Příběhy úspěšných exportérů

Inspirujte se jejich příběhy a otevřete si s námi cestu na zahraniční trhy i vy.

Díky veletrhu získal Cotring zakázku na zábradlí pro nové metro v Bruselu

Společnost se zaměřuje na výrobu svařenců a ocelových konstrukcí na zakázku. Zhruba 90 procent produkce exportuje do zahraničí, především do Švýcarska a Německa, nově získala zakázku také v Anglii.Nepatří mezi obry, nejsou součástí žádného nadnárodního koncernu, přesto získávají prestižní zakázky na těch nejnáročnějších trzích. Firma Cotring ukazuje, že kvalitní práce a aktivní hledání příležitostí přináší úspěch i malým firmám v regionech.Společnost byla založena v roce 1996, letos v červnu oslaví 20 let na trhu. Ve svém sídle v Praze a provozovně v Ivančicích u Brna zaměstnává 26 pracovníků, její loňský obrat dosáhl 80 milionů korun.Firma Cotring si zakládá na své flexibilitě ve výrobě, díky které je schopna vyrobit prakticky jakýkoli typ produktu ve svém oboru. Veškeré komponenty jsou „ušity“ na míru podle potřeb zákazníka. Ten má možnost dodat vlastní výkresovou dokumentaci nebo využít návrh konstrukce firmy.„Moderní a univerzální technologie nám umožňují zpracovat široký výrobní program od jednoduchých dílů po technicky náročné komponenty v kusové i sériové výrobě,“ vysvětluje Nikola Gašníková ze společnosti Cotring.Cotring je certifikován pro výrobu komponentů pro kolejová vozidla. Mezi další typické výrobky patří například základové rámy ke kompresorům a pumpám, konstrukce mobilních drtících jednotek, olejové vany pro turbokompresory a další produkty spadající především do strojírenského a chemického průmyslu.Nově v Cotringu rozšířili výrobu o svařování trubek prostřednictvím robotického orbitálního zdroje, s cílem prohloubit spolupráci se zákazníky z potravinářského a chemického odvětví.Pomocí orbitálního svařování lze ve výrobě dosáhnout vysoké kvality svarového spoje, který je vyžadován zejména při výrobě technologicky náročných zařízení. Právě tato technologie byla využita při tvorbě nerezového zábradlí do bruselského metra a konstrukcí pro potravinářské váhy.Do Anglie dodají váhyZhruba 90 procent produkce exportuje Cotring do zahraničí, především do Švýcarska a Německa, nově také do Velké Británie a Belgie. V expanzi do obou nových teritorií pomohla firmě spolupráce s vládní agenturou CzechTrade.V Británii vloni navázala partnerství s významným mezinárodním výrobcem průmyslových zařízení s hlavním sídlem v Japonsku. Poptávka na konstrukce pro potravinářské váhy jim přišla e-mailem prostřednictvím služby „Obchodní příležitosti CzechTrade“.Na první pohled se jednalo o technologicky zajímavou zakázku, velmi náročnou nejen na přesnost, ale i estetický vzhled, podotýká Nikola Gašníková. Firma Cotring vypracovala nabídku na poptávanou konstrukci a jejich spolupráce se od té doby rozvíjí.„Zástupci z pobočky v Anglii přiletěli do naší výrobny v Ivančicích hned několikrát. Jejich přístup byl od začátku přátelský a uvolněný, měli zájem poznat všechny svářeče, kteří na konstrukcích pracovali,“ popisuje Nikola Gašníková start zakázky.Tento rok byla firma Cotring pozvána japonskou společností do Anglie na jednání, které by mohlo otevřít dveře k rozšíření spolupráce. Při této příležitosti Cotring plánuje účast na veletrhu SUBCON 2016.Zakázka pro belgickou společnost začala na veletrhuSpolupráci v Belgii firma Cotring zahájila na veletrhu MTMS 2015, který je nejvýznamnějším odborným veletrhem průmyslových subdodávek v Beneluxu.„Obchodní zástupce CzechTrade v Belgii pro nás vytipoval a oslovil firmy, které odpovídaly našemu zadání. Když jsme dorazili na veletrh, měli jsme sjednanou schůzku nebo telekonferenci s pěti společnostmi. Všechny nás poté oslovily s poptávkou. Z jedné z nich se uskutečnila zakázka na výrobu nerezového zábradlí do nové stanice metra v Belgii,“ zmiňuje Nikola Gašníková.„Nejtěžší na nových trzích pro nás bylo vytipovat potenciální zákazníky a navázat s nimi první kontakt. V tomto směru nám agentura CzechTrade velmi pomohla,“ uzavírá.Zdroj: BusinessInfo.cz [...]

Důlní technika z T Machinery slouží od Ruska přes Vietnam až po Španělsko

Společnost navazuje na tradici podniku založeného již ve třicátých letech minulého století Tomášem Baťou. Podnik hledá nové trhy především ve státech Latinské Ameriky.Významným hráčem v oboru důlní techniky je ratíškovická společnost T Machinery z Hodonínska. Jako jediný výrobce v České republice je schopna navrhnout, vyrobit, dodat a spustit do provozu celý dobývací komplex.I když společnost vznikla v roce 2003, její tradice zahrnuje více než osm desetiletí. V místě jejího působení byla totiž ve třicátých letech minulého století zahájena na Dole Tomáš mechanizovaná těžba lignitu pro energetické potřeby koncernu firmy Baťa.„V roce 2003 změnila naše společnost název ze Strojírny Tomáš na T Machinery, přičemž písmeno T si firma nese právě po Tomáši Baťovi, který ji založil v roce 1933 jako opravárenské středisko pro jím vlastněné doly. To později přešlo na výrobu kompletního důlního zařízení. T Machinery  rozšířila svoji výrobu také o teplovodní kotle,“ vysvětluje Jan Dvořáček, obchodní ředitel T Machinery.Zákazníky firmy jsou především majitelé a provozovatelé těžby uhlí v hlubinných dolech. Kotle jsou určené k vytápění velkých sídlišť a městských aglomerací. Přitom více jak 95 procent ratíškovické výroby je určeno pro export. „S vývozem jsme začali prakticky hned po zprivatizování společnosti v roce 1998, kdy nastal podstatný útlum hlubinné těžby uhlí v České republice,“ dodává Jan Dvořáček.Zákazníky hledají na veletrzíchPrvní exportní dodávky směřovaly na Ukrajinu a později také do Ruska. Důlní zařízení firma dodávala také do Španělska, Vietnamu na Slovensko. „Dále usilujeme o země Latinské Ameriky, jako jsou Mexiko, Kolumbie, Brazílie a Argentina,“ konstatuje Jan Dvořáček.Při hledání nových příležitostí společnost dlouhodobě spolupracuje se zahraničními kancelářemi CzechTrade. „Jejich pracovníci nám především pomáhali při realizaci zahraničních veletrhů a při jednáních o výrobní kooperaci,“ vysvětluje obchodní ředitel T Machinery.„Společnost s námi spolupracuje od roku 2009. Zúčastnili se seminářů, prezentací a veletrhů  v Číně, Turecku, Vietnamu, Kazachstánu, Rusku. Mají zájem rovněž o Írán, Mexiko, Chile,“ doplnil Václav Štika, exportní konzultant CzechTrade.Spíše než ekonomická krize z minulých let se společnosti dotýkají globální změny v segmentu energetiky. „Vzhledem k našemu důlnímu programu pociťujeme útlum těžební činnosti v souvislosti s přechodem na obnovitelné zdroje.  Úloha těžby uhlí je však nezastupitelná v metalurgickém odvětví. Surové železo neumíme vyrábět bez koksu,“ popisuje Jan Dvořáček.Uhlí na historickém minimuObjem důlních zakázek podle něj zatím stále klesá, protože ceny uhlí na světovém trhu se udržují více než čtyři roky na historickém minimu a investoři udržují v provozu stávající zařízení, nenakupují příliš nové důlní soupravy, ale především náhradní díly pro ty současné.Největším konkurentem T Machinery na americkém kontinentu jsou společnosti Joy a Caterpillar, v Evropě pak zejména polské společnosti, například Famur. „Například od Joy se lišíme tím, že vzhledem k používanému nižšímu napětí na kombajnu můžeme jít do nižších  mocností slojí,“ porovnává Jan Dvořáček.Společnost s 232 zaměstnanci dosáhla loni obratu 468 milionů korun. Svoji pozici na trhu chce udržet také díky inovacím. „Snažíme se zejména zvyšovat bezpečnost a spolehlivost námi vyráběných zařízení s důrazem na zvyšování podílu automatizace, což umožnuje trvale snižovat podíl lidské práce,“ uzavírá Jan Dvořáček.Zdroj: BusinessInfo.cz [...]

Kovonax vyváží na nové trhy díky promyšlené strategii i podpoře CzechTrade

Společnost vyrábějící kovový ohýbaný nábytek dlouhodobě exportuje do západní Evropy i zemí východního bloku. Nově se chce zaměřit na státy Blízkého Východu a připravuje strategii pro Afriku.Nábytkářská společnost Kovonax vznikla v roce 1992 privatizací tehdejšího závodu státního podniku Kovona v Bystřici pod Hostýnem. Tradice firmy, která se zaměřuje na ohýbaný kovový nábytek, úpravu kovů a kovodělnou činnost, přitom sahá ještě mnohem hlouběji do minulosti.Navazuje na tradici manufaktury Roberta Slezáka z roku 1908, která od roku 1913 začala s výrobou kovových židlí a mosazného nábytku. „Již za první republiky byla společnost, jako jediná na světě, schopna zvládat technologický proces upravování povrchů výrobků galvanickou vrstvou ve složení měď, nikl a chrom,“ upozorňuje Marek Bartůšek, šéf vývoje Kovonaxu.  Původní Slezákovy závody se staly po roce 1948 součástí právě společnosti Kovona.Dnes se roční obrat firmy s šedesáti zaměstnanci se pohybuje kolem dvou milionů euro a ze třiceti procent se na něm podílí vývoz. Ten navázal na export původní státní společnosti a mířil tak nejdříve hlavně na Slovensko, později přibyly země Evropské unie, především Francie a Německo, zaměřuje se i na Rusko, Ukrajinu nebo Kazachstán. Díky spolupráci s vládní agenturou CzechTrade nově vyváží také do Nizozemí. Zástupci této země nejvíce zareagovali na prezentaci Kovonaxu na výstavě MEDICA Düsseldorf.„CzechTrade je naším dlouholetým partnerem a nezaměnitelnou podporou při účastech na mezinárodních výstavách.  Zajišťuje nám kompletní rešerše a následnou filtraci potenciálních kontaktů, potřebnou inzerci v dané lokalitě, důvěru u zákazníků, informovanost a poskytuje nám prestižní zázemí kanceláří při jednáních,“ popisuje spolupráci Marek Bartůšek.Směr HolandskoDíky německé kanceláři CzechTrade vedené Adamem Jarešem navázal Kovonax koncem roku 2015 obchodní spojení s holandskou společností Entermed , která na Německém trhu působí již několik let. „S postupným ‚oťukáváním se‘ a prohlubováním vzájemné důvěry, se nám podařilo ujednat vzorování několika typů dentálních, otočných, ergonomických taburetek. A po nespočtu návštěvách, konzultacích a stálého vylepšování našich produktů dle potřeb Entermedu se s nástupem roku 2016 dostáváme ke konkrétním zakázkám,“ pokračuje Marek Bartůšek.Rozdíly v jednání s holandskými partnery nebyly oproti těm tuzemským příliš dramatické. „Vše je otázkou důvěry a ta se získává stejně složitě všude na světě. Možná má v Nizozemí ujednané slovo větší váhu a nikdy nebyl problém v jednání o cenách. Myslím, že se tam tolik nesmlouvá jako u nás,“ doplňuje Marek Bartůšek.„Přidanou hodnotou Kovonaxu je komplexní technologická výbava firmy při zpracování kovu od ohýbání, lakování, vlastního chromování a lisování. Firma investuje hodně času i peněz do designu a vývoje nových výrobků na míru pro zákazníky. S takovým přístupem jsem přesvědčen, že firma bude úspěšná i na nejnáročnějších trzích západní Evropy“, oceňuje firmu Adam Jareš, ředitel německého zastoupení CzechTrade v Düsseldorfu.Díky kooperaci s holandským partnerem se společnosti ze srdce Hostýnských hor otevírají i další možnosti. Navíc ve spolupráci s CzechTrade se Kovonax soustředí také na Francii a v poslední době i na Blízký Východ. „Naše modely dentálního a laboratorního sezení, putují dokonce na výstavu Arab Health do Dubaje, kde sklízí nadšení a spokojenost. Společnost Entermed u nás každý měsíc pravidelně objednává nábytek pro dentální a laboratorní sezení,“ zmiňuje Marek Bartůšek.Příští cíl: AfrikaVelmi propracovaným postupem chce firma proniknout také do Afriky. „Dlouhodobě se věnujeme strategickému rozvoji se zacílením na potenciál afrického trhu. V teoretické studii shrnujeme výrobní a finanční možnosti vstupu na tento vzdálený trhy s přihlédnutím ke konkurenčním otázkám, které si musíme před každou expanzí zodpovědět,“ popisuje Marek Bartůšek.Firma dále ověřuje předpoklady o vhodnosti afrického, ale i každého jiného zahraničního trhu pro expanzi na základě počtu dostupnosti tendrů převážně v soukromé sféře, cenové a obchodní politiky nebo možnosti distributorské kooperace. „Využíváme veřejné a soukromé databáze, oficiální zdroje, tiskové zprávy…“ poukazuje Marek Bartůšek.Za úspěchem je výdrž a trpělivostA jaké jsou zásady, z nichž se rodí exportní úspěchy Kovonaxu? „Zdůraznil bych trpělivost a výdrž. Opravdu se pečlivě a dlouhodobě věnovat strategickému rozvoji, studii výrobních objemových kapacit v porovnání s cenou,“ konstatuje Marek Bartůšek.Podle něj je také důležité nezapomenout na logistiku a požadavky také v námořní dopravě, analyzovat finanční možnosti, mapovat konkurenci a cenovou politiku v dané lokalitě na danou komoditu. „Klíčový je i výběr tendrů a vyhledávání distributorů, bez kterých je orientace a pohyb v novém, neznámém prostředí téměř nemožný,“ zdůrazňuje Marek Bartůšek.Po skončení celosvětové ekonomické krize se firmě postupně zvyšuje objem zakázek. Proti tomu ovšem působí stále větší konkurence. Tu tvoří především levné dovozy, především z Číny a Indie. Český výrobce proto nemůže na trhu sázet pouze na cenu. „Odlišujeme se kvalitou zpracováni, flexibilním přístupem k požadavkům zákazníka, osobními návštěvami, levnější a efektivnější logistikou, rychlejšími a spolehlivějšími reklamačními procesy a podobně,“ zmiňuje Marek Bartůšek.Společnost musí také pružně reagovat na trendy v oboru, jako jsou nové materiály, typy designu, jednodušší a praktická konstrukční řešení. „V zahraničí je často proklamováno, že styl ‚a la IKEA‘ je pomalu na ústupu a tak máme větší šanci prosazovat tradici, příběh, českou prvorepublikovou manufakturu. I proto jsme obnovili značku ‚Slezákových závodů‘ s jejím nadčasovým designem a funkcionalismem,“ uzavírá Marek Bartůšek.Zdroj: BusinessInfo.cz [...]

Česká textilka jde proti proudu, její výrobky dobyly Čínu

S exportem začala společnost Aries po patnácti letech působení na domácím trhu. Jako první vstoupila na sousední Slovensko. Dnes vyváží sportovní a zdravotnické pletené zboží do dvacítky zemí světa.I když Ladislav Šulc působil řadu let v textilce ve Studenci v Podkrkonoší, kde zastával pozice od dělníka po mistra, práce ho časem přestala naplňovat a tak zběhl do továrny na hračky. Tam získal řadu nových zkušeností s vedením výroby, plánováním a kalkulacemi.Když se pak na začátku 90. let ocitl bez práce, rozhodla o jeho dalším směřování náhoda. V televizi zahlédl reklamu na pletací stroje z Unipletu Třebíč, a protože měl textilní průmyslovku a v oboru se již nějaký čas pohyboval, vyrazil s manželkou stroj zakoupit a společně založili firmu Aries. Výhodou tehdejšího „podnikatelského pravěku“ bylo, že banky ochotně půjčovaly a stačilo jim ručení zakoupenými stroji. Na druhou stranu firma vznikla živelně, bez potřebných znalostí, finančního zázemí, zákazníků i zavedené značky.V té době bylo Československo textilní velmocí a nikdo netušil, že již za několik let budou místní továrny ničit levné dovozy z Asie. Jenže v Aries se řídili heslem „všechno zlé je k něčemu dobré“ a na příval konkurence pohotově zareagovali.Zatímco původně se zaměřovali na módní punčochové zboží, kvůli asijské konkurenci rozšířili výrobu o zdravotní stahovací punčochy. „Následoval dynamický rozvoj celé zdravotní řady kompresivního punčochového zboží, které je doposud rodinným zlatem naší společnosti. Právě zaměření na vysoce kvalitní produkty z těch nejprémiovějších materiálů a zajímavé inovace pomohlo firmě přežít v době, kdy se k nám masivně začalo importovat zboží vietnamské produkce,“ říká ředitelka komunikace společnosti Aries Lenka Fejfarová.Začali se stříbremJako první na českém trhu například začali na textil aplikovat stříbro Sanitized , které zabraňuje množení bakterií i plísní a spolehlivě účinkuje proti širokému spektru mikroorganismů.  Později firma přidala i další důležitou oblast, a to kompresní textil pro sportovce, který pomáhá zvyšovat výkon a zlepšovat regeneraci.Po patnácti letech fungování začal Aries vyvážet na první zahraniční trh. V roce 2005 vstoupila firma na Slovensko, kde založila dceřinou společnost včetně obchodního týmu. „Stejně jsem postupovali v roce 2009 vstupem na polský trh a v roce 2014 vstupem na německý a ruský trh, kde rovněž působíme prostřednictvím vlastních obchodních společností,“ popisuje Lenka Fejfarová.I když firma exportovala, neměl vývoz pro společnost zásadní ani strategický význam. „Na jeho rozvoj jsme se systematicky zaměřili až po roce 2010, v posledních dvou letech jsme navíc vybudovali i exportní oddělení s odborníky na jednotlivé oblasti naší produkce,“ doplňuje Lenka Fejfarová.Typickým zákazníkem společnosti na lokálních trzích jsou velkoobchodní distributoři zdravotnických a sportovních značek. V každé výrobní oblasti, jak zdravotní, tak sportovní, českému výrobci konkurují jiné značky. „Existují nadnárodní giganti, se kterými se potkáváme na všech trzích, na kterých působíme, existují však i rozmanité ‚lokální‘ konkurenční firmy,“ zmiňuje Lenka Fejfarová.Firma musí při vstupu na nový trh vždy překonávat bariéry. U zdravotnických výrobků má totiž každá země jinou legislativu a z ní vyplývající požadavky. „Jako zásadnější komplikaci bych uvedla často protekcionistické postavení jednotlivých zemí vůči novým importérům a dodavatelům,“ popsala Lenka Fejfarová.Základem úspěchu byl čínský veletrhSpolečnosti se 110 zaměstnanci se však tyto překážky daří překonávat, takže v současnosti již tvoří vývoz 50 procent jejího obratu. Své produkty zdravotního a sportovního sortimentu exportuje do zhruba dvaceti zemí. Jednou z nich se stala paradoxně Čína, odkud se na trh valí velká část textilního zboží, které zničilo i řadu tuzemských firem.„Sešly se dva aspekty. Jednak oslovení čínskou pobočkou CzechTrade s nabídkou účasti na veletrhu ISPO Beijing, jednak doporučením ostatních sportovních výrobců z Čech, kteří do Číny již úspěšně exportují. Po analýze čínského trhu jsme zjistili, že se tam velmi dobře rozvíjí a rozšiřuje skupina obyvatelstva s vyšším příjmem a životním standardem. A tato skupina výrazně oceňuje evropskou produkci, která získává punc exkluzivního a vysoce kvalitního zboží, a je ochotna do takových produktů investovat,“ shrnuje Lenka Fejfarová.Právě úspěšná prezentace na veletrhu získala firmě první zakázky. Za pět měsíců vyvezla do Číny zboží za zhruba 400 tisíc korun, celkově odhaduje roční hodnotu vývozu na 1 až 2 miliony. Export značky sportovního zboží Royal Bay do Číny tak české textilce zvyšuje export o jednotky procent a do budoucna by se na vývozu mohl tento trh podílet až deseti procenty.Spolupráce s pracovníky čínské pobočky CzechTrade české firmě přinesla výborné výsledky. „Jejich pomoc byla skutečně neocenitelná, protože spolupráce při přípravě veletrhu ISPO Beijing byla pro nás velmi zásadní. Perfektní znalost prostřední, trhu, lokální kolegové, kteří nám v začátku významně pomohli například i s překlady marketingových a obchodních materiálů, byly prvky, bez kterých bychom si oťukávat čínský trh sotva troufli. Role CzechTrade pro nás byla v případě čínského trhu stěžejní pomocí na samotném začátku,“ oceňuje Lenka Fejfarová.Receptem na úspěšný vývoz jsou podle ní kvalita a inovace. „Konkurujeme vysokou úrovní produktů, která začíná již u velmi kvalitních a často o dost dražších materiálů, a vlastním oddělením výzkumu a vývoje. Inovace jsou naprosto nezbytné. Jednak je důležité sledovat vývoj trhu materiálů a výrobních technologií, jednak je neustále prostor k inovacím v oblasti střihů, designů i konstrukce samotné,“ uzavírá Lenka Fejfarová.Zdroj: BusinessInfo.cz [...]

S recykláty pronikli do mnoha evropských zemí, nově také do Turecka

Společnost Praktik System se inspirovala počátkem devadesátých let v západních zemích. V současnosti patří v rámci Evropy k předním zpracovatelům elektroodpadu a plastů. Vliv na trh s recykláty má nejen konkurence, ale také hospodářská situace v Číně nebo vývoj cen ropy.Svoje několikaleté zkušenosti s působením v Německu zužitkoval Petr Linhart v roce 1994, když v Liberci založil společnost Praktik System. „Viděl příležitost v recyklačním oboru, a jelikož technologické zpracování elektrospotřebičů, a například konkrétně lednic, tu prakticky neexistovalo, rozhodl se v tomto oboru investovat. Díky svému know-how vystavěl zpracovatelský závod, který již 23 let úspěšně rozvíjí,“ popisuje vznik společnosti Alice Melicherčíková, obchodní manažerka Praktik System.V současnosti se společnost v počtu zpracovaných tun i projektů řadí k evropské špičce v tomto oboru. Jak podnik získával zkušenosti, přecházel postupně od sběru ke zpracování recyklovaného materiálu.Od roku 2011 se firma zaměřuje na dopracování plastů ze spotřebičů do formy drtě. Ta je díky své kvalitě vhodná k výrobě nových produktů. „Náš recyklát může nahradit původní surovinu, výrobce tak sníží své náklady na nákup primárního materiálu a v neposlední řadě přispívá k ochraně životního prostředí,“ popisuje manažerka. „Recyklát nahrazuje primární materiál, je vhodný jak pro vstřikování, tak pro vytlačování a je možné ho použít do výroby přímo v podobě drti bez následné úpravy do podoby regranulátu,“ dodává.Přes Holandsko do celé Evropy„Pro představu uvedeme jeden příklad: plast z recyklované lednice u nás ve Stráži pod Ralskem je v Holandsku využit k výrobě desek pro následné vytlačování různých produktů a je distribuován prostřednictvím obchodních sítí pro dům a zahradu po celé Evropě. Takovýchto příkladů z naší praxe bychom mohli uvést hodně a stále nám to dělá radost,“ pokračuje Alice Melicherčíková.Současně se spuštěním technologie na dočišťování plastů začal jejich vývoz do Německa a dalších sousedních zemí. „Zákazníci, kteří náš materiál využívali od počátku, jsou našimi odběrateli dodnes. To svědčí o stabilní kvalitě a spolupráci,“ pochvaluje si Alice Melicherčíková a pokračuje: „Ať už jde o jakýkoliv trh, musíme se stále zaměřovat na kvalitu, přísné kontroly na vstupu i výstupu udržují náš materiál ve stejné kvalitě.“V průběhu let společnost navyšovala objem výroby plastových drtí až na několikanásobek a kompletně tak vyplnila kapacity svých odběratelů v okolních zemích. Proto vyvstala nutnost začít hledat nové trhy. Jednou z perspektivních zemí se pro nás stalo Turecko. Proniknout na tamní trh přitom není pro společnost z Česka právě jednoduché. „V Turecku je určitě velký rozdíl v jednání, ať už na schůzce nebo přes e-mail či telefon. Není zvykem, že by každý ve firmě uměl anglicky, tudíž je komunikace složitější a ne tolik flexibilní jako v západních zemích,“ popisuje manažerka zkušenosti z tohoto regionu.„Znalost cizích jazyků je v Turecku stále problém a situace se obrací k lepšímu pouze pozvolna. Standardně musíme překládat třetinu až polovinu jednání našich klientů. Tohoto však můžete využít a naučit se pár základních frází a slovíček. Odlišíte se od ostatních zahraničních firem a turečtí partneři Vaši snahu velmi ocení, jelikož nejsou zvyklí, že by na ně cizinec mluvil jejich řečí, “ dodává Vladislav Polách ze zahraniční kanceláře CzechTrade v Istanbulu.I proto firma uvítala pomoc expertů z vládní agentury pro podporu export CzechTrade. „Kolegové z CzechTrade nám pomohli od počáteční akvizice až po finální jednání na schůzce. CzechTrade nám byl obrovskou oporou a troufnu si říci, že bez něj bychom se na turecký trh možná nikdy nedostali,“ oceňuje Alice Melicherčíková, podle níž jim odborníci z CzechTrade na místě pomohli s překonáním jazykových a kulturních rozdílů a odlišných zvyklostí při jednání. Na základě této dobré zkušenosti tak nyní firma startuje spolupráci s pobočkami CzechTrade na dalších trzích.Vliv Číny i ceny ropyJako v každém jiném oboru, ani u recyklace není situace na mezinárodním poli jednoduchá. „Samozřejmě nás v dnešní době hodně ovlivňuje ekonomika Číny, dění na evropském trhu, jako je Brexit, a podobně, a v neposlední řadě cena ropy a její vývoj za uplynulé dva roky, což má značný vliv na vývoj cen recyklátů,“ konstatuje Alice Melicherčíková. Udržovat si náskok před konkurencí umožňuje firmě i to, že se orientuje na náročnější produkty. „Zaměřujeme se na velmi složité vícesložkové odpady a jejich separaci, kde je zapotřebí vyspělých technologií, know-how a práce dobrého týmu,“ míní manažerka Praktik System.Bez inovací se obor neobejde. „Naším cílem i povinností je neustálý rozvoj, ať už technologický nebo osobní. V tomto oboru se vše mění každým měsícem, bez aktivního přístupu a flexibilní reakce na situaci na trhu bychom se nemohli posouvat kupředu jako doteď, “ uzavírá Alice Melicherčíková.Zdroj: BusinessInfo.cz [...]

SubCon je ideální platformou pro nalezení zákazníků na britském trhu

Společnost zabývající se velkosériovou výrobou a dodávkami plastových a kovových dílů na veletrhu Subcon v Birminghamu participuje na stánku CzechTrade již pátým rokem. „Tento veletrh je pro nás ideální platformou pro nalezení nových zákazníků na britském trhu“, zmiňuje mimo jiné Filip Ambrož a dodává, že oceňuje podporu CzechTrade ze strany organizace, ale zvláště pak pozvání potenciálních zákazníků na stánek. Svého nejvýznamnějšího zákazníka v britském teritoriu získala firma právě díky tomuto veletrhu a od roku 2009 sem pravidelně expeduje každé tři týdny kamion s dodávkou plastových dílů do segmentu zdravotnické ochrany.Fortell začal spolupracovat a využívat služeb zahraničních kanceláří CzechTrade již v roce 2004 krátce po svém vítězství v soutěži Exportní cena DHL, kterou agentura CzechTrade spolupořádá. [...]

Na SubCon upoutaly výrobky COMPONENTA PERFECTA, dnes Luke Smoothy společnost zastupuje

Výrobce precizních, komplexních dílů pro zákazníky s vysokými požadavky na kvalitu a proces, jehož výrobky létají v dopravních letadlech či jezdí v MarsRoveru, se na veletrhu Subcon 2016 (Birmingham, Velká Británie) nakontaktoval na svého dnešního britského partnera.„Při hledání nových kontaktů mě oslovil stánek CzechTrade a zejména pak výrobky firmy Componenta Perfecta. Nejprve jsem s nimi zkusil dodávky do projektu z oblasti ropného průmyslu, rozhodující byla osobní návštěva v sídle firmy, skvělé výrobky a pružná komunikace. Výsledkem je, že letos stojím sám za pultem na stánku a prezentuji jejich produkci. Uplynulé 3 dny přinesly nejméně 20 kvalitních kontaktů na britské společnosti“, konstatuje Luke Smoothy. [...]

Zástupce společnosti ISOMA Pavel Kopka z veletrhu CWIEME

Výrobce izolačních komponentů z tvrzených materiálů pro elektrotechnický průmysl se pod hlavičkou CzechTrade prezentuje na veletrhu CWIEME již druhým rokem. Po České republice je jejich prioritní trh Německo, kde za poslední rok zdvojnásobili prodeje. Podle výkresu zákazníka obrábí komponenty pro elektrické stroje jako jsou generátory, transformátory, elektromotory. Pro komunikaci s novými klienty je pro ně ideální forma právě prezentace na veletrhu CWIEME, kde plánují svou účasti i v příštích letech. [...]

Český ležák slaví úspěchy v Londýně

„It was a successfull event“ říká Simon Oates, který v červenci na akci Czech Beer Day zastupoval pivovary Bernard, Matuška a Primátor. Až 200 britských obchodníků a zástupců restaurací, hotelů a pivovarů ochutnalo české zlato na unikátní akci konané na zahradě rezidence velvyslanectví v Londýnském Hampsteadu, organizované zahraniční kanceláří CzechTrade Londýn.Toto setkání, pod laskavou záštitou velvyslance Libora Sečky, volně navazovalo na úspěšný říjnový B2B event v Liverpool. Jeho cílem bylo Britům představit klasické poctivé ležáky, které se od euro-piv liší v tradiční výrobní technologii jako je až 200 dní ležení, dvojité rmutování a poctivá plná chuť.Na akci se představili tradiční pivovary jako Budějovický Budvar, Ferdinand, Pivovary Lobkowicz, Pivovar Pernštejn, Unětický pivovar, Zubr, Matuška, Primátor, Bernard, ale i speciální nové pivo pro ženy Aurosa. Nechyběl ani Rudolf Jelínek se svou širokou škálou destilátů.Každý z přítomných se mohl účastnit tomboly a vyhrát kromě 9 pivních a destilátových cen i hlavní cenu v podobě zájezdu do pivovaru Pernštejn v Pardubicích. Letenku z Londýna do Pardubic darovala společnosti Ryanair. V září se mohou v Pernštejnu těšit na brand ambasadora londýnského pivovaru Fuller´s v doprovodu s britským novinářem.První exportní úspěchy již hlásí pivo Aurosa, které má několik zájemců o výhradní zastupování a Simon Oates zastupující 3 pivovary. Konečně, co o akci říká samotný Simon.„I met a great number of important industry buyers and will be following up that contact to hopefully increase our supply of Czech beers throughout the country.To give a great example of how we benefit from these events, following on from the Liverpool event last October, we were introduced to the guys from Albert’s Schloss in Manchester.Since then, we have had permanent supply of two Czech products into this prestigious account, Bernard Unfiltered and Matuska Raptor.The Matuska Raptor has been imported exclusively for the Albert’s Schloss which has proved a great success with this company. We are now talking about providing a further product on a permanent basis so the benefits are very much ongoing.From the London event, the buyer from New World Trading Company made contact and I am in negotiations to supply this group who will be a very important business partner if all goes to plan.Once again, thank you to your people in CzechTrade London – Ivana, Eva and Martin, and the Ambassador of course, for providing the platform to showcase our Czech beer offering, I look forward very much to the next event.“ Simon Oates, Sales Manager – PivovarKompletní článek popisující průběh akce naleznete níže.12 Července 2017 se pod záštitou Velvyslance České Republiky, pana Libora Sečky, uskutečnil na jeho rezidenci v Londýně akce Czech Beer Day. Jednalo se o největší B2B výstavu českého piva, které se kdy uskutečnilo na půdě Spojeného království. Organizátorem akce bylo britské zastoupení agentury na podporu exportu CzechTrade.Co je „real craft lager from Czech Republic“?Czech Beer Day chtěl britským obchodníkům především demonstrovat, že vedle velkých českých pivovarů v zahraničním vlastnictví, které odborná britská veřejnost většinou dobře zná, je zde ještě další velká obchodní příležitost: totiž česká piva z malých až středních regionálních pivovarů a dále minipivovary, které mají kapacitu a životnost piva vhodnou k exportu. Tyto pivovary produkují nesmírně kvalitní pivo typu ležák, které jsou světově unikátní dlouhým procesem výroby zahrnující například rmutování, kvašení v otevřených spilkách či dlouhé ležení v historických pivovarských sklepech.V Británii je nutné takové vlastnosti piva a jeho unikátnost komunikovat marketingově. Problém však je, že menší pivovary si nemohou dovolit vynaložit takové prostředky na britském trhu, kde teprve začínají – to je ten hlavní důvod proč CzechTrade zorganizoval Czech Beer Day, který právě britské obchodníky upozornil na to, že je tu něco jiného, unikátního, do čeho se vyplatí investovat. Tento typ českého piva jsme proto příznačně nazvali „real lager“ jakožto analogii v Británii zavedenému pojmu „real ale“, označující britské pivo vařené podle původních postupů.Rekordní účast 13 českých pivovarůAkce se zúčastnilo 13 českých pivovarů zastupovaných osmi českými a britskými skupinami. Největší účastník, často nazývaný největší minipivovar v ČR“ Byl Budweiser Budvar. Následovaly pivovary Bernard, Primátor, Minipivovar Matuška, pivovar Ferdinand, skupina pivovarů Lobkowicz (prezentující pivovary Lobkowicz, Platan, Vysoký Chlumec, Ježek a Rychtář) přerovský Zubr, pivovar Pernštejn, stále více populární Únětický pivovárek a také „pivo pro ženy“ Aurosa. Pivovary Matuška a Pernštejn kromě tradičního ležáku představili i české pojetí piva typu „ale“ se směsí českých, britských a amerických surovin.Akci ještě doplnila slavná destilérka Rudolf Jelínek a dále pak česká marketingová agentura Little Greta, která mimo jiné pomáhá minipivovarům jako je například znovuobnovený pivovar v Jarošově.Zacíleno na distribuci a pohostinství – zahájeníAkce byla zahájena Velvyslancem České Republiky, následoval krátké vpravení do světa „real lager“ ze strany ředitele CzechTrade Londýn Martina Macourka a poté se již za doprovodu zpěvu mladého zpěváka Marcela Procházky všichni vrhli na ochutnávky a obchodní networking. Přítomné pivovary zejména hledali partnery typu importéry, distributory a dále i britské pivovary svrchně klasického piva, které mají zájem své pivní portfolio doplnit ležákem.Akce se však účastnily i české pivovary, které již v UK zástupce mají – například britské skupiny Pivovar Ltd, Pivo-UK.com či Budvar UK – a proto byly pozváni i zástupci pohostinství, například hotely, restaurace, cateringové firmy, bary, hostince či organizátoři festivalů.Privátní B2B akce s masovou účastí a exkluzivními jményÚčast na akci byla mimořádná, celkově účast potvrdilo přes 200 osob z výše zmíněných obchodních skupin, které ještě doplnili britští pivní novináři a blogeři. Ač privátní event, akce tak měla opravdu početné zastoupení relevantních nákupčích, business development manažerů či vlastníků. To vše bylo možné díky tříleté práci CzechTrade Londýn v kompilaci pivní databáze osobních a ověřených kontaktů. Mezi návštěvníky byla celá řada prémiových firem, se kterými se setkat za jiných okolností by bylo velmi komplikované až nemožné. U distributorů můžeme například uvést společnosti Marblehead, Bibendum, Vertical brands, Enotria či proslulý londýnský Fuller´s který vyslal 5 svých nejvíce seniorních zástupců. Ze segmentu pohostinství pak na akci byla tak známá jména jako pubová skupina Mitchells and Butlers, Hawthorn leisure, londýnské hotely Ritz a Conrad a známé řetězce jako café Nero, Pizza Hut či Pizza Express.První výsledky oslňující, o pivovaru Aurosa píše i bulvární Daily mail!Bezprostředně po skončení akce jsme zaznamenali bezprostřední zájem ze strany Britů o české pivo – jako dobrý příklad slouží unikátní designové pivo „pro ženy Aurosa, když majitelce pivovaru Martině Šmírové den po akci volali hned tří zájemci o distribuci piva včetně známé hotelové sítě Edwardian hotels. O pivovaru byl publikován i článek v slavném Daily Mail, který byl jak se na tento plátek sluší správně kontroverzní, což je přesně ten typ reklamy kterou české pivovary potřebují.Hlavní cena Tomboly: Cesta do pivovaru Pernštejn pro britského distributora a novinářeKe konci akce se losovala tombola, kde bylo hned 9 pivních a destilátových cen. Losování však provázelo velké napětí a očekávání neboť první cenou byl zájezd do pivovaru Pernštejn v Pardubicích. Šťastný výherce z řad distributorů a novinářů čekal let novou linkou Ryanairz Londýna do Pardubic a následně prohlídka pivovaru a také turistický výlet po okolí. Letenku zajistila agentura CzechTourism, která měla na akci i svůj stánek, pobyt pak daroval právě pivovar Pernštejn. Hlavní cenu vyhrál brand ambassador londýnského pivovaru a distributora Fuller´s, pan John Kealing. Na podzim se tedy pardubičtí pivovarníci mohou těšit na návštěvu z Británie prvního významu.Czech Beer Day se vrátí!To nejlepší na konec. Czech Beer Day se v červenci 2018 do Londýna vrátí, ještě větší a zajímavější než kdy dříve! [...]

CzechTrade pomáhá švédské firmě ALFA LAVAL nalézt nové dodavatele v ČR

V průběhu tohoto roku se rozhodl švédský ALFA LAVAL, zaměřit svůj zájem na Českou republiku a začít intenzivněji hledat vhodné dodavatele právě u nás. Tento záměr vzešel ze spolupráce s CzechTrade Stockholm, která spočívala v tržním průzkumu, identifikaci a propojení s konkrétními českými dodavateli z oblasti přesného obrábění, lisování, tváření plechů a tváření kovů.Během zajišťování již konkrétních jednání ve výrobnách devíti českých firem, projevila společnost ALFA LAVAL zájem o prezentaci agentury CzechTrade obchodním zástupcům globálního nákupu na jejich každoročním pracovním setkání. Cílem tohoto workshopu je zhodnocení stávajících aktivit, nastavení operativních a strategických cílů a identifikace trhů s velkým dodavatelským potenciálem.Na dvoudenní setkání v Praze ve dnech 30. – 31. 8. 2017, pozvali nákupčí agenturu CzechTrade, aby získali informace především o službách agentury a základní přehled makro-ekonomických dat. K tomuto byla navíc zpracována analýza a podrobnější informace z oblasti strojírenství a částečně i energetiky. Snahou CzechTrade bylo představit české firmy nejenom jako dodavatele komponentů a technologií, ale i jako kvalitní výrobce finálních produktů.O velkém zájmu nákupčích svědčí poměrně dost dotazů a živá diskuze na konci prezentace.„Považujeme za exportní úspěch agentury CzechTrade, když se na nás obrátí tak velká nadnárodní společnost se zájmem získat informace o našich službách a našich klientech.“ říká generální ředitel agenutry CzechTrade, Radomil Doležal.KDO JE ALFA LAVAL?Firma je světovou jedničkou ve výrobě separačních a filtračních technologií a  významným výrobcem technologií pro přenos tepelné energie. Firma po celém světě zaměstnává okolo 17.000 pracovníků, její produkty se prodávají ve více než 100 zemí a jsou vyráběny ve 42 velkých výrobních závodech v Evropě, Asii, Spojených Státech a Brazílii. [...]

