Brazilští honorární konzulové jednali o budoucích projektech

Datum: 1. 11. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Brazílie Brazílie

Dne 27. října se v São Paulu uskutečnilo setkání reprezentantů honorárních konzulátů v Brazílii, včetně zástupců českého velvyslanectví.

Schůze se zúčastnilo 13 konzulů, kteří představili projekty svých zastupitelských úřadů, jak z řad konzulární agendy, tak z ekonomie či kultury. Dále projednali kroky programu ovlivněné energetickou krizí, vysokou inflací či konfliktem na Ukrajině.

Letos byli navíc přizváni i reprezentanti kanceláře CzechTrade pro možnost dalšího rozvoje česko-brazilské obchodní spolupráce.

Na oficiální jednání navázal neformální networking na českém honorárním konzulátě s recepcí, na které se podávala typicky česká, jídla jako je svíčková. Jednání se neslo v přátelském duchu a akce se těšila velké účasti.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie.