Veřejné zakázky

Přehled vypsaných výběrových řízení

Profil zadavatele je dostupný jak na webových stránkách www.e-zakazky.cz, tak na NEN https://nen.nipez.cz/profil/CzechTrade.

Elektronické tržiště zadavatele je dostupné na www.tendermarket.cz
(https://www.tendermarket.cz/Z00000207.profil).


Agentura CzechTrade v současné době nevypisuje žádné výběrové řízení.