PIVO PRO ŽENY ZAUJALO CELÝ SVĚT

Hitem letošního pivního léta je bezpochyby pivo pro dámy – Aurosa.To svou světovou premiéru zažilo v Londýně na akci Czech Beer Day, kde se představilo desítkám distributorů a majítelů restaurací. Pro některé možná kontroverzní pivo, ale zažilo velkou slávu ihned po akci, kdy vyšla série článků ve světových médiích detailně popisující koncept tohoto českého unikátu.Majitelce firmy, paní Martině Šmírové, se podařilo vytvořit designový prvek elegantní lahve Aurosa, který naplňuje šarm a um českých sládků v podobě polotmavého ležáku. Aurosa se tak stává designovým kouskem, který možná brzy nebude chybět jako dekorace ve vaši domácnosti. [...]

České hračky si podmaňují australský trh!

Příběh českých hraček HappyGoDucky v Austrálii se začal psát před rokem a půl, kdy se Vojta Vorel a Amy Simons rozhodli ukázat kouzlo českých tradičních hraček i australským dětem. Vojta do Austrálie odjel ve svých 22 letech a od začátku si pohrával s myšlenkou dovozu českých produktů do Austrálie. Nakonec se ale hračky přihlásily o slovo samy, když Amy v Čechách o jednu zakopla a zalíbila se jí. Zaujala ji také myšlenka tradičních hraček, které se dědí z generace na generaci. To v Austrálii doposud nebylo zvykem. Hračky jsou zde především rychloobrátkové zboží. Myšlení zákazníků se ale začíná měnit a v Austrálii se klade čím dál tím větší důraz na životní prostředí a je upřednostňována kvalita před kvantitou. Zdá se tedy, že načasování pro dovoz přírodních a udržitelných hraček do Austrálie bylo ideální.Nástrahami administrace jsme se nenechali odradit.Ne vše ale bylo tak snadné, jak se zdálo. První a asi nejzásadnější překážkou byly certifikáty pro dovoz hraček. Hračky jsou totiž velmi přísně hlídaným dovozním artiklem a ještě přísněji hračky dřevěné. Vojta uvádí, že od začátku věděli, že si vybrali jedno z nejkomplikovanějších zboží pro dovoz. Australské úřady neposkytovaly jasné odpovědi a trvalo měsíce, než si dokázali zajistit potřebné dokumenty pro dovoz. Mimo jiné bylo potřeba dokázat, odkud dřevo pochází, včetně fotodokumentace zpracování dřeva a i palety, na kterých jsou hračky dováženy, musí být ošetřeny a testovány. I přes tyto počáteční komplikace zůstal Vojta motivován a objednal si prvních 13 kubíků hraček.„Sám jsem s hračkami obcházel hračkářství a školky a zjišťoval, které z nich se místním líbí a které ne. Hledal jsem také české organizace, které by mi mohly nabídnout pomocnou ruku a takto jsem narazil na Vojtěcha Helikara ze zahraniční kanceláře Czechtrade Sydney. Společně jsme uspořádali seminář a prezentaci českých hraček. Díky této akci jsem dostal objednávku od místní sítě školek, nicméně žádný větší úspěch nedostavoval.“První kontejner hraček dorazil v únoru 2016. Amy a Vojta měli naplánováno spustit e-shop v polovině února, měli tedy pouze dva týdny na jeho zprovoznění, vyskladnění a naskladnění hraček.„První měsíce se neprodalo téměř nic, a to co ano, to byly hračky, které si koupili naši kamarádi a známí. Také na sociálních sítích se nám nedařilo vybudovat pevnou základnu zákazníků.“I tak tvrdě pracovali a nepřestávali ve svém snažení, ale větší objednávky stále nepřicházely. Když už to chtěli vzdát, podařil se jim průlom. Poslali jedné z australských bloggerek, která měla 15 000 sledovatelů na instagramu, několik hraček a ona je poté zveřejnila na svém profilu s krátkým článkem. Jako reakce začaly chodit objednávky a poprvé se podařilo prodat hračky za 1500 AUD. V Instagramu uviděli příležitost a začali se mu více věnovat. Zdá se, že i přes tento pád se HappyGoDucky opět začíná dařit. Od ledna 2017 již objednali 4 kontejnery hraček, prodávají ve všech státech Austrálie, kde mají 35 obchodů, které si od nich aktivně objednávají a začali s expanzí také na Nový Zéland, kde již prodávají čtyřem obchodům a pátý je v jednání. Sledování na Instagramu se během 5 měsíců rozrostlo skoro na 11 tisíc a každý týden přibývá dalších 200-300.A jaké máme plány do budoucna?Aktuálně je HappyGoDucky výhradním distributorem v Austrálii pro 7 českých výrobců hraček a také spolupracuje s několika soukromými osobami, které dodávají háčkované hračky. Australané tak mají možnost zakoupit si české hračky značek Kovap, Detoa, Pislik, Miva Vacov, Playful Wood, Ceeda Cavity a Archa Program. Nově si HappyGoDucky také začala designovat své vlastní řady hraček. Tyto hračky jsou originály, které se nikde jinde na světě neprodávají. „A naše plány do budoucna? Rádi bychom v příštím roce dovezli kolem 4-6 kontejnerů hraček a chtěli bychom se dostat aspoň do dalších 20 obchodů. Také se chceme zaměřit na oslovování školek. V příštím roce také uvažujeme o najmutí našeho prvního zaměstnance. Z dlouhodobého horizontu bychom se také chtěli dostat do velkoobchodních řetězců typu Myer. Momentálně je to ale z kapacitních důvodů nereálné, jelikož jsou hračky z většiny vyráběny ručně.“Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v SydneyZdroj: https://happygoducky.com.au/ ; Vojtěch Vorel & Amy Simons [...]