Příběhy úspěšných exportérů

Inspirujte se jejich příběhy a otevřete si s námi cestu na zahraniční trhy i vy.

Důlní technika z T Machinery slouží od Ruska přes Vietnam až po Španělsko

Společnost navazuje na tradici podniku založeného již ve třicátých letech minulého století Tomášem Baťou. Podnik hledá nové trhy především ve státech Latinské Ameriky.

Významným hráčem v oboru důlní techniky je ratíškovická společnost T Machinery z Hodonínska. Jako jediný výrobce v České republice je schopna navrhnout, vyrobit, dodat a spustit do provozu celý dobývací komplex.

I když společnost vznikla v roce 2003, její tradice zahrnuje více než osm desetiletí. V místě jejího působení byla totiž ve třicátých letech minulého století zahájena na Dole Tomáš mechanizovaná těžba lignitu pro energetické potřeby koncernu firmy Baťa.

„V roce 2003 změnila naše společnost název ze Strojírny Tomáš na T Machinery, přičemž písmeno T si firma nese právě po Tomáši Baťovi, který ji založil v roce 1933 jako opravárenské středisko pro jím vlastněné doly. To později přešlo na výrobu kompletního důlního zařízení. T Machinery  rozšířila svoji výrobu také o teplovodní kotle,“ vysvětluje Jan Dvořáček, obchodní ředitel T Machinery.

Zákazníky firmy jsou především majitelé a provozovatelé těžby uhlí v hlubinných dolech. Kotle jsou určené k vytápění velkých sídlišť a městských aglomerací. Přitom více jak 95 procent ratíškovické výroby je určeno pro export. „S vývozem jsme začali prakticky hned po zprivatizování společnosti v roce 1998, kdy nastal podstatný útlum hlubinné těžby uhlí v České republice,“ dodává Jan Dvořáček.

Zákazníky hledají na veletrzích

První exportní dodávky směřovaly na Ukrajinu a později také do Ruska. Důlní zařízení firma dodávala také do Španělska, Vietnamu na Slovensko. „Dále usilujeme o země Latinské Ameriky, jako jsou Mexiko, Kolumbie, Brazílie a Argentina,“ konstatuje Jan Dvořáček.

Při hledání nových příležitostí společnost dlouhodobě spolupracuje se zahraničními kancelářemi CzechTrade. „Jejich pracovníci nám především pomáhali při realizaci zahraničních veletrhů a při jednáních o výrobní kooperaci,“ vysvětluje obchodní ředitel T Machinery.

„Společnost s námi spolupracuje od roku 2009. Zúčastnili se seminářů, prezentací a veletrhů  v Číně, Turecku, Vietnamu, Kazachstánu, Rusku. Mají zájem rovněž o Írán, Mexiko, Chile,“ doplnil Václav Štika, exportní konzultant CzechTrade.

Spíše než ekonomická krize z minulých let se společnosti dotýkají globální změny v segmentu energetiky. „Vzhledem k našemu důlnímu programu pociťujeme útlum těžební činnosti v souvislosti s přechodem na obnovitelné zdroje.  Úloha těžby uhlí je však nezastupitelná v metalurgickém odvětví. Surové železo neumíme vyrábět bez koksu,“ popisuje Jan Dvořáček.

Uhlí na historickém minimu

Objem důlních zakázek podle něj zatím stále klesá, protože ceny uhlí na světovém trhu se udržují více než čtyři roky na historickém minimu a investoři udržují v provozu stávající zařízení, nenakupují příliš nové důlní soupravy, ale především náhradní díly pro ty současné.

Největším konkurentem T Machinery na americkém kontinentu jsou společnosti Joy a Caterpillar, v Evropě pak zejména polské společnosti, například Famur. „Například od Joy se lišíme tím, že vzhledem k používanému nižšímu napětí na kombajnu můžeme jít do nižších  mocností slojí,“ porovnává Jan Dvořáček.

Společnost s 232 zaměstnanci dosáhla loni obratu 468 milionů korun. Svoji pozici na trhu chce udržet také díky inovacím. „Snažíme se zejména zvyšovat bezpečnost a spolehlivost námi vyráběných zařízení s důrazem na zvyšování podílu automatizace, což umožnuje trvale snižovat podíl lidské práce,“ uzavírá Jan Dvořáček.

