Exportní inkubátor Kazachstán

Inkubátor v Almaty plánujeme otevřít na začátku roku 2023, na prestižní adrese Prospekt Dostyk v Medeuském obvodu v Almaty. Právě tam sídlí většina zahraničních společností, které působí v Kazachstánu.

Jaké výhody přináší exportní inkubátor?

 • Exportní inkubátor může firma využít po dobu až šesti měsíců.
 • Celých 70 hodin asistence zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán při vyjednávání s místními úřady, zajištění dopravy, tlumočení, vyhledávání obchodních partnerů, zajišťování obchodních schůzek a další dle individuálních potřeb každé firmy.
 • Využití místní adresy pro komunikaci se zahraničními partnery.
 • Plně vybavené kancelářské prostory.
   

Pro jaké firmy je Exportní inkubátor vhodný?

 • Obchodní a výrobní firmy bez omezení velikosti, které se již rozhodly v Kazachstánu působit a potřebují využít kancelářské prostory pro zakládání vlastní firmy, pobočky.
 • Firmy, které zvažují účast na kazašském trhu a inkubační čas využijí pro získání nezbytných informací, například optimalizace obchodního plánu, marketingu, vyhledání obchodních partnerů. To vše k finálnímu rozhodnutí o působení na tamním trhu.
 • Firmy, které provádějí transfer výroby do Kazachstánu nebo realizují investiční nebo výrobní projekt. 
   

Vybavení kanceláře a kapacita prostor

 • Současně mohou být v inkubátoru až tři české firmy.
 • Kancelářské prostory jsou moderní v centru města.
 • Uspořádání je formou společné kanceláře a k využití jsou menší zasedací místnosti.
 • Každé firmě jsou také k dispozici bezdrátové internetové připojení, pevná linka a ve společných prostorách sdílená tiskárna, skener, kopírka.
 • V rámci služby jsou zajištěny úklidové služby.
   

Pravidla využívání Exportního inkubátoru

 • Doba inkubace je 3 až 6 měsíců.
 • Službu může firma využít pouze jednou.
 • Inkubační dobu je možné vyčerpat pouze najednou a není možné ji přerušit.
 • V případě naplnění kapacity gestor včas informuje nového žadatele o dalším volném termínu.
   

    Služby poskytované v Exportním inkubátoru

 • Zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty poskytne firmám konzultační servis, který jim umožní efektivní naplňování byznys plánu, jako jsou založení firmy, seznámení s podnikatelským a právním prostředím a další.
 • Zprostředkování kontaktů a jednání, například s právní kanceláří ohledně založení společnosti nebo realokace pracovníků.
 • Využívání prostor kanceláří včetně stolu, židle, monitoru, zázemí, energie.
   

Využití individuálních asistenčních služeb zahraniční kanceláře pro dosažení stanovených cílů

 • Vyhledání obchodních partnerů.
 • Ověření zájmu o spolupráci s českou firmou.
 • Zajištění schůzek s kazachstánskými firmami a institucemi.
 • Podpora při vyjednávání s úřady a institucemi.
 • Organizace účasti na oborových akcích, jako jsou veletrhy či konference.
 • Zajištění podpůrných služeb - doprava, tlumočení, asistence při zajištění výroby marketingových materiálů a jiné.
      

Pravidla pro výběr firem

 • Žadatel musí být registrován v ČR (IČ), nebo žadatel registrovaný mimo ČR musí prokázat, že se jedná o pobočku českého subjektu.
 • Firmy nesmí prostory pronajímat dalším subjektům.
 • Vyslaný pracovník musí mít vyřízené všechny potřebné dokumenty pro dlouhodobý pobyt v dané zemi. Toto firma doloží čestným prohlášením. S vyřízením potřebných dokumentů maximálně vypomůže zahraniční kancelář CzechTrade Kazachstán. 
   

Zájemcům o účast v inkubátoru doporučujeme

 • Před zahájením působení firem na kazašském trhu zajistit ověření zájmu o produkt nebo službu s ohledem na specifika trhu.
 • Vyslat pracovníky, kteří hovoří rusky.
 • Pamatujte i na další náklady spojené s dlouhodobým pobytem vyslaného pracovníka (ubytování, stravování, přeprava, stravné, pojištění apod.).
 • Firmy v inkubátoru může zastupovat český nebo i lokální pracovník bez ohledu na státní občanství.