Veřejné zakázky

Přehled vypsaných výběrových řízení

Profil zadavatele je dostupný jak na webových stránkách https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ea9e16d4-bf05-4c46-918f-29ee748bf68d, tak na NEN https://nen.nipez.cz/profil/CzechTrade.

Elektronické tržiště zadavatele platné od 1.7.2017 je dostupné na www.nen.nipez.cz
(https://nen.nipez.cz/profil/CzechTrade).
Elektronické tržiště zadavatele platné do 30.6.2017 je dostupné na www.tendermarket.cz
(https://www.tendermarket.cz/Z00000207.profil).
 

Agentura CzechTrade vvypisuje výběrové řízení na poskytování pracovnělékařských služeb, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce pro Českou agenturu na podporu obchodu/CzechTrade: