Marketingová podpora v zahraničí

Poskytujeme marketingové poradenství a nástroje, díky kterým jsou naši klienti vidět i v zahraničí.

Nabízíme prezentaci na zahraničních veletrzích a výstavách. Kromě přípravy samotné expozice dokážeme firmám zprostředkovat setkání s klíčovými osobami zahraničních obchodních partnerů. Součástí marketingové podpory jsou i navazující asistenční služby zahraničních kanceláří.

PREZENTACE ČESKÝCH FIREM NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH V RÁMCI JEDNOTNÉHO STÁNKU AGENTURY CZECHTRADE

 • Vedle společné účasti českých firem na zahraničních veletrzích a výstavách poskytujeme návazné asistenční služby zahraničních zástupců CzechTrade podle požadavků firmy.
 • Asistenční služby (networkingové akce, společný propagační materiál aj.)
 • Osobní nebo katalogová prezentace českých firem na společném stánku na zahraničním veletrhu
 • Celkové zajištění expozice
   

REALIZACE PREZENTACÍ NA VELETRZÍCH V RÁMCI PROJEKTŮ NOVUMM, NOVUMM KET A DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 

 • Usnadnění vstupu českých malých a středních podnikatelských subjektů na zahraniční trhy prostřednictvím jejich osobní účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí s podporou z projektů NOVUMM, NOVUMM KET a Design pro konkurenceschopnost, spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů (OPPIK).
 • Více informací sledujte v části Programy EU.
   

ZAHRANIČNÍ MISE

 • CzechTrade organizuje cílené a oborově zaměřené mise do vybraných teritorií
 • Aktuální nabídku prezentací v zahraničí naleznete v Kalendáři akcí.
   

WWW.CZECHTRADEOFFICES.COM

 • Prezentace klientů CzechTrade na webových stránkách zahraničních kanceláří CzechTrade
 • Využití v rámci jakékoliv objednané služby poskytnuté v zahraničí

DIGITÁLNÍ MARKETING A E-COMMERCE

 • Služba je určena firmám, které jsou připravené investovat do marketingové podpory na konkrétním trhu či trzích.
 • Pomáhá orientovat se v prostředí digitálního marketingu či e-commerce a připravuje firmu i její zaměstnance na to, aby v budoucnu dokázali v tomto prostředí plně fungovat, budovat značku a prodávat produkty prostřednictvím daných nástrojů.
 • Služba zohledňuje různorodost, kulturní specifika a spotřebitelské preference v teritoriích, a to za současného zapojení českých i lokálních expertů.

OBOROVÉ KATALOGY

 • Prezentace vybraných průmyslových oborů v zahraničí
 • Vznik katalogu ve spolupráci s asociacemi
 • Materiál v tištěné a elektronické verzi je využíván zahraničními kancelářemi CzechTrade pro komunikaci se zahraničními obchodními partnery
 • Stávající oborové katalogy jsou publikované na cizojazyčném webu agentury www.czechtadeoffices.com