Design pro export

Možnost zvýhodněné spolupráce s profesionálními designéry z Adresáře designérů CzechTrade a prezentace na specializovaných zahraničních akcích.

OPPIK-cj-bar-600.jpg

DESIGN - Individuální spolupráce s designérem

Příjem Přihlášek probíhá od 16. 7. 2016 do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání limitního příspěvku na poskytování podpory de minimis.

Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

  • Podpora formou zvýhodněných služeb designérů z Adresáře designérů CzechTrade ve výši 50 % způsobilých výdajů (maximálně 50 000 Kč).
  • Zvýhodněná služba zahrnuje analýzu stavu designu a konkurence, definování budoucích změn (skici), rámcový harmonogram, finanční analýzu nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce designéra při výrobě prototypu). Provedené činnosti a jejich výstupy budou obsahem Zprávy z individuální spolupráce s designérem (Design_Zavazna_osnova_ZZ (0,4MB)), kterou na základě podkladů od firmy a designéra zpracuje agentura CzechTrade.
  • Specifikaci, podmínky využití zvýhodněné služby a způsob zasílání přihlášek naleznete ve Výzvě č. 1 (Design_Vyzva_c_1 (0,5MB)).
  • Do projektu je možné se zapojit zasláním Přihlášky (Prihlaska (400 kB)) a splněním Výběrových kritérií (Design_Vyberova_kriteria (0,6MB)).

DESIGN - Propagace průmyslového designu v zahraničí

Příjem Přihlášek probíhá od 21. 11. 2016 do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání limitního příspěvku na poskytování podpory de minimis.

  • Podpora individuálních expozic na vybraných specializovaných zahraničních akcích (Seznam-zahranicnich-akci-DESIGN (218 kB)) formou zvýhodněných služeb ve výši 50 % způsobilých výdajů (v hodnotě maximálně 130 000 Kč). Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.
  • CzechTrade zajistí pro účastníka pronájem výstavní plochy pro realizaci individuální expozice, registrační poplatek a povinné poplatky za účast, marketingové materiály a propagace účasti, zveřejnění v brožuře „Design pro konkurenceschopnost“.  Způsobilé výdaje účastníka budou zahrnuty do povinné participace. Podrobné informace k účasti na zahraničních akcích za zvýhodněných podmínek a způsob zasílání přihlášek naleznete ve Výzvě č. 2 (Design_Vyzva_c_2_akce_15_11_2016 (0,5MB)).
  • Do projektu je možné se zapojit zasláním Přihlášky (Prihlaska_propagace-designu_platna-od-2017-03-01 (468 kB)) na akci a splněním Výběrových kritérií (Design_Vyberova_kriteria_zahranicni_akce (0MB)).

Souborové přílohy