Informační servis

CzechTrade se intenzivněji zaměřuje na poskytování kvalitního informačního servisu českým exportérům.

Exportní příležitosti

Denně zpracovává CzechTrade zahraniční poptávky, projekty a tendry, investiční příležitosti a nabídky zahraničních firem.

Informace pro export

CzechTrade koordinuje publikaci relevantních informací od státní správy a ostatních partnerů na informačním sub-portálu ZPRAVODAJSTVÍ PRO EXPORT

Aktuality ze světa

Aktuální informace včetně dobrých rad pro obchodování se zahraničními firmami od našich zahraničních zástupců.

CzechTrade denně

Dostávejte užitečné informace a exportní příležitosti ze zahraničních trhů přímo do vaší e-mailové schránky.

Nadstandardní servis

Klientská zóna usnadňuje exportérům přístup ke službám CzechTrade a jejich čerpání.

BusinessInfo.cz

BusinessInfo.cz je oficiální portál pro podnikání a export, kde naleznete řadu užitečných informací.

Relevantní a včasné informace hrají v každém rozhodování klíčovou roli. CzechTrade disponuje jedinečnými nástroji a sítí kontaktů, jak potřebné informace nejen získávat, ale jak je i rychle předávat českým firmám, a zvyšovat tak jejich šance na úspěšný vstup na zahraniční trhy.

Identifikace obchodních příležitostí

Denně aktualizované databáze zahraničních poptávek, projektů a tendrů, investičních příležitostí, nabídek zahraničních firem.

Analýza teritoria

Celkový pohled na vybrané teritorium, obor a podmínky pro podnikání ve struktuře - charakteristika trhu a ekonomická situace, základní ekonomické a statistické ukazatele údaje, struktura výkonnosti ekonomiky, zahraniční obchod, informace o postavení České republiky na trhu, další infomrace podle individuálních požadavků klienta.

Analýza trendů a obchodních příležitostí

Analýza potenciálu vybraných komodit na určitém trhu zahrnuje aktuální informace a data o vývoji trhu, identifikaci hrozeb a příležitostí, oborové trendové ukazatele, potenciální možnosti, budoucí příležitosti a další informace podle individuálních požadavků klienta.

BusinessInfo.cz a jeho subportál Zpravodajství pro export

Portál poskytuje důležité informace pro podnikání a export přehledně a na jednom místě.