířil CzechTrade své aktivity v regionech tím, že se podílel na organizaci 5 regionálních konferencí "Budoucnost českého exportu" (Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava a Brno).

2014

 • CzechTrade objevuje pro klienty nová teritoria a otevírá kanceláře v Chile (Santiago de Chile), Kolumbii (Bogota) a Ázerbájdžánu (Baku)a
 • Od prvního července přecházejí zahraniční kanceláře zpět pod CzechTrade.
 • 1.7.2014 byl jmenovaný generálním ředitelem Ing. Radomil Doležal, MBA.
 • V únoru pověřil ministr Ing. Milana Ráže řízením agentury.
 • Síť zahraničních zastoupení se rozšiřuje o thajský Bangkok, indonéskou Jakartu, druhé kanceláře v Polsku a Turecku (Katowice resp. Ankara) a třetí čínskou kancelář v Pekingu.

2013

 • Ke konci roku byl spuštěn portál Adresář designérů.
 • Dalším vyhlášeným projektem byl Design pro konkurenceschopnost 2013-2014.
 • V polovině roku byl spuštěn projekt Společných účastí na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013-2014 (SVV2).
 • Otevřeli jsme 4 nová zastoupení. České firmy tak mohly začít využívat služby v Argentině (Buenos Aires), Maroku (Casablanca), Austrálii (Sydney) a v Izraeli (Tel Aviv).
 • Agentura nabízí své služby nově ve formě zvýhodněných exportních balíčků.

2012

 • Otevření zahraničního zastoupení v Černé Hoře.
 • K 1. srpnu byly sjednoceny zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest do jednotné zahraniční sítě Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • V polovině roku představil portál BusinessInfo.cz svou novou podobu.
 • V dubnu byl odvolán z funkce generálního ředitele Ivan Jukl, pověřený řízením agentury byl Zdeněk Vališ, M.A.
 • 14. března byla schválená Exportní strategie ČR pro období 2012-2020.

2011

 • Otevřena zahraniční kancelář v jihoafrickém Johannesburgu.
 • Časopis Trade Review získává certifikát profesionální úrovně v soutěži Zlatý středník 2010.

2010

 • Na konci roku 2010 disponovala agentura sítí 33 zahraničních kanceláří s působností ve 36 zemích světa.
 • Nabídka služeb CzechTrade byla v průběhu roku obohacena o nové služby, které směřují k poradenství a dlouhodobým projektům. Jde například o screening trhu, dlouhodobou exportní asistence či exportní poradenství. Dále se pracuje na novém nástroji analýzy zahraničních trhů – Trade Intelligence.
 • Od jara 2010 získala agentura další marketingový nástroj v podobě elektronického Newsletteru, který je zasílán zájemcům na základě uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.
 • Na podzim byl spuštěn projekt nových webových stránek jednotlivých zahraničních kanceláří CzechTrade včetně modifikace obsahu, inovace struktury a sjednocení designu.
 • V devátém ročníku soutěže firemních internetových prezentací WebTop100  dosáhl porátl BusinessInfo.cz  na bronzovou příčku v kategorii Služby.

2009

 • Otevřeli jsme zahraniční kancelář v Kazachstánu.
 • Na podzim organizoval CzechTrade 51. pracovní setkání zástupců evropských organizací na podporu obchodu - ETPO.
 • 1. dubna byly spuštěny nové webové stránky. Na podzim obsadily 4. místo v presitžní anketě WebTop100.
 • CzechTrade úspěšně prošel hodnocením výkonnosti systémů řízení podle standardu IQRS - International Quality Rating Systém.

2008

 • Spuštění projektu Design pro export.
 • Projekt Inkubátory pro začínající exportéry byl zrealizován na 4 mezinárodních veletrzích v tuzemsku.
 • S cílem zefektivnit propagaci českých firem v zahraničí nabízí CzechTrade zdokonalený on-line Adresář českých exportérů.

2007

 • Otevřeli jsme druhou kancelář v Číně, v západočínském Chengdu a na konci roku zahájila činnost kancelář ve Vietnamu.
 • Pro pražské podniky otevřen státní dotační program Aliance.
 • Nabídka CzechTrade se rozšiřuje o služby zaměřené na dlouhodobou asistenci a využívání prostor zahraničních kanceláří jako "exportního předmostí" pro vstup na nové trhy.
 • Zahájena Exportní akademie - příprava specialistů pro dlouhodobé působení v zahraničí.

2006

 • Otevřena zahraniční kancelář ve Spojených arabských emirátech - Dubaj a v Mexiku.
 • Ve všech 14 krajích jsou exportérům k dispozici regionální manažeři CzechTrade.
 • Do čela agentury je jmenovaný Ing. Ivan Jukl, MBA.

2005

 • Otevřeny zahraniční kanceláře v Rumunsku a Bulharsku.
 • CzechTrade podporuje exportéry prostřednictvím 30 zahraničních kanceláří na čtyřech kontinentech.
 • Byla schválena Strategie CzechTrade pro období 2006-2010.

2004

 • Pro období 2004-2006 je vyhlášený program Marketing, který je zařazený do dotačních programů OPPP hrazených ze strukturálních fondů EU.
 • Ing. Jitka Haubová roz. Hanzlíčková je v květnu uvedena do funkce generální ředitelky agentury CzechTrade.
 • CzechTrade otevřel zastoupení na jihoamerickém kontinentě v Brazílii, dále ve Švédsku, Rakousku a druhou kancelář v Německu - Hamburku.

2003

 • Síť zahraničních kanceláří je doplněná o ruský Jekatěrinburg, Moskvu a dánskou Kodaň.
 • Pro aktivní exportéry a klienty agentury zahájen projekt Exportního klubu CzechTrade.

2002

 • V březnu - měsíci internetu - CzechTrade zahájeje provoz internetového portálu pro podnikatele BusinessInfo.cz.
 • CzechTrade zavádí systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000; díky tomu dochází k dalšímu zkvalitnění nabízených služeb a prohloubení individuálního přístupu ke klientům.

2001

 • Agentura se stěhuje do Dittrichovy ulice v Praze 2.
 • Otevírá jsou další 4 zahraniční kanceláře (Maďarsko, Rusko - Petrohrad, Indie a Irsko).

2000

 • Otevíráme dalších 11 zahraničních kanceláří (Belgie, Itálie, Srbsko, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Turecko, USA - Miami a Chicago, Kanada a Litva).
 • Generálním ředitelem CzechTrade je jmenovaný Ing. Martin Tlapa, MBA.
 • V prosinci je vyhlášený státní program Marketing.

1999

 • Probíhají přípravy na otevření prvních zahraničních kanceláří, které jsou schopné od roku 2000 poskytovat služby exportérům (Čína, Egypt, Francie, Chorvatsko, Polsko, Španělsko, Ukrajina a Velká Británie).
 • Zřizujeme regionální pracoviště CzechTrade ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.
 • Vláda schvaluje Strategii CzechTrade na období 1999-2004.

1998

 • V prosinci je vyhlášený státní program na podporu malého a středního podnikání Podpora exportu na rok 1999.

1997

 • Byla založena Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade. V čele agentury stojí generální ředitelka Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.