Australský Nový Jižní Wales prodlouží provoz uhelné elektrárny Hunter Valley do roku 2048

Datum: 6. 9. 2022    Průmyslový obor: Nerostné suroviny a polotovary;     Teritoriální zaměření:  Nový Zéland Nový Zéland, Austrálie Austrálie

Vláda Nového Jižního Walesu (NSW) schválila projekt na prodloužení životnosti elektrárny. Získá tak 444 milionů tun černého uhlí a podpoří místní trh práce.

Komise státu Nový Jižní Wales pro plánování schválila návrh projektu na optimalizaci uhelných dolů Mount Pleasant v oblasti Hunter Valley, což zajistí pokračování těžby až do roku 2048.

Žádost o prodloužení těžby ve středisku Mount Pleasant i jeho rozšíření za účelem získání dalších 444 milionů tun černého uhlí podala společnost Mach Energy, která doly vlastní.

Úřad pro plánování a životní prostředí se již v červnu tohoto roku přiklonil pro schválení podaného návrhu, nicméně vyžádal si, aby Komise návrh konzultovala s místními obyvateli.

Komise pro plánování ujišťuje, že schválení bylo uděleno v souladu se striktně nastavenými podmínkami pro monitorování a minimalizování dopadů na kvalitu vzduchu, prostředí a další.

Právě benefity pro místní trh práce byly hlavním důvodem pro schválení návrhu. Projekt bude mít pozitivní ekonomické dopady na zaměstnanost v regionu a přímo i nepřímo vytvoří přibližně 447 pracovních míst. 
 
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Austrálie.

Zdroj: www.abc.net.au