Design pro export

Design hraje klíčovou roli při prosazování českých výrobních firem na zahraničních trzích. Agentura CzechTrade proto přes 13 let poskytuje pod značkou CZECHTRADE | DESIGN PRO EXPORT řadu nástrojů a aktivit jak českým výrobcům, tak průmyslovým designérům. 

DESIGN PRO EXPORT

  • Českým firmám poskytuje zvýhodněné služby designérů z Adresáře designérů CzechTrade
  • Spravuje databázi průmyslových a produktových designérů www.designers-database.eu
  • Zajišťuje propagaci průmyslového designu v zahraničí
  • Poskytuje individuální služby zahraničních kanceláří CzechTrade
  • Organizuje odborné vzdělávání v oblasti design managementu

Základním pilířem jsou interní projekty, z nichž aktuální je projekt DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST, kde mají firmy možnost spolupracovat při vývoji a inovacích svých výrobků s profesionálními průmyslovými a produktovými designéry. Kromě toho projekt propaguje český průmyslový design na zahraničních výstavách a veletrzích. Konkrétní informace se dozvíte zde.

Designéři mohou využít k propojení s českými výrobními firmami bezplatnou prezentaci v Adresáři designérů CzechTrade. Konkrétní informace se dozvíte zde.

Individuální služby zahraničních kanceláří CzechTrade jsou důležitou součástí a zároveň navazující aktivitou, která firmám přináší konkrétní výsledky na zahraničních trzích. Služby vycházejí z akčního plánu vstupu na nové trhy nebo posílení pozic na trzích stávajících. Řešení je aktivně konzultováno s klientem a podílí se na jeho přípravě ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade, kteří následně individuální službu také realizují. Může se jednat o komplexní analýzu teritoria, organizaci obchodních jednání, oslovení potenciálních obchodních partnerů a ověření zájmu o výrobek firmy.

Zahraniční kanceláře CzechTrade zajišťují i prezentaci českých firem na zahraničních veletrzích a výstavách v rámci společného stánku. Vedle výhod společné expozice firmy oceňují návazné asistenční služby a profesionální přístup zahraničních zástupců CzechTrade.

LETÁK O SLUŽBĚ DESIGN PRO EXPORT

Aktuálně

Pro české exportéry vytváříme příležitosti, jak se spojit se špičkovými designéry a svým výrobkům tak pomoci k ještě většímu úspěchu v zahraničí. Ceny Czech Grand Design jsou přehlídkou nejlepších designerských prací, i proto jsme jejich hrdým partnerem. O roli designu v exportu a příležitostech které v CzechTrade pro podnikatele vytváříme, hovoří Zuzana Sedmerová