Veřejné zakázky

Přehled vypsaných výběrových řízení

Profil zadavatele je dostupný na webových stránkách www.e-zakazky.cz

Elektronické tržiště zadavatele je dostupné na www.tendermarket.cz
(https://www.tendermarket.cz/Z00000207.profil).

Agentura CzechTrade v současné době nevypisuje žádné výběrové řízení.