Brazílie zaznamenala v prvním trimestru růst HDP ve výši 1,2 %

Datum: 3. 6. 2021    Průmyslový obor: Neurčeno;     Teritoriální zaměření:  Brazílie Brazílie

Nejvíce se dařilo zemědělství, průmyslu a službám.

Podle finálních dat publikovaných začátkem tohoto týdne brazilským statistickým úřadem (IBGE), rostlo HDP o 1,2 % oproti poslednímu čtvrtletí roku 2020. V běžných cenách HDP v prvních třech měsících tohoto roku dohromady vygenerovalo 2,048 bilionu brazilských reálů. Nejvíce pak rostly oproti poslednímu kvartálu minulého roku zemědělství (5,7%), průmysl (0,7%) a služby (0,4%).

Průmysl byl tažen hlavně těžbou (3,2%), poté stavebnictvím (2,1%) a průmyslem zaměřeným na zpracování odpadu (0,9%). Zpracovatelský průmysl zaměřený na výrobu byl ale negativní ve výši (-0,5%).

Ve službách byla skladba rostoucích segmentů následující: doprava a s ní spojené služby jako pošta a skladování (3,6%), finanční služby (1,7%), komunikační a IT služby (1,4%) a služby spojené s podporou prodeje (1,2%). Pokles zaznamenal segment administrativy a zdravotnictví (-0,6%). Co se týče exportu a importu, došlo k růstu jak u exportu (3,7%), tak u importu (11,6%). Výhled pro HDP roku 2021 byl pak upraven z 3,52% na aktuálních 3,96%.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Brazílie.
Z
droje: exame.com, g1.globo.com