Zdroj: BusinessInfo.cz

Kosher business s agenturou CzechTrade

V polovině listopadu se české firmy pod záštitou agentury CzechTrade již po druhé úspěšně prezentovaly na veletrhu KOSHERFEST v New Jersey.  Jedná se o jednu z nejživějších potravinářských akci s mimořádným obchodním potenciálem. Festival nabízí možnost vstoupit do oblasti kosher businessu velice efektivní a příjemnou cestou. Pro firmy je tato akce příležitostí, jak získat obchodní partnery především z židovské komunity USA, ale i z Evropy a samozřejmě Izraele. Na rozdíl od standardního obchodu je však kosher business komplikovanější a náročnější na přípravu a porozumění obchodním praktikám. Díky úzké spolupráci s Židovskou obcí v Praze se naší agentuře CzechTrade podařilo najít profesionální způsob, jak české firmy připravit a uvést do této specifické obchodní oblasti. Všechny české firmy, které mají zájem o vstup do kosher businessu, mohou nyní využívat rozšířeného know-how agentury CzechTrade a všem takovým firmám jsme schopni poskytnout ještě účinnější servis.Veletrhu se letos zúčastnily čtyři význačné české firmy, které na festivalu vzbudily velký zájem o obchodní i mediální spolupráci.  Zkušená exportní firma EMCO s úspěchem nabízela svoji kosher řadu především silným distribučním partnerům z USA. Společnost Garden Praha se KOSHERFESTU účastnila již podruhé a její práce byla hodnocena velmi kladně. Voda značky FROMIN si udržela místo mezi trendovými produkty veletrhu. Předpokládaný zájem o tuto vodu mezi distributory z USA od loňského roku ještě vzrostl. Stánek navštívilo i mnoho zástupců ze světa marketingu a médií. Společnost EXTRUDO získala několik významných kontaktů a svými extrudovanými výrobky přitáhla pozornost zejména izraelských partnerů. Nepřehlédnutelným prvkem v rámci celého veletrhu se stalo kosher pivo Portýr z produkce Pardubického Pivovaru. Zájem o něj projevil významný americký distributor, s nímž následně proběhla jednání, a s další partnerdohodl objednávku přímo na místě. Za spolupráci patří velký dík i českému konzulátu v New Yorku, který pomohl s překonáním drobných administrativních bariér. Kolegové navíc opět uspořádali prohlídku Bohemian National Hall na Manhattanu. Společná účast českých firem na KOSHERFESTU 2017 byla úspěšná díky týmové práci všech zúčastněných.       Těšíme se na další ročník KOSHERFESTU – See you in New Jersey 2018!  [...]

Konvektomaty Retigo Vision se díky gastronomickým veletrhům prosazují v zahraničí

Po devíti letech výroby a prodeje velmi úspěšných konvektomatů Vision přichází firma Retigo na trh s inovací tohoto stroje a přináší novou generaci parních konvektomatů Retigo Vison. Změna není až tak patrná, šíře portfolia konvektomatů zůstává stále stejná (dva modely Blue a Orange v šesti velikostech), došlo ale k mnoha inovacím a změnám, které konvektomat Vision dělají jiným, ještě spolehlivějším, šikovnějším, úspornějším a bezpečnějším pomocníkem.Firma Retigo se od svého založení účastní veletrhů s gastronomickým zaměřením, a právě zde firma přišla ke svým klíčovým zákazníkům. V roce 2018 firma Retigo plánuje účast na celkem šesti veletrzích pro podporu exportu napříč Evropu a Asií. Nové parní konvektomaty budou moci zhlédnout například návštěvníci veletrhu FHA v Singapuru nebo veletrhu Hotelex v čínské Šanghaji. Do těchto končin firma Retigo v posledních 10 letech soustředí své obchodní aktivity a vyplácí se to. Nyní firma Retigo exportuje své parní konvektomaty z rožnovské dílny například do Kambodže, Indonésie, na Filipíny, do Malajsie, ale také do Japonska a Číny.Na evropském trhu se konvektomaty Retigo objeví jako již tradičně v Německu a ve Velké Británii. Německé výstavy navštěvují zákazníci z celé Evropy. I díky těmto výstavám exportní aktivity Retiga po celé Evropě rapidně rostou a firma úspěšně drží krok s německou konkurencí.Firma Retigo se zúčastní také výstavy ve Velké Británii, která je určená primárně pro britský a irský trh, kde se Retigo již dlouho snaží zavést své produkty. Je to ovšem úkol náročný, protože britský trh je velmi specifický a mnohdy je spojen s vysokými počátečními náklady na rozjezd úspěšných obchodních vztahů a vybudování zázemí.Konvektomaty Retigo Vision již 24 let zaujímají své pevné místo v profesionálních kuchyních téměř po celém světě. Nová generace Vision přináší nová a neotřelá řešení, která zachovávají vlastnosti profesionálního gastronomického zařízení rozšířené o inovace, které posunují možnosti a svobodu kuchařů k ještě lepším výsledkům. Konvektomaty bravurně uspokojují požadavky zákazníků a kladou značný důraz na to, aby si každý mohl vaření jednoduše užít, a to kdekoliv na světě. [...]

