Poslání a strategie

Profesionálními službami chceme přispívat k růstu exportu českých firem.

Vize

Chceme být první volbou českých firem při jejich pronikání a rozvoji na mezinárodních trzích.

Klíčové hodnoty, které vyznáváme:

Partnerství se zákazníkem

  • Naší prioritou je zákazník, jsme jeho rádci a pomocníky, těšíme se z jeho úspěchů.

Týmová spolupráce jako podmínka rozvoje firemního know-how

  • Jsme tým, který se učí ze zkušeností a ví, že vždy je co zlepšit. Chceme být stále o krok napřed.

Profesionalita a vysoké ambice

  • Neříkáme nikdy, že to nejde, ale hledáme a poskytujeme zákazníkům nejlepší možná řešení na míru.

Otevřená a efektivní komunikace

  • Jednáme věcně, otevřeně a čestně, složité činíme jednoduchým.

Sounáležitost s agenturou

  • Hrajeme vždy za CzechTrade, jsme hrdi na svoji práci a naši značku.

Exportní strategie ČR pro období 2012-2020

Cílem Exportní strategie je zvýšení konkurenceschopnosti českých firem, jejich podpora při uplatnění na zahraničních trzích, nová oborová a teritoriální diversifikace vývozu, zvýšení podílu exportu s vyšší přidanou hodnotou. Relevantní a včasné informace hrají v každém rozhodovacím procesu klíčovou roli.Máme celou řadu unikátních nástrojů, jak informace nejen získávat, ale jak je i rychle předávat českým firmám a tím zvyšovat jejich šance na úspěšný vstup na zahraniční trhy.

Certifikace

V říjnu 2014 agentura CzechTrade, včetně všech zlogoahraničních kanceláří, úspěšně prošla recertifikačním auditem systému managementu kvality ISO 9001:2008. Držiteli certifikátu kvality jsme již od roku 2002, od té doby se nám daří každoročně toto uznání úspěšně obhajovat. Aktuální certifikát je vystaven renomovanou společností BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. a je platný do října 2017.