CEBRE

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) podnikatelům nabízí pomoc v případech, kdy se jejich zájmy protínají s činností orgánů Evropské unie, nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu.

Od CEBRE můžete získat informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor a také přehled o nabídce podpůrných programů EU. Všechny služby CEBRE lze objednat v ČR, za ceny přístupné i malým a středním podnikům.

Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii

 • obhajuje zájmy českých podnikatelů před orgány Evropské unie
 • informuje české podnikatele o legislativní činnosti EU v jejich oboru
 • sleduje a analyzuje ne/legislativní iniciativy EU
 • monitoruje výzvy programů Evropské unie
 • školí české podnikatele a manažery přímo v sídelním městě EU Bruselu
 • organizuje debaty na evropské téma v ČR a Bruselu
 • zastupuje české podnikatelské organizace u evropských podnikatelských a zaměstnavatelských federací.

CEBRE byla vytvořena Hospodářskou komorou České republiky, Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS), aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy v Evropské unii. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 

Přehled služeb 

 • infolinka zdarma
 • monitoring výzev, zpráv
 • analýzy ne/legislativních návrhů (fact sheets)
 • organizace seminářů/konferencí
 • zastupování na jednáních v Bruselu u institucí EU, na konferencích atp.