Povinné informace

Informační povinnosti vyplývající z platných zákonů České republiky plníme přehledným souhrnem všech povinně zveřejňovaných informací.

Přehled zákonů

Přehled nejdůležitějších předpisů, jimiž se CzechTrade při svém jedníní a rozhodování řídí.

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 • Úplný oficiální název povinného subjektu: Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade
 • Důvod a způsob založení povinného subjektu: Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade je příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Byla zřízena rozhodnutím ministra 17.4.1997
 • Organizační struktura povinného subjektu:
  CzechTrade_organigram_20200101 (330 kB)
 • Kontaktní spojení: kontaktní adresa, adresa úřadovny pro osobní jednání, úřední hodiny: 8:00-16:30 hod, datová schránka: ID afrv7v6
 • Bankovní spojení: č. ú. 87434011/0710 u České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1, IČ: 48136450
  IBAN CZ77 0710 0000 0000 8743 4011, BIC CNBACZPP
  (je nutno nad rámec ostatního uvádět účel platby)
 • Identifikační číslo organizace (IČ): 00001171
 • Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00001171
 • Rozpočet: http://www.mpo.cz/rozpocet-mpo/r-1.1-54.1-p.html a dále viz níže odkaz Dokumenty: výroční zprávy.
 • Dokumenty: výroční zprávy a statistiky zahraničního obchodu
 • Podmínky nakládání s osobními údaji v CzechTrade ze dne 25.5.2018
 • Žádosti o informace: místo a způsob příjmu žádosti včetně lhůty a způsobu podání opravného prostředku 
 • Popis postupů: návody pro řešení životních situací: webové stránky CzechTrade, fáze podnikání na stánkách BusinessInfo.cz
 • Přehled nejdůležitějších předpisůjimiž se povinný subjekt při svém jednání a rozhodování řídí, které upravují právo žádat o informace a povinnost poskytovat informace a které upravují práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu
 • Sazebník úhrad za poskytování informací
 • Poradci a poradní orgány působící v agentuře informace_20210817 (156 kB)
 • Nabídky pronájmu a prodeje nepotřebného majetku: v tuto dobu nenabízíme nepotřebný majetek
 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.