Veřejné zakázky

Přehled vypsaných výběrových řízení

Profil zadavatele je dostupný jak na webových stránkách https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ea9e16d4-bf05-4c46-918f-29ee748bf68d, tak na NEN https://nen.nipez.cz/profil/CzechTrade.

Elektronické tržiště zadavatele platné od 1.7.2017 je dostupné na www.nen.nipez.cz
(https://nen.nipez.cz/profil/CzechTrade).

Elektronické tržiště zadavatele platné do 30.6.2017 je dostupné na www.tendermarket.cz
(https://www.tendermarket.cz/Z00000207.profil).


Česká agentura na podporu obchodu vypisuje výběrové řízení na zajištění realizace výstavní expozice na veletrhu CWIEME 2019 v Německu, Berlín:

Česká agentura na podporu obchodu vypisuje výběrové řízení na zajištění realizace výstavní expozice CzechTrade na veletrhu OTC2019, Houston, USA;

This specification is elaborated as a basis for the submission of tenders - Ensuring the implementation of exposition of CzechTrade Agency at the fair OTC 2019, Houston, Tx, USA: