Bank of England reaguje na zhoršení ekonomických vyhlídek

Datum: 6. 7. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Náklady na energie a pohonné hmoty ve světě rychle rostou, což výrazně prodražuje zboží.

Mezinárodní prognostici z organizací jako je MMF a OECD uvedli, že Velká Británie je náchylnější k recesi a trvale vysoké inflaci více než ostatní západní země, které se potýkají s otřesy na trhu s energiemi a komoditami. Bank of England se k tomu vyjádřila ve své nejnovější zprávě o finanční stabilitě země a uvedla, že britské banky jsou schopny přečkat i silný hospodářský pokles. Komerčním bankovním institucím však vzkázala, aby si ponechaly více peněz v rezervních fondech. Od příštího roku budou banky povinny odkládat jako rezervu částku ve výši 2 % svých aktiv oproti běžnému jednomu procentu. Výbor pro finanční politiku uvedl, že může tuto sazbu měnit oběma směry v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet světová ekonomika.

V současné době jsou více zranitelné domácnosti a malé firmy než finanční sektor, což však může mít se zvyšující se inflací negativní vliv na celkovou ekonomiku a kupní sílu země.

Zdroj: BBC

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království.