Program EUREKA - GlobalStars call with Singapore

VYHLÁŠENÍ 7. NÁRODNÍ VÝZVY PODPROGRAMU INTER-EUREKA (LTE120), MŠMT ČR

VYHLÁŠENÍ 7. NÁRODNÍ VÝZVY PODPROGRAMU INTER-EUREKA (LTE120)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 22. srpna 2019 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 7. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE120) pro podávání projektů v rámci  programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 15. října 2019.

V rámci programu EUREKA běží  čerstvě vyhlášený "GlobalStars call with Singapore", kterého se zúčastňuje rovněž Česká republika, více viz:

https://www.eurekanetwork.org/content/globalstars-call-singapore

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/globalstars-call-singapore

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informacni-den-7-narodni-vyzva-inter-eureka-a-mezinarodni

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-7-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte120

MŠMT ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) jako odpovědný gestor programu EUREKA v ČR,  má v současnosti ve vyhlášené 7.národní výzvě INTER-EUREKA dostatečný objem prostředků na spolufinancování českých organizací.
(A totéž se předpokládá  počátkem roku 2020 v další 8.národní výzvě INTER-EUREKA.)

Datum konání: 22. 8. 2019 - 15. 10. 2019
Druh akce:
Místo konání: Singapur
Oborová specializace: Ostatní
Teritoriální zaměření: Česká republika
Singapur