Akce pro exportéry

CzechTrade organizuje konzultace, pracovní a kooperační setkání, prezentace firem jak v České republice, tak na zahraničních výstavách a veletrzích.

Akce v České republice

CzechTrade realizuje konzultace a pracovní setkání pro české firmy v různých městech ČR. Využívá k tomu několika typů akcí:

  • Konzultační den - teritoriálně zaměřené konzultace zástupců firem s pracovníkem zahraničního zastoupení probíhající v regionech ČR,
  • Meeting point - centrálně organizované individuální konzultace firem s pracovníky zahraničních zastoupení. Zimní setkání se koná v Praze a podzimní při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
  • Matchmaking (B2B) - zprostředkování setkání zahraničních subjektů (obchodní zástupci, distributoři, nákupčí) s potenciálními tuzemskými dodavateli:
    • incomingové mise,
    • Sourcing days CzechTrade.

Aktuální nabídku všech akcí nejdete v sekci Kalendáři akcí.

Prezentace českých firem v zahraničí

Agentura CzechTrade organizuje společnou účast českých firem na zahraničních výstavách a veletrzích. České firmy tak mohou kromě oficiálních účastí pořádaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR využít další dvě formy prezentace:

  • Účast na veletrzích v zahraničí v rámci projektu NOMUMM, NOVUMM KET a DESIGN. Osobní účast firem na zahraničních veletrzích s využitím finanční podpory z evropských strukturálních fondů (OPPIK).
  • Prezentace na zahraničních veletrzích pod hlavičkou CzechTrade. Jedná se o osobní nebo katalogovou prezentaci firem na společném stánku na zahraničním veletrhu, která je poskytována v rámci služeb CzechTrade. Společná účast snižuje náklady na prezentaci firmy na veletrzích v zájmových teritoriích. Pracovníci zahraničních zastoupení poskytují vystavovatelům standardní i individuální služby před akcí, během konání veletrhu a také po něm.
  • CzechTrade organizuje cílené, oborově zaměřené mise do vybraných teritorií.

Aktuální nabídku prezentací v zahraničí naleznete v Kalendáři akcí.