Příběhy úspěšných exportérů

Inspirujte se jejich příběhy a otevřete si s námi cestu na zahraniční trhy i vy.

Společnost Kovobel sklízí úspěchy ve 30 zemích světa

Výrobní družstvo KOVOBELzaložené v roce 1966 v Bělé nad Radbuzou navazuje na tradici delší než půl století. Původní závod, postavený s cílem stabilizovat obyvatelstvo v pohraničí, se zabýval výrobou čističek na obilí a míchaček na betonové směsi. Od roku 1967 se družstvo začalo věnovat převážně technologiím pro chov drůbeže a jejich dodávkám do tuzemska a vývozem do sousedních zemí tehdejšího východního bloku.Po roce 1989 bylo třeba řešit nesnadnou porevoluční politicko-ekonomickou situaci a zajistit dostatek práce pro tehdejších téměř pět set zaměstnanců. Omezovala se výroba a bylo nutné hledat nové možnosti odbytu. Jednalo se zejména o výrobu nejrůznějších kovových produktů a konstrukcí, například palet pro automobilky do Německa. Právě z kooperace s německou firmou Macon se zrodil druhý výrobní směr firmy – skládací skladovací kontejnery KOVOBEL.Spolupráce s firmou Macon založená na německé technologii a českém umu přinesla první dodávky kompletních kontejnerů do Německa, Rakouska a Švýcarska. Esem v rukávu se pak stala neschopnost německé firmy řádně obchodovat a po jejím krachu Kovobel odkoupil technologii a stal se tak plnohodnotným výrobcem s počáteční kapacitou až čtyři tisíce kusů kontejnerů ročně.Současně našel i nového dealera, firmu TBV Berwangen, se kterou spolupracuje Kovobel do dnešního dne a která je jeho exkluzivním obchodním partnerem pro Německo a Švýcarsko. Se strategií dealerů, tedy místních dovozců, pracuje Kovobel ve všech zemích, do kterých kontejnery dodává. Pouze v Česku dodává Kovobel koncovým zákazníkům napřímo.„Stále jsme vyráběli technologie pro drůbež a jakmile jsme naplno rozjeli výrobu kontejnerů, měli jsme dva samostatné, na sobě nezávislé výrobky, které zaručují ekonomickou stabilitu firmy,“ dodává Emil Beber, předseda představenstva družstva.Cítili se na víc než exportovat jen do tří zemí, proto se kolem roku 2000 obrátili na agenturu CzechTrade a začali s její pomocí oslovovat nové zahraniční partnery. Dnes produkty z Domažlic, které vyrábí více než sto zaměstnanců, dodávají dealerům do třiceti zemí. Na celkovém obratu 480 milionů korun za rok 2017 se export podílí necelými padesáti procenty. Vizí Kovobelu je dodávat výrobky a technologie i do třetích zemí světa a tím si zabezpečit trvalý odbyt.K úspěchu firmy určitě přispělo několik zásadních kroků. Kovobel nešel jako někteří výrobci cestou zrušení technologického zázemí za účelem spoření. I v době, kdy téměř neměl z čeho vyplácet mzdy, bylo jasné, že bez zachování konstrukce, vývoje a technologického zázemí by se stal jen další firmou na kooperace pro Němce a nikdy už ne plnohodnotným výrobcem.U obou výrobních řad se neustále inovuje, ať už výrobou voliérových systémů pro drůbež nebo rozšiřováním sortimentu kontejnerů ze standardních s dvoukřídlovými  dveřmi v čele na další desítky různých variant. Tyto varianty se dají doplnit o mnohá příslušenství, jako je vyztužení střechy, nájezdy, závory, regály, okna, ventilační mřížky a podobně. I technologie výroby se neustále inovuje, a to včetně modernizace pracovišť.Ruku v ruce s tím jde i personální politika, ve které má Kovobel jasno.„Když k nám zaměstnanci nastoupí, už obvykle neodejdou. Snažíme se, aby se cítili v práci dobře a aby neměli potřebu jít k jinému zaměstnavateli,“ říká Emil Beber. Situaci navíc komplikuje fakt, že se sídlo firmy nachází nedaleko německých hranic. Proto poskytuje svým zaměstnancům výhody v podobě vysokého příspěvku na dovolenou, bonusu dvou platů ročně navíc, podnikové jídelny a přátelského prostředí.Předseda představenstva výrobního družstva Kovobel oprávněně drží titul Manažer roku 2016 jako ocenění práce celého kolektivu firmy.VÍTE, ŽE …Jméno firmy vzniklo opačně, než je obvyklé. Umělecký malíř František Šlégl vytvořil logo, které v sobě v té době ještě neslo původní název družstva Kovo Bělá nad Radbuzou.Název firmy tedy vznikl spojením slova KOV (surovina), OVO (vajíčko) a BEL (Bělá nad Radbuzou).Sloučením symboliky a názvu družstva se vytvořil název nový – KOVOBEL, který začala firma používat od roku 1971 jako logo a od roku 1991 jako název společnosti. [...]

