Individuální služby pro exportéry

Využití individuálních služeb zahraničních kanceláří CzechTrade přináší firmám úsporu času, nákladů a zvýšení počtu navázaných obchodních kontaktů. Největší přidanou hodnotou služeb je znalost místního prostředí a ověřené kontakty, ke kterým by se firmy často obtížně samy dostávaly. 

Služby jsou vždy individuálně navrženy pro konkrétní firmy na základě jejich stávajících exportních potřeb a po konzultaci a doporučení ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade. Příklady služeb, které firma může využít při pronikání na zahraniční trhy:

KOMPLETNÍ ANALÝZA TERITORIA

 • Prověření informací o konkurenci, základní cenový průzkum (s ohledem na dostupnost informací u konkrétního výrobku či služby), identifikace distribučních kanálů
 • Doporučení vhodné formy vstupu na trh, možnost založení společnosti, právní formy
 • Zjištění bonity zahraničních obchodních partnerů

OSLOVENÍ POTENCIÁLNÍCH OBCHODNÍCH PARTNERŮ A OVĚŘENÍ JEJICH ZÁJMU O VÝROBEK NEBO SLUŽBU

 • Zjištění obchodních kontaktů dle zadaných kritérií klienta, aktualizace kontaktních údajů a oslovení vyhledaných firem včetně prezentace nabídky produktů klienta
 • Ověření zájmu o produkt či službu
 • Souhrnná zpětná vazba a doporučení dalšího postupu

ORGANIZACE OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ

 • Zprostředkování a organizace obchodních schůzek klienta se zainteresovanými zahraničními firmami
 • Zajištění logistiky a případné asistence a tlumočení při jednáních dle požadavků klienta

DLOUHODOBÁ EXPORTNÍ ASISTENCE

 • Využití zázemí zahraničních kanceláří
 • Asistence při obchodních jednáních a asistence při výběru místního zástupce
 • Podpora při jednáních s úřady či při registraci nebo certifikaci výrobků
 • Průběžné poskytování informací z oboru včetně aktuálních oborových poptávek
 • Monitoring konkurence
 • Průzkum veletrhů a výstav, podpora při organizaci prezentací nebo účasti na veletrzích a výstavách

B2B AKCE V ČR A V ZAHRANIČÍ

 • Sourcing Days – termínovaná B2B jednání českých dodavatelů se zahraničními nákupčími na základě potvrzení zájmu obou stran - osobní či online formou
 • Organizace networkingových akcí a obchodních a oborových podnikatelských misí v zahraničí