OPPI

Získejte finanční prostředky ze strukturálních fondů EU pro podporu Vašeho podnikání prostřednictvím projektů realizovaných agenturou CzechTrade.

SVV 2013-2014

Agentura CzechTrade je realizátorem projektu SVV 2013-2014 zaměřeného na zvýšení marketingové připravenosti zejména malých a středních podniků na zahraničních trzích.

Design pro konkurenceschopnost

Interní projekt zahrnuje aktivity, zaměřené na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti průmyslových podniků prostřednictvím efektivního využívání designu v inovačním procesu.

Archiv

Archiv projektů realizovaných z operačních programů Podnikání a inovace (OPPI) a Průmysl a podnikání (OPPP).

Tyto projekty si kladou za cíl podpořit podniky na zahraničních trzích a zvýšit jejich konkurenceschopnost.