Česká maziva BikeWorkX používají cyklisté už ve 20 zemích světa

Firma Nacházel původně vznikla v roce 1991 jako zastoupení zahraničního výrobce průmyslových maziv, postupně se však rozrostla a zahrnula do svého sortimentu další speciální maziva. V roce 1999 ji oslovil významný český výrobce řetězů s žádostí, zda by pro ně firma mohla vyvinout privátní značku maziv na řetězy motorek.Testy nově vyvinutých maziv dopadly na výbornou a obchod byl na spadnutí, výrobce řetězů se však nakonec rozhodl ve vývoji nepokračovat.„Věděli jsme, že jsme vyvinuli dobrý produkt, tak jsme začali řešit, jak této příležitosti využít. Byla to vlastně náhoda, která nás dovedla k tomu vyrábět vlastní značku maziv pod názvem BikeWorkX,“ říká Zdeněk Nacházel, jednatel firmy Nacházel.Jelikož spoluzakladatel firmy, otec pana Nacházela, v mládí aktivně závodil na kole za Spartu Praha, prostředí cyklistiky mu bylo velmi blízké. Věděl, že v této oblasti zatím nikdo nepodniká, což velmi usnadňovalo vstup na trh. Zakladatelé se rozhodli zaměřit hlavně na kvalitu a unikátní složení maziv. Postupně oslovovali velkoobchody, prodej se navyšoval a s tím se rozšiřovala i nabídka sortimentu. Postupně vznikla kompletní sada maziv a čistících prostředků na jízdní kola. Firma dokonce začala vyrábět několik privátních značek pro evropské společnosti.V České republice se firma do povědomí trhu dostala velmi rychle, zároveň věděla, že má dostatečně velké výrobní kapacity, aby svoji oblast podnikání rozšířila. Začala tedy oslovovat nejprve evropská a později i vzdálenější teritoria se zaměřením na firmy obchodující s obdobným sortimentem. V zemích, kde firma potřebovala pomoc s analýzou trhu a navázáním kontaktů se zahraničními partnery, se obrátila na agenturu CzechTrade. Ta jim pomáhala v Kanadě, Německu, Beneluxu a Austrálii. Díky CzechTrade se v Brně uskutečnilo setkání pana Zdeňka Nacházela s klíčovými nákupčími britského řetězce Halfords. Ve spolupráci s CzechTrade se již podařilo zajistit exportní úspěchy např. v Německu a v Austrálii.„Když jsme šli před 10 lety poprvé do Německa přes CzechTrade, pomohla nám garance státní agentury vyvolat pocit serióznosti v očích potenciálních partnerů. Pořád nás vnímali jako bychom tu lezli po stromech. Teď už Evropané vidí Českou republiku jako solidního a kvalitního dodavatele a výrobce,“ vysvětluje Zdeněk NacházelDnes je značka BikeWorkX vyvážena do 16 zemí Evropy a 4 zámořských států. To ale pro pana Nacházela rozhodně nepředstavuje konečné číslo. Jeho vizí je pomalými krůčky postupovat a prodávat české výrobky i do dalších vzdálenějších teritorií, inovovat a neustále zlepšovat výrobu, aby se stala ještě kvalitnější   a rychlejší.Výrobu a technický vývoj firmy Nacházel zajišťuje 20 zaměstnanců rozdělených do 3 týmů. První oddělení se stará o klienty z oblasti chemických produktů. Mezi nejdůležitější zákazníky patří např. ExxonMobil, který je druhou největší firmou na světě ve zpracování ropy a olejů. Druhé oddělení představují tzv. maziváři. Ti zabezpečují prodej a nákup zahraničním firmám, které firma Nacházel v České republice výhradně zastupuje a které si vzájemně nekonkurují. Poslední oddělení se stará o vlastní značku maziv a čistících prostředků BikeWorkX.Brand ambasadorem BikeWorkX je downhillový jezdec Richard Gasperotti, kterému nikdo neřekne jinak než Gaspi. Ukázky z jeho Freeride expedice ZAM jsou potěchou oka i cyklistické duše. [...]

České firmy objevují díky CzechTrade peruánský trh

Peruánská společnost YGLESIAS LOAYZA SAC na trhu působí jako dodavatel exkluzivních výrobků pro dva největší řetězce lékáren INKAFARMA a MIFARMA. Ve spolupráci se zahraničním zastoupením CzechTrade Lima přijela do České republiky na jednání s novými potenciálními obchodními partnery. Peru je velmi zajímavý, rychle rostoucí trh s 30 miliony obyvatel a vysokou poptávkou po kvalitním evropském zboží střední až vyšší cenové hladiny. Firma má dobré zkušenosti s Českou republikou, a proto hledala právě české výrobce, exportéry a dodavatele pro poměrně širokou škálu produktů, např. dekorativní a vlasová kosmetika, péče o tělo, péče o zdraví, péče o dítě, zdravá výživa, lékárenské pomůcky, léky, ale i čistící prostředky do domácnosti nebo pro auto.Zájem o jednání a nabídnutí svých výrobků mělo přes třicet českých firem. Představám a potřebám peruánské firmy odpovídalo devět z nich, těm bylo umožněno představit osobně své kompletní portfolio. Po jednáních v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu následovaly čtyři návštěvy přímo ve vybraných podnicích.„S českými výrobci se jistě dohodneme na konkrétní spolupráci. Dodávají špičkovou „západní“ kvalitu za přijatelné ceny,“ říká zástupce firmy Elvis Yglesias.„Krátce po jednáních uzavřeli peruánští nákupčí konkrétní spolupráci se dvěma výrobci a potvrdili, že mají zájem i o další společnosti, se kterými jednali,“ potvrzuje Emil Ulrych, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Lima.Pravidelná mezinárodní setkání tzv. Sourcing Days jsou zajištěna agenturou pro podporu obchodu CzechTrade. Jednají na nich nákupčí velkých zahraničních nebo nadnárodních firem s domácími podniky. Tradičně se účastnili zástupci pouze zahraničních trhů evropských zemí, nově se na Sourcing Days vyskytují taktéž trhy ze vzdálených exotických destinací. CzechTrade zároveň exportérům zprostředkovává kompletní servis od tlumočení po jednání a návštěvy jejich výrobních závodů. [...]

