Odborné příspěvky od zahraničních kanceláří CzechTrade

Články a videa přímo z teritorií vám přinesou aktuální informace důležité pro obchod.

Tereza Vítková a Michaela Klačková, zahraniční kancelář Mexico City

CzechTrade

26. 8. 2020

Telekomunikace jako perspektivní obor ve Střední Americe

Přístup obyvatel Střední Ameriky k internetu v posledních letech stoupá: mezi lety 2016–2018 došlo ke zvýšení o 17 % (z původních 44 % na 61 %). Navzdory postupnému zvyšování má většina středoamerických zemí stále nedostatky, které se však snaží odstraňovat. [...]

Věra Všetičková, CzechTrade Pobaltí

25. 8. 2020

Krizi navzdory. Pobaltí investuje miliardy do infrastruktury

Štěstí v neštěstí. Tak by se dalo označit rozhodnutí lotyšské vlády přidělit Ministerstvu dopravy dodatečně desítky milionů eur na opravu silnic. Tyto investice do silniční infrastruktury jsou součástí strategie pro stimulaci lotyšské ekonomiky zasažené koronavirovou krizí. Do (nejen) dopravní infrastruktury masivně investují i další země Pobaltí – Estonsko a Litva. [...]

Pracovníci zahraniční kanceláře Santiago de Chile

CzechTrade

21. 8. 2020

Energetika jako perspektivní obor v Chile

Energetická politika Chile se v posledních letech dynamicky vyvíjí. V reakci na změny v domácím a mezinárodním prostředí byly provedeny významné institucionální a politické reformy, jakož i velké projekty v oblasti infrastruktury. Tím se otevírají příležitosti pro investory a exportéry. [...]

Pracovníci zahraniční kanceláře Santiago de Chile

CzechTrade

21. 8. 2020

Vodohospodářství a odpady jako perspektivní obory v Chile

V roce 2020 vyhlásilo Chile nedostatek vody ve více než 50 obcích ve třech regionech a zemědělskou nouzi ve více než 100 obcích. V současné době čelí země nejhoršímu suchu za posledních 60 let. Situace přináší příležitosti pro exportéry a investory zajímající se o sektor vodohospodářství. [...]

Jiří Jílek, CzechTrade Santiago de Chile

21. 8. 2020

Zdravotnictví jako perspektivní obor v Chile

Chile po boku USA představuje jednu ze zemí s nejnižšími veřejnými investicemi do zdravotnictví. Pandemie koronaviru je navíc jednou z příčin překážek v rozvoji chilského zdravotnického sektoru. [...]

Jiří Jílek, CzechTrade Santiago de Chile

21. 8. 2020

IT a ICT jako perspektivní obory v Chile

Růst výdajů na IT v Chile v letech 2019–2022 bude podporován podnikovou poptávkou po řešeních softwaru a služeb, protože firmy realizují strategické investice do svých stávajících operací s cílem zlepšit produktivitu nebo rozšířit a zavést nové výrobky a služby. [...]

Tereza Vítková a Michaela Klačková, CzechTrade Mexico City

19. 8. 2020

Vodohospodářství jako perspektivní obor v Mexiku

Mexiko má největší síť čističek komunálních odpadních vod v Latinské Americe a až 95,3 % obyvatel má přístup k vodě z vodovodního potrubí. Přesto ale existují velké nedostatky v modernizaci a ochraně infrastruktury, kvalitě vody a nakládání s tekutinami. Tím se otevírají možnosti pro investory a exportéry. [...]

ereza Vítková a Martina Čápová, CzechTrade Mexico City

19. 8. 2020

Telekomunikace jako perspektivní obor v Mexiku

Mexiko na základě doporučení OECD odstranilo překážky pro přímé zahraniční investice do telekomunikací, a díky reformě tak došlo k otevření trhu jiným společnostem, což mělo za následek i snížení cen. [...]

Tereza Vítková a Martina Čápová, CzechTrade Mexico City

19. 8. 2020

Smart city jako perspektivní obor v Mexiku

V Mexiku neexistuje národní strategie smart cities, je zde ale evidován tlak na zlepšení života ve městech, který je také dán tím, že je zde asi 80 % městského obyvatelstva. Mexiko čelí dvěma klíčovým problémům: bezpečnost a mobilita, a právě zde je velký potenciál pro inteligentní technologie. [...]

Tereza Vítková a Martina Čápová, CzechTrade Mexico City

CzechTrade

18. 8. 2020

Smart city jako perspektivní obor ve Střední Americe a Karibiku

Latinská Amerika je region s nejrychleji rostoucí urbanizací. Tento růst je však často neplánovaný, a tak velmi chaotický. Udržitelný rozvoj je skutečnou výzvou také v Karibiku, který je velmi často vystaven rozličným klimatickým jevům a přírodním katastrofám. V kontextu Latinské Ameriky jsou karibská města malá ale ne kompaktní, většina pak zaostává v technologických inovacích a inteligentních městských řešeních pro efektivní správu vody, energie, mobility a připojení k internetu. Předpokládá se, že bude v následujících letech poptávka po těchto řešeních narůstat. [...]

Tereza Vítková a Michaela Klačková, CzechTrade Mexico City

CzechTrade

14. 8. 2020

Vodohospodářství jako perspektivní obor v Panamě a Kostarice

Střední Amerika jeden z nejbohatších regionů na světě, co se týče dostatku vodních zdrojů. Na obyvatele ročně připadá asi 23 tisíc m3. Nicméně řada obyvatel buďto přísun k vodě nemá, nebo pouze k její zhoršené kvalitě, což ukazuje na zanedbanou, či chybějící infrastrukturu. To představuje příležitost pro české exportéry a investory. [...]

Adéla Skřivánková

Žena a život, č. 16/2020

6. 8. 2020

V Mexiku mají lidé srdce na dlani

„Na Mexičanech si vážím jejich vlídnosti. Je to neuvěřitelně milý národ,“ říká Tereza Vítková, která v Mexiku řídí zahraniční kancelář CzechTrade a pomáhá zde českým firmám prorazit na mexický trh. [...]