Individuální služby pro exportéry

Největší přidanou hodnotou služeb je znalost místního prostředí a ověřené kontakty, ke kterým by se firmy často jen obtížně samy dostávaly.

Služby jsou vždy individuálně navrženy pro konkrétní firmy na základě jejich stávajících exportních potřeb a po konzultaci a doporučení ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade. Příklady služeb, které firma může využít při pronikání na zahraniční trhy:

MARKET ENTRY

 bezplatná služba

 • Obsah služby je nastaven individuálně podle potřeb firmy.
 • Až 24 hodin alokovaného času zahraniční kanceláře CzechTrade mimo země EU.
 • Až 16 hodin alokovaného času zahraniční kanceláře CzechTrade v zemích EU.
 • Individuální služba je sestavená na míru firmě, může obsahovat např. základní průzkum trhu, doporučení vhodné formy vstupu na trh, vyhledání obchodních kontaktů, podpora při zajištění logistiky, doporučení veletrhů a výstav, překlad oslovovacího dopisu/e-mailu do lokálního jazyka, poskytnutí základních informací pro založení firmy nebo pobočky, poradenství ohledně komunikačních a kulturních zvyklostí a specifik.
 • Služba je určená pro nové klienty agentury nebo podnikatelské subjekty, pro které CzechTrade realizoval zakázku před déle než pěti lety; pro klienty, kteří zásadně mění svoje exportní teritoria (např. z EU do zámoří) nebo pro klienty, kteří hledají exportní příležitost pro svoje nové výrobky.
   

OSLOVENÍ POTENCIÁLNÍCH OBCHODNÍCH PARTNERŮ

A OVĚŘENÍ JEJICH ZÁJMU O VÝROBEK NEBO SLUŽBU

 • Zjištění obchodních kontaktů podle zadaných kritérií, aktualizace kontaktních údajů a oslovení firem včetně prezentace nabídky produktů a služeb klienta
 • Ověření zájmu o produkt či službu
 • Souhrnná zpětná vazba a doporučení dalšího postupu
 • Zjištění bonity zahraničích obchodních partnerů
   

ORGANIZACE OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ

 • Zprostředkování a organizace obchodních schůzek klienta se zainteresovanými zahraničními firmami
 • Zajištění logistiky a případné asistence a tlumočení při jednáních dle požadavků klienta
   

DLOUHODOBÁ EXPORTNÍ ASISTENCE 

 • Asistence při obchodních jednáních a asistence při výběru místního zástupce
 • Podpora při jednání s úřady či při registraci nebo certifikaci výrobků
 • Průběžné poskytování informací z oboru včetně aktuálních oborových poptávek
 • Monitoring konkurence
 • Průzkum veletrhů a výstav, podpora při organizaci prezentací nebo účasti
 • Služba je poskytována v délce od tří měsíců
   

B2B AKCE V ČR A V ZAHRANIČÍ

 • Sourcing Days – termínovaná osobní B2B jednání českých dodavatelů se zahraničními nákupčími na základě potvrzení zájmu obou stran doplněná o prezentaci produkce a návštěvu provozu
 • On-line Sourcing Days – termínovaná on-line B2B jednání českých firem se zahraničními nákupčími na základě potvrzení zájmu obou stran 
 • On-line B2B Matchmaking – prezentování výrobních možností české firmy úzké skupině zahraničních obchodních partnerů
 • Oborové podnikatelské mise v zahraničí
 • Podnikatelské incomingové mise do České republiky
   

KOMPAS - KOMPLEXNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA

 • Kompas je určený těm firmám, které potřebují asistenci při komplikovanějších administrativních procesech na zahraničních trzích.
 • Zaměřený je výhradně na podporu spolupráce v B2B segmentu.
 • Služba je realizovaná ve spolupráci s místními prověřenými odborníky.
 • Zahrnuje například podporu a asistenci při vzniku sídla společnosti, certifikaci produktů nebo registraci a povolení pro výkon činnosti.
   

ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE VÁM POMOHOU

PŘIPRAVIT OBCHODNÍ PLÁN PRO VSTUP NA TRH NEBO INVESTICI

 • Zpracování dovozních a vývozních statistik dané komodity dle HS kódů
 • Provedení základní tržní analýzy
 • Analýza potenciálu produktového portfolia klienta pro zahraniční trh
 • Zpracování analýzy konkurence: seznam hlavních přímých konkurentů v teritoriu s dostupnými informacemi typu obratů, cenový průzkum maloobchodních cen konkurenčních výrobků, popis prodejních kanálů přímých konkurentů v teritoriu
 • Identifikace základních faktorů při cenotvorbě na zahraničních trzích
   

VYHLEDAT A KOORDINOVAT DODAVATELSKÉ A PARTNERSKÉ SÍTĚ - PORADENSTVÍ „ROUTE-TO-MARKET“

 • Doporučení zvolení nejvhodnějšího způsobu vstupu na trh (přímý export/distributor/e-shop) 
 • Vyhledání a případně oslovení vhodného odběratele 
 • Vyhledání a případně oslovení vhodného dodavatele
 • Ověření zájmu o spolupráci, zprostředkování schůzek a osobní asistence pracovníka zahraniční kanceláře CzechTrade
 • Ověření bonity zahraničního obchodního partnera (zajišťuje většina zahraničních kanceláří CzechTrade)
 • Využití sítě kontaktů zahraniční kanceláře CzechTrade při vstupu na trh
 • Vyhledání a doporučení ostatních partnerů (právní kanceláře, marketingové agentury, e-commerce specialisty, daňového specialisty apod.)
   

ZALOŽIT FIRMU V ZAHRANIČÍ

 • Informace o formě právních subjektů v teritoriu pro založení zastoupení v teritoriu
 • Popis nutných administrativních kroků spojených se založením subjektu
 • Daňový systém v teritoriu
 • Vyhledání platných odkazů na potřebnou legislativu
 • Kontakt na komerčních subjekty pro založení firmy
 • Vyhledání vhodných kancelářských prostor nebo coworkingových center případně virtuální kanceláře
 • Komunikace s úřady a bankami
 • Investiční pobídky
   

ZAJISTIT LICENCE, CERTIFIKACE, REGISTRACE PRODUKTŮ A OCHRANNÝCH ZNÁMEK

 • Identifikace bariér vstupu na trh
 • Popis potřebných licencí na daném trhu pro daný obor, certifikace, registrace
 • Přehled odpovídajících institucí v teritoriu
   

OBSTARAT PRŮVODNÍ DOKUMENTY A POVOLENÍ PRO LOGISTIKU A CELNÍ AGENDU

 • Identifikace bariér vstupu na trh
 • Popis cel či kvót pro daný produkt
 • Přehled odpovídajících institucí v teritoriu