Exportní cesty firmy TVD na německý trh

Firma TVD, celým názvem Technická výroba, a.s., začínala podnikat krátce po revoluci v roce 1989. Ze 4 divizí se ta hlavní zabývá zpracováním plechu se zaměřením na plechové rozvaděčové skříně a podobné produkty. Celá skupina zaměstnává přes 600 pracovníků, z toho se asi 450 věnuje právě zpracování plechů a výrobě rozvaděčových skříní. Na české poměry se tedy nejedná o žádnou malou firmu. Na ročním obratu 38 mil. eur se podílí divize plechu téměř z 80 %, přičemž na export jde z celé výroby dané divize přes 70 %. Obchodní úspěchy firmy zajišťuje pouhých 11 pracovníků obchodního oddělení.Firma dlouhodobě exportuje do Velké Británie, Francie, Slovenska, Německa, Rakouska a Švýcarska. O export do německy hovořících zemí se stará Luboš Souček, který nastoupil do TVD před pěti lety. Od začátku svého působení ve firmě pracuje na obchodním rozvíjení této německy mluvící oblasti, které se tehdy věnovalo jen málo pozornosti a vyváželo se do ní minimálně.„Zkoušel jsem vlastní cestu po 3 liniích – agenturu CzechTrade, hledání na internetu a navštěvování výstav jako účastník. Z toho se vyprofilovaly firmy, které jsem kontaktoval. Měl jsem s CzechTrade pozitivní zkušenosti z minulých let v rámci své práce v jiné firmě a v jiném oboru. Tenkrát nám také agentura pomohla a dostali jsme díky ní pěkné zakázky,“ říká Luboš Souček.U německé a rakouské zahraniční kanceláře CzechTrade si zadal tzv. Ověření zájmu o výrobek. Tato asistenční služba spočívá ve vyhledání a oslovení potenciálních zahraničních partnerů a zároveň ověření zájmu o výrobek nebo službu klienta. Na jihozápadě Německa díky této službě navázali kontakt s velkoobchodem rozvaděčových skříní.„Adam Jareš, ředitel kanceláře v Düsseldorfu, mi následně pomohl s ověřením bonity firmy. Pak už to bylo jen na mně – vysvětlit nabídku, dohodnout se a uzavřít obchod. S německou firmou spolupracujeme čtyři a půl roku a objednávky se průběžně navyšují,“ dodává spokojeně pan Souček.V Rakousku díky stejné službě získali kontakt na výrobce strojů na zpracování plechu, který je po roční spolupráci doporučil jejich sesterské společnosti v Německu, s níž spolupracují již tři roky. Objem zakázek pro TVD měl z této oblasti velmi silný nárůst a neustále stoupá.Panu Součkovi se ale díky jeho šikovnosti dařilo i při dobývání trhů vlastní cestou, kdy na jednom ze švýcarských veletrhů oslovil vystavující firmu. Proběhla klasická komunikace, hledání průniku poptávky s nabídkou, vzájemná návštěva obou firem a nyní s partnerem spolupracují již čtvrtým rokem.A jaké jsou rady pana Součka při dobývání německého trhu?„Základem je mít jistotu kvality vlastních produktů. Pokud jako dodavatel dodržujete termíny, máte částečně vyhráno. Jakmile z nějakého důvodu dojde ke zdržení, je naprosto nutné s klientem komunikovat, vše včas vysvětlit a problém řešit. Cenová hladina nahrává situaci na evropském trhu, takže bych nedoporučoval v rámci nabídky cenu dramaticky snižovat, abyste zakázku obdrželi. Každý má svou cenu a firmy by se jí měly držet,  musí pak ale dodat kvalitní výrobek ve slíbeném termínu. Někdy je taktéž nutné zajistit si specifickou certifikaci. Samozřejmě musíte zvážit, jestli se vám to vyplatí. Nedávno jsme v takové situaci byli a tehdy rozhodnutí certifikaci získat padlo, což se nám nakonec vyplatilo.Vyplatí se lehce asertivní, ale velmi korektní jednání. Nenechte se zahnat do kouta ani s cenou a ani s termínem. Dohodu o mlčenlivosti vyplňte pravdivě a v každém případě doporučuji pečlivě pročíst. Někdy jsou požadavky drsné a jednostranné. Pokud chcete něco v dohodě změnit, rovnou navrhněte jiné řešení. Moje zkušenost ukazuje, že nic nemusí být dogma a partner, který má opravdu zájem, je mnohdy ochotný hledat oboustranně akceptovatelný kompromis. Přeji úspěšný obchod!“Luboš Souček, TVD, Technická výroba a.s. [...]

Kovobel ve spolupráci s CzechTrade dobývá Ekvádor

V závěru října se česká společnost Kovobel dohodla s jihoamerickým Ekvádorem na výhradním zastoupení dodávek speciálních skladovacích kontejnerů. Exkluzivní dohodu podepsal v Quitu se zástupci společnosti Ecuabodegas osobně předseda představenstva společnosti Ing. Emil Beber. Podpis smlouvy byl však jen formalitou, neboť již v jeho průběhu byla první dodávka kontejnerů na cestě z hamburského přístavu do ekvádorské metropole Guayaquil. Po navázání obchodních vztahů v Mexiku, Kolumbii, Chile, Peru a Uruguayi se tak jedná o další úspěch této české firmy ve spolupráci s CzechTrade v Latinské Americe. Nejde však o jediný úspěch, který si předseda představenstva Kovobelu v Ekvádoru připsal. 28. října totiž ve svých 76 letech dosáhl posledního výškového tábora Refugio Jose Rivas, který se rozkládá těsně pod vrcholem druhé nejvyšší ekvádorské hory Cotopaxi. Za necelé dvě hodiny tak v tandemu s ředitelem regionálního centra Latinské Ameriky CzechTrade Emilem Ulrychem překonal převýšení 464 výškových metrů. V cíli ve výšce 4 865 metrů nad mořem pak šálkem horké čokolády symbolicky oslavili výročí sta let od založení Československého státu. Za tento výkon sklidil Emil Beber od zdejších horolezců a horských vůdců velký potlesk a uznání.Jeho skutečným cílem však bylo poukázat na houževnatost a vytrvalost českého národa, který díky svým vlastnostem dokáže dobývat svět nejen na poli byznysu, ale i na kterémkoliv jiném.Expanzí do Ekvádoru toulky Kovobelu Jižní Amerikou nekončí, v příštím roce plánuje ve spolupráci s CzechTrade navázat obchodní vztahy například s Panamou, Kostarikou, Guatemalou, nebo Argentinou. [...]

Z garáže až na evropské trhy: LE&CO si ve spolupráci s CzechTrade upevňuje pozici v Maďarsku

Když v roce 1990 založil Jiří Lenc výrobu šunky, asi netušil, jak se jeho podnik rozroste a stane se úspěšnou a uznávanou rodinnou společností. Příběh firmy LE&CO by se dal shrnout do sloganu “Jak se z garážovky stala firma se závodem na zelené louce”.První šunky se začaly vařit a zpracovávat ve dvougaráži rodinného domu v  Horních Jirčanech. Právě zde udělal strategické rozhodnutí – výroba firmy LE&CO se bude úzko-profilovat na sortiment šunek. To se ukázalo jako klíčové a pozitivně ovlivnilo budoucnost firmy.Netrvalo mnoho let a dvougaráž byla pro LE&CO malá. Výroba mezi rodinnými domky nefungovala ani pro expedici. Logickým, ale samozřejmě i velmi smělým krokem bylo vybudování zbrusu nového moderního závodu s nejvyvinutějšími technologiemi v průmyslové zóně Jirny. Tam se přestěhovali v roce 2007.Dnes má LE&CO přes 650 zaměstnanců a denně vyrobí až 120 tun produktů, což je opravdu hodně na tak úzce profilovaný sortiment. Desítky variant výrobků se prodávají v poměru 50:50 v pultovém a plátkovém zpracování. Na vývoz jde 18% z celkové výroby. Závod disponuje 16ti nářezovými linkami, což ho staví do role největšího zpracovatele tohoto plátkovaného sortimentu  v ČR. Výrobky vznikají podle stávajících trendů, ctí vysoký poměr masa, maximální kvalitu a jsou s minimem obsahu konzervačních látek.Na českém trhu naleznete šunky LE&CO ve všech obchodních řetězcích. Portfolio zákazníků je velmi široké, ať už se jedná o řeznictví, výrobny baget, prodejny delikates, lahůdkářství nebo pekárny.Nejsilnějším exportním trhem je pro firmu sousedící Slovensko. Tam je značka známá obdobně jako v Česku a cílí na stejnou klientelu. Na druhou stranu nejaktivnějším trhem je v tuto chvíli Maďarsko, kde se LE&CO soustředí na obchodní řetězce. Jedná se konkrétně o Tesco, Penny, Lidl a nově i Auchan. Dostat výrobky do posledního zmíněného řetězce pomohla společnosti agentura CzechTrade. „Před rokem a půl jsme byli v kontaktu s ředitelem pobočky CzechTrade Budapešť Tiborem Bialem. Ten nám nejprve vytipoval obchodní kontakty, které oslovil s nabídkou našeho sortimentu. Mezi nimi byl právě i Auchan. Je to skvělé, obdržíte kontakt na relevantní osobu, jednáte s tím, s kým máte, zástupce CT vám v tomto smyslu prošlápne cestu. Jenže musíte situace využít a pak si tu příležitost oddřít sám.“ Zmiňuje sales manažer značky LE&CO Jaroslav Kvapil.V Maďarsku chce firma rozvíjet kontakty dál a hledat další klienty. S čím je ale z jejich zkušenosti nutné počítat, jsou dvě věci. Nákupčí nehovoří vždy anglicky a je nutné tuto jazykovou bariéru nějak překonat. Pokud ale klienta výrobek zaujme, je ochoten si sám zajistit překladatele. Dalším aspektem je trpělivost. „Už při prvním kontaktu s řetězcem bylo jasné, že mají o šunky velký zájem. Ovšem Maďaři nejsou vůbec tak pružní, jak jsme zvyklí my. Mají dost času na všechno, je tedy potřeba obrnit se maximální trpělivostí, často urgovat, ale zase to nesmíte moc přehnat.“ dodává pan Kvapil.Dalšími zeměmi vývozu firmy LE&CO jsou Pobaltské státy, Srbsko a evropské zastoupení řetězců Lidl. Nyní se chystá firma na trh Německa, opět ve spolupráci s agenturou CzechTrade.„Doufáme, že spolupráce s agenturou CzechTrade se bude nadále úspěšně rozvíjet náš obchod v zahraničí,“ uzavírá Jaroslav Kvapil. [...]

