Zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace o agentuře.

Povinné informace

Informační povinnosti vyplývající z platných zákonů České republiky plníme přehledným souhrnem všech povinně zveřejňovaných informací.

Vyřizování žádostí o informace

Jak získat informace o CzechTrade.

Protikorupční opatření CzechTrade

Protikorupční opatření byla přijata za účelem eliminace rizika možné korupce/korupčního jednání v rámci činnosti agentury, jakož i vzniku korupčního prostředí.

Interní protikorupční opatření CzechTrade

Protikorupční opatření České agentury na podporu obchodu CzechTrade je jednou ze součástí vnitřních kontrolních mechanismů.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů klientů a partnerů agentury CzechTrade