České sklo z Kamenického Šenova v londýnském Selfridges

Příběh se začal psát v roce 2013, kdy díky podpoře CzechTrade došlo v prostorách české ambasády v Londýně k setkání obchodního zástupce společnosti Clartés, s. r. o. s nákupčími britských obchodních řetězců. V následujících měsících Clartés, s. r. o. ve spolupráci se zástupci retailerů postupně zužoval porfolio produktů, které se pro náročné britské spotřebitele v luxusním segmentu jevily jako perspektivní. Několikaměsíční hledání vyústilo ve vybudování několika obchodních vazeb, které jsou ale o to pevnější a slibují výborné perspektivy i do budoucna. Posledním a velmi pozitivním plodem spolupráce s londýnským retailerem, který je součástí obchodního domu Selfridges v Londýně, je propagace našich „ananasů“. Tak říkáme našim ikonickým džbánům. Propagace se objevila v novinách The Financial Times. Měla doslova celoevropský dosah a vyvolala po našem produktu poptávkové šílenství.Čtěte: https://howtospendit.ft.com/house-garden/202025-a+jug+of+otherworldly+beautyVe stále sílící konkurenci strojové produkce je čím dál tím obtížnější najít vhodné uplatnění pro sklárnu, která se zaměřuje na ruční sériovou produkci. Klíčem k úspěchu je nejenom kvalitní řemeslné provedení, ale především design, díky kterému může i laik na první pohled poznat, že před sebou má skutečně ručně vyrobený produkt, tedy výrobek s velkou emoční přidanou hodnotou pro koncového zákazníka. Náš „ananas“ toto bezvýhradně splňuje a mimo jiné i díky vynikající podpoře Martina Macourka, ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade Londýn, nám otevřel cestu na sice náročný, ale také velmi lukrativní britský trh.Lukáš PolákSales & Marketing DirectorCLARTÉS, s. r. o.  [...]

Jak na export do pěti desítek zemí světa? Poradí vám zahraniční specialisté agentury CzechTrade

Hledáte odpovědi na otázky související s působením vaší firmy na perspektivních zahraničních trzích? Experti státní agentury pro podporu exportu CzechTrade vám poradí, jak obchodovat s partnery z mnoha evropských, asijských i amerických zemích.Tradiční setkání českých exportérů s vedoucími zahraničních kanceláří agentury na podporu obchodu – CzechTrade se bude konat na konci února, konkrétně 27. a 28. 2. 2018 v prostorách pražského hotelu Ambassador Zlatá husa na Václavském náměstí.Exportéři, kteří nechtějí utrácet za zbytečné cesty do zahraničí a spoléhat se na náhodné kontakty, dostanou možnost se poradit přímo s vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade. Půlhodinová individuální jednání dávají prostor pro konzultace vývozních plánů, problémů, či výměny informací o konkrétních trzích a aktuálních obchodních příležitostech. Zástupci každé společnosti mají nárok až na pět takových setkání. Specialisté ze zahraničních kanceláří dlouhodobě působí přímo v jednotlivých teritoriích, mají bohaté zkušenosti s obchodováním v dané zemi a výborně znají specifika daného trhu, obchodní podmínky, zvyklosti, jazyk či kontakty. Exportérům pomohou s výběrem vhodných trhů pro uplatnění výrobku nebo služby, s nalezením obchodních partnerů, zhodnotí reálné šance na úspěch a doporučí, jak nejlépe postupovat.Rozsáhlá síť kanceláří ve více než padesáti zemích na pěti kontinentech svou působností pokrývá Evropu od Skandinávie po Balkán, východní Evropu a státy SNS, významná africká teritoria, dále asijské země, Kanadu, USA, Latinskou Ameriku i Austrálii a Nový Zéland. Výčet všech zemí, ve kterých má agentura zastoupení, najedete na www.czechtrade.cz/czechtrade-svet.Zmíněné zahraniční zástupce doplní specialisté Klientského centra pro export, které je společnou aktivitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade. Firmám nabízí služby Jednotné zahraniční sítě ve více než devadesáti zemích světa.Účast na akci je zdarma, ale je nutná předchozí rezervace na webových stránkách agentury CzechTrade, akce Meeting Point. Vzhledem k tradičnímu zájmu exportérů neváhejte a zaregistrujte se co možná nejdříve. [...]