Agentura CzechTrade představila na European Utility Week 2018 sedmičku českých firem

Euroepan Utility Week 2018 je největší evropská událost roku v oblasti smart utilities a smart energy, která spojuje přes 12 tisíc evropských špiček a vizionářů s předními poskytovateli služeb a řešení. Letos proběhla tato mezinárodní událost ve Vídni a díky agentuře CzechTrade nechyběli ani zástupci českých firem. Kromě zaběhlých společností jako je Logarex, VIPA CZ nebo Mycroft Mind, využili možnost prezentovat se také čtyři české startupy. Při této příležitosti jsme vyzpovídali všechny jejich zástupce NEURON SOUNDWAREČím se společnost zabývá?Společnost Neuron soundware vyvíjí technologii, která dokáže pomocí analýzy zvuku detekovat poruchy strojů a zařízení. IoT zařízení s názvem Neuron Box umí monitorovat libovolný stroj až na 6 různých místech, typicky těch s největší poruchovostí. Nahraný zvuk je zpracováván modelem umělé inteligence, který zvládne identifikovat známé poruchy, vyhodnotit anomálie a zaslat varování obsluze, což umožní předcházet poruchám. Technologie je v současnosti úspěšně nasazena například pro monitoring kogeneračních jednotek, které se využívají při výrobě energie a tepla.V čem tkví její jedinečnost?Když se mluví o prediktivní analýze, většina si představí matematické analýzy, vibrační diagnostiku, měření pomocí teploty a podobně. Automatizovaný monitoring pomocí analýzy zvuku v průmyslu není úplně běžný. Sice na trhu existují firmy, které pracují se zvukem, ale žádná není tak specializovaná a pokročilá v metodách umělé inteligence jako Neuron soundware.Jaký startupový akcelerátor ji posunul vpřed?Úplně prvním akcelerátorem byl Startupyard, díky kterému byla rozvinuta prvotní myšlenka a způsob, jak tuto technologii dále vyvinout.  Dalším byl například Airbus BizLab v Hamburku, který dal zakladatelům možnost pracovat na projektu přímo v továrně Airbus v Německu. Následoval ještě německý SAP Industry 4.0 akcelerátor, kde byla možnost si vyzkoušet integrační scénáře do systémů SAP. V roce 2016 vyhrál Neuron soundware Nápad roku v České republice v kategorii startup, kterou vyhlašuje společnost Vodafone. Významným milníkem bylo rovněž zařazení Neuron soundware mezi Cool Vendors globální analytickou firmou Gartner.Jaké jsou její plány do budoucna?Dokud firma bude považována za startup, bude vedení dál využívat benefitů a bonusů, které jsou s tím spojené – otevřené dveře do akceleračních programů, na konference a veletrhy. V lednu 2019 plánuje na trh uvést novou verzi HW, nBox 12, který za stejnou cenu zvládne nahrávat a zpracovávat až 12 kanálů zvuku a umožní i plnohodnotný edge computing. Firma se rovněž připravuje na vstup nových investorů, kteří umožní další růst a mezinárodní expanzi. SHARRY EUROPEČím se společnost zabývá?Sharry Europe vzniklo v roce 2016 a poskytuje softwarovou platformu pro moderní kancelářské budovy. Ta integruje čtyři systémy, kterými jsou přístup do budov, parkování, sdílené služby a podpora interní komunity. Platforma umožňuje například vstup do budov pomocí mobilních telefonů, nastavení dynamických zón v garážích, rozpoznávání SPZ, nebo rychlou komunikaci mezi lidmi v budově.V čem tkví její jedinečnost?Sharry je jedinečné v komplexnosti služeb, které propojuje. Software chce pokrýt všechny situace, kdy budova „komunikuje“ s lidmi uvnitř.Jaký startupový akcelerátor ji posunul vpřed?Dosud žádný nevyužila, v novém roce se však zúčastní programu Czech Accelerator, za kterým stojí instituce CzechInvest. Jde o tříměsíční program v New Yorku, do kterého se dostala na základě výběrového řízení.Jaké jsou její plány do budoucna?V příštím roce chce společnost vstoupit na nové trhy. Zajímají ji především německy mluvící země, Velká Británie, Skandinávie a USA. VISIONQ.CZČím se společnost zabývá?Startupová společnost VisionQ.cz vznikla v roce 2016 a zabývá se zprostředkováním informací o spotřebě elektřiny domácnostem i firemním zákazníkům tak, aby si ji mohli sami efektivně a zodpovědně řídit. Jádrem systému je senzor – „chytrá krabička“ – Eliot, která po připojení pomocí magnetu na optický port běžného statického elektroměru provádí odečet každých patnáct minut a jednou za hodinu posílá tuto informaci formou zprávy o spotřebě prostřednictvím nízkoenergetické sítě internetu věcí (IoT) do počítačové aplikace. Ta se stará o jasné a přehledné zobrazení spotřeby formou grafů a tabulek na mobilních telefonech, tabletech i monitorech stolních počítačů.Čí to byl nápad?Nápad pochází od Jiřího Merze, zakladatele firmy, který kdysi řešil problém s vysokým nedoplatkem za elektřinu způsobeným elektrickým vytápěním jeho vjezdu do domu. Na trhu hledal systém, který by mu online informace o spotřebě dokázal poskytnout. Žádný však nenašel, a proto vynalezl vlastní.V čem tkví její jedinečnost?Je jediná, kdo dokáže získat takovou informaci přímo z elektroměru. S ní se společnost VisionQ.cz dostala do finále soutěže Startup roku vyhlašovanou společností Vodafone, kde získala zvláštní cenu týdeníku Ekonom a poději také nabídku od CzechTrade na účast na EUW 2018.Jaký startupový akcelerátor ji posunul vpřed?Firmě pomohla soutěž Nápad roku, která pro ni byla přelomová. Díky tomu získala nejen řadu nových obchodních kontaktů ale i možnost účastnit se celé řady akcí a programů pro začínající technologické společnosti (například se účastní programu Google Academy for Startups, kde formou pravidelných workshopů a prezentací přibližuje všechny klíčové oblasti, nutné pro zdárný rozvoj nové firmy). ICE GATEWAYČím se společnost zabývá?Německá firma ICE Gateway s pobočkou v Praze nabízí městům chytrá řešení, která umožňují jednoduše vylepšovat stávající infrastrukturu a přidávat k ní nové funkce a služby zkvalitňující život obyvatel. Mezi ně patří ovládání osvětlení, monitorování dopravy a ovzduší, parkování, bezpečnostní systémy, dobíjení elektromobilů, WiFi, sdílení informací pro obyvatele a další. ICE Gateway přináší spolehlivou „end-to-end“ infrastrukturu, která pokrývá všechny potřeby města, a v rámci které je možné jednoduše a kdykoli přidávat nové služby a funkce.Jaké jsou její plány do budoucna?S narůstajícím počtem projektů se společnost transformuje ze startupu v zajetou firmu. Aktuálně pracuje na projektech v Praze, Galantě, Berlíně a v Düsseldorfu. V Praze se jedná o doposud největší pražský „Smart City“ projekt realizovaný na Karlínském náměstí a v jeho okolí, kde se ICE Gateway podílí na instalaci 92 nových chytrých svítidel s LED světelným zdrojem a vestavěnou inteligencí. VIPA CZČím se společnost zabývá?Jedná se o českou firmu, která primárně nabízí služby v rozúčtování nákladů na vytápění. Druhou separátní oblastí je výroba a vývoj elektroniky. Firma vznikla již v roce 1990 a kromě českého trhu působí také na slovenském a polském. Tam se VIPA CZ dostala právě díky veletrhu EUW. Na prvním ročníku uzavřeli partnerství s polskou firmou. Dále také potkali zajímavý kontakt ze Švédska, který nyní udržují. K uzavření zahraničního kontraktu u nich dojde často až po zhruba 3 letech.Čí to byl nápad?Nápad pochází od otce současného majitele Petra Patočky a vznikl už v 80. letech na Technické univerzitě v Liberci.Jaké jsou její plány do budoucna?Firma má v plánu investovat do rozvoje dalších elektronických prvků v oblasti submeteringu a sledovat trendy v oblasti nabízených služeb. MYCROFT MINDČím se společnost zabývá?Jde o brněnskou společnost, která vyvíjí portfolio inovativních softwarových řešení s využitím big data technologií pro sběr, zpracování a analýzu dat z inteligentních sítí, takzvaných Smart Grids. Oblasti zaměření jsou lokalizace netechnických ztrát, identifikace fázového připojení, monitorování nabíjení elektromobilů (EV), profilování chování zákazníků a mnohé jiné. Mycroft Mind díky své analytice a machine learningu poskytuje lepší viditelnost distribuční sítě a předpovídá trendy a vzorce chování potřebné pro optimální plánování spotřeby energie, s cílem snížení nákladů na nákup elektrické energie, včasná detekce provozních problémů týkajících se např. v dopravě energetické soustavy metra (predictive maintenance, …). Projekty realizují v Česku pro CEZ Distribuce, ale také v zahraničí a to hlavně ve Španělsku v Iberdrola, Kanadě ve Fortis Vancouver, v Indii nebo Kataru. Participuji i na projektech v oblasti Smart Cities a IoT predictive maintenance.Jaký startupový akcelerátor ji posunul vpřed?Firma se zúčastnila akceleračního programu v Portugalsku pod záštitou energetiky EDP, kde byla vybrána jako jedna z deseti inovativních společností z dvou stovek společností celého světa. Dostala se tam na základě podané žádosti, po které následovala tři kola výběrového řízení. Momentálně se uchází o program ve společnosti Innogy Neměcko a NTT Data v Tokio.Jaké jsou její plány do budoucna?Firma aktuálně hledá investiční ale i strategické obchodní partnery. Připravuje řadu zajímavých případových studii v oblasti smart cities a pracuje na novém produktovém designu ve stávajícím uživatelském rozhraní. LOGAREXČím se společnost zabývá?Logarex je česká firma, která nabízí elektroměry pro domácnost, jejichž součástí je dálkový odečet a analýza dat. Firma byla založena v roce 2011 společností Kohinoor v Českých Budějovicích.V čem tkví její jedinečnost?Technologie jsou standardizované normami, ve kterých se Logarex pohybuje, nicméně nabízí o krok lepší řešení. Zúčastňuje se energetických tendrů, kde si zadavatelé přesně definují, co chtějí. Nejvíce tendrů, do kterých se firma hlásí, je v Německu, ale také v České republice a na Slovensku. Konkurence je v téhle oblasti obrovská, ale také nároky, takže ne každá společnost je dokáže splnit.Jaké jsou její plány do budoucna?Logarex se zabývá systémem dobíjecích stanic pro elektromobily a v dohledné době plánuje velmi silnou nabídku. To vše je propojeno s měřením, kterým se zabýváme již teď. [...]

XO foods vsadil v Maďarsku na investici do marketingu

Česká společnost XO foods specializující se na dovoz hovězího masa pro hotely a restaurace působí na maďarském trhu již sedm let. Jejímu silnému postavení na tomto trhu pomohlo strategické rozhodnutí, které vedení firmy učinilo zhruba čtyři roky nazpět.Šlo tehdy o posílení značky na zahraničním trhu, což vyžadovalo zapojení celé řady marketingových nástrojů. Nejprve bylo zapotřebí sestavit dobrý a entuziastický obchodní tým, systémy reportů, zpětných vazeb klientů a kontrolu kvality.Konkrétní podoba propagace vznikla ve spolupráci s pracovníky agentury CzechTrade Budapešť, Tiborem Bialem a Dórou Egressy. Cílem projektu bylo vytvořit kampaň, která osloví současné i potenciální klienty, navýší obrat v dlouhodobém měřítku a značku XO foods zavede jako stabilního dodavatele prémiových výrobků s nadstandartním servisem. „Využili jsme zavedený způsob prezentací v gastronomii, ale posunuli jej trochu dál. Koncept s názvem NICE TO MEAT YOU představuje současnou nabídku prémiového masa, informuje o novinkách a světových trendech, prezentuje, jak se maso v kuchyni zpracovává a servíruje.  Zákazníky k účasti láká atraktivní forma večera, kterým vždy provází jeden z ambasadorů projektu – maďarská kuchařská hvězda Joszef Bernáth nebo Daniel Bernát. Prémiovost značky dodává i spojení s významnými partnery, například s rakouským výrobcem kuchyní Miele,“ doplňuje Martin Hanák, obchodní ředitel XO foods pro Maďarsko.První akce byla testovací, XO foods si díky ní uvědomil, co během večera funguje, a co bude třeba vylepšit. Z pozvaných sto padesáti lidí jich dorazilo osmdesát, což byl v té době jednoznačný úspěch. Dalším úspěchem se stala odezva účastníků, téměř polovina z nich se totiž krátce po akci ozvala s prosbou o další informace a kompletní nabídku sortimentu. Vedení společnosti se později rozhodlo o pravidelnou realizaci dvou eventů ročně.  Každý večer se věnuje vždy trochu něčemu jinému, tak, aby byl atraktivní i pro zákazníky, kteří se účastní opakovaně.Hned druhá akce se nesla v duchu ochutnávky japonského masa wagyu. Jde o nejkvalitnější hovězí maso na světě, pro které byl ale evropský trh donedávna uzavřený. Důvodem byl vysoký obsah tuku, který je však stejně prospěšný jako například tuk rybí. Dalším lákadlem večera byla uznávaná značka španělských olivových olejů Castillo de Canena. Kromě hostů z Maďarska dostali pozvánku také odborníci na gastronomii ze Slovenska. Z dvou set padesáti pozvaných na akci dorazilo dvě stě lidí.Pátá a zatím poslední akce, která proběhla v Budapešti,  měla vzdělávací podtext – ukázat rozdíl mezi masem ze Severní Ameriky v “prime” kvalitě a o něco levnějším australským masem.„NICE TO MEAT YOU se dostalo do povědomí tak, že nás již výrobci sami kontaktují, aby mohli být součástí prezentace, aby mohli představit svoje stroje či výrobky. Dokázali jsme, že po sedmi letech na trhu nás začala maďarská gastronomie brát jako firmu s nadstandartním servisem, kterým zaručujeme stálost kvality po celý rok. Zároveň jim jsme schopni nabídnout trendy a rozmanitost výrobků. Dokazuje to i zvýšená pozornost od konkurence a konkurenční boj zaměřený právě na nás. Investice do marketingové podpory se nám určitě vyplatila.“ zdůrazňuje Martin Hanák.Po úspěších v Maďarsku realizoval XO foods obdobný event i v Rakousku. Trh tam je více tradiční, Rakušané preferují lokální výrobky, protože to vnímají jako podporu vlastní ekonomiky. Proto je důležité mít lokálního zástupce, díky kterému začnou na firmu pohlížet trochu jinak. Vysoká účast zákazníků na obou akcích, které ve Vídni zastřešovali místní špičkoví kuchaři, je toho důkazem.Tento rok mělo NICE TO MEAT YOU svou premiéru i v Česku, kde se navázalo na zajetý koncept, který pomohlo doladit zastoupení CzechTrade v Budapešti.Jméno značky vyrostlo na garanci kvality a perfektním servisu, který zajišťuje sedmdesát pět zaměstnanců. XO foods nabízí kromě hovězího masa z celého světa také maso telecí, jehněčí, drůbeží, vepřové, zvěřinu, ryby a mořské plody. Důležité je i portfolio mléčných výrobků.    [...]

Česká společnost VAFO, leader v kategorii chovatelských potřeb, vyváží svá krmiva do celého světa.

Výrobní a vývojovou firmu VAFO zná většina milovníků zvířat spíše pod vlajkovou značkou BRIT. Ta je v Česku leaderem tržního segmentu chovatelských potřeb, jejíž oblibu u spotřebitelů potvrzují mimo jiné čtyři ocenění Superbrands v řadě i prestižní tituly Nejdůvěryhodnější značka v kategorii petfood a Novinka roku ve Volbě spotřebitelů. Význam společnosti v mezinárodním měřítku pak dokládá také ocenění majitele společnosti titulem Pet Personality of the Year 2018. Téměř veškerý sortiment, který firma produkuje, je určený psům a kočkám, zbylá 2 % výroby věnuje firma hlodavcům a koním. VAFO aktuálně zaměstnává 260 lidí a vyváží své výrobky na desítky zahraničních trhů.V současnosti vlastní česká firma čtyři továrny, které plně pokrývají celý proces od prvotního vývoje až po výrobu sortimentu. Například továrna ve středočeských Chrášťanech, kde se nachází i sídlo společnosti, využívá k výrobě granulí a pamlsků jedny z nejmodernějších technologií v Evropě. V jihočeských Chotovinách byla v roce 2017 vybudována zatím poslední továrna na výrobu konzerv, salámů a kapsiček. Do té doby si VAFO tyto produkty nechávalo vyrábět externě, jak ale prodeje rostly, rozhodlo se vedení investovat do výroby vlastní. Ta už dnes firmě přináší významnou konkurenční výhodu. Díky výrobní lince postavené na míru potřebám firmy může VAFO na trh přinášet unikátní receptury v široké škále velikosti balení. S vlastní výrobou se navíc zbavila také kapacitních omezení u vytížených dodavatelů.VAFO se snaží využívat pro výrobu svého sortimentu převážně české suroviny, což zaručuje jejím výrobkům kvalitu a čerstvost. Některé hůře dostupné produkty si ale nechává také dovážet. Jedná se například o pštrosí a klokaní maso, které jsou vhodnými doplňky pro zvýšení obsahu proteinů. „Naše firma vyrábí pouze prémiová krmiva, nechceme kvůli ceně snižovat kvalitu. Zjednodušeně řečeno, vyrábíme jen to, co bychom sami dali našim mazlíčkům,“ říká Jiří Hanžl, sales manažer značky BRIT.Trendy hýbou všemi trhy a ani ten s krmivy pro zvířata není výjimkou.  Jedním z takových trendů je návrat k výživovým kořenům, podle kterého by složení stravy domácích psů mělo být co nejvíce podobné tomu, co v dávných dobách jedli psi divocí. Taková strava obsahuje vysoké procento masa, převážně divoké zvěře, a lesní ovoce.Firma VAFO vyváží své produkty na 70 světových trhů, což s sebou vzhledem k různorodosti těchto odbytišť přináší i nutnost implementace odlišných obchodních strategií. Ve Finsku například VAFO investovalo do zakoupení distributora nejsilnější hypermarketové značky, v Německu zase firma našla partnera, který vlastní na trhu značku s tradicí. Velkou roli hrají také kulturní odlišnosti. Například v Malajsii se VAFO muselo potýkat s problémy poté, co uvedlo na trh novou řadu krmiva s příchutí jehněčího a divočáka. Místní totiž měli problém s podobiznou prasete na obalech výrobků a v katalozích. Tím největším úskalím jsou však registrace výrobků. Ani ne tak v Evropě, jako spíše mimo ni. Celý proces registrace u příslušných orgánů je extrémně náročný a v porovnání s rychlostí, jakou se celý trh vyvíjí, i značně pomalý.Pokud jde o zahraniční zákazníky, ty VAFO hledá především na světových výstavách a veletrzích. Třeba právě na tom posledním, v brazilském Sao Paulu, získala ve spolupráci s CzechTrade zákazníka z Uruguaye. Agentura CzechTrade pomohla české firmě s registrací, s organizací výstavy i zvaním nákupčích na stánek.Do budoucna se česká firma plánuje stát jedničkou v prémiovém segmentu zvířecího krmiva na evropských trzích. Solidně našlápnuto ke splnění tohoto cíle má už ve Skandinávii a v Polsku. Právě proto je pro ni další posilování zahraničních marketingových aktivit prioritou. Svým partnerům v cizině usnadňuje práci připraveným mixem propagačních materiálů, někde  ve spolupráci s nimi realizuje marketingové kampaně. Za klíč k úspěchu společnost považuje nikdy nekončící investice do vývoje nových výrobků. [...]

Ve dnech 3. – 5. 4. 2019 zrealizoval tým CzechTrade první Sourcing Day navazující na databázi Adresář exportérů

Koncem minulého roku nás oslovila britská outsourcingová firma s požadavkem na dodávky technologií v oblasti úprav užitkových a odpadních vod, a to pro svého klienta firmu Arvia. Původně hledali Britové výrobce v Adresáři exportérů CzechTrade, oficiální databázi českých exportních firem, kde se prezentují svým on-line profilem klienti agentury. Adresář je umístěn na webu u kontaktů celé sítě 50 zahraničních kanceláří CzechTrade. Protože však nenašli potřebného dodavatele, obrátili se přímo na CzechTrade, který pro Arviu zajistil tzv. Sourcing Day. Ten obnáší jak vyhledání vhodných dodavatelů, tak i organizaci osobních jednání s českými výrobci.Následovalo pět poptávek upřesňujících požadavky zahraničního partnera a velmi precizní vyhledávání vhodných dodavatelů týmem naší britské zahraniční kanceláře ve spolupráci s kolegy na pražské centrále.Požadavky byly poměrně detailní a podmínky dost přísné, přesto se podařilo zajistit 10 výrobců, kteří plně odpovídali představám firmy Arvia. Po osobních schůzkách následovala jednání přímo ve výrobnách firem, kde byly upřesněny další detaily spolupráce.„Návštěva v České republice se ukázala být velmi úspěšnou. Společně s Tomem jsme vděčni za veškerou tvrdou práci, která byla věnována plánování schůzek a návštěvám u dodavatelů. Děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli,“ komentovala spolupráci s CzechTrade Jo Tomlinson, Procurement and SOP officer společnosti ARVIA TECHNOLOGY LTD.Podle ředitele zahraniční kanceláře Czech Trade Martina Macourka již osobní schůzky s výrobci i prohlídky v provozech zajistily českým firmám několik konkrétních poptávek, zvláště pak v oblasti dodávek čistících jednotek a nádrží.Tento projekt je tak nejen pro CzechTrade, ale hlavně pro klienty agentury utvrzením, že prezentace v databázi Adresář exportérů je smysluplná a přínosná.https://exporters.czechtrade.cz [...]

S CzechTrade do ráje golfistů

„Když jsem jako patnáctiletý teenager nepříliš nadšeně natíral vrata továrny, kterou v roce 1991 založil můj dědeček, ani ve snu by mě nenapadlo, že se do ní o deset let později vrátím jako zaměstnanec,“ usmívá se třicetiletý Karel Kotera, ředitel rodinné společnosti Elmet. [...]

V Nigérii frčí znojemské okurky

Na dubnovém semináři agentury CzechTrade pro exportéry zaznělo, že Nigerijci se odklánějí od levných čínských výrobků. „Pro nás je to dobrá zpráva,“ říká exportní manažer pro Asii, Afriku a Střední východ Hynek Vincenc ze společnosti Hamé. [...]