Veřejné zakázky

Přehled vypsaných výběrových řízení

Profil zadavatele je dostupný jak na webových stránkách https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ea9e16d4-bf05-4c46-918f-29ee748bf68d, tak na NEN https://nen.nipez.cz/profil/CzechTrade.

Elektronické tržiště zadavatele platné od 1.7.2017 je dostupné na www.nen.nipez.cz
(https://nen.nipez.cz/profil/CzechTrade).

Elektronické tržiště zadavatele platné do 30.6.2017 je dostupné na www.tendermarket.cz
(https://www.tendermarket.cz/Z00000207.profil).


Česká agentura na podporu obchodu vypisuje výběrové řízení na zajištění výstavní expozice na veletrhu ISM 2019, Kolín nad Rýnem, Německo.

Česká agentura na podporu obchodu vypisuje výběrové řízení na zajištění monitoringu médií s jednoduchým a otevřeným on-line rozhraním, včetně archivace a vyhledávacího systému zpráv: