Britská letiště výrazně zlepšila asistenci pro cestující se zdravotním postižením

Datum: 11. 7. 2019    Průmyslový obor: Letecký průmysl; Služby;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Dle čerstvé zprávy Úřadu pro civilní letectví (CAA) britská letiště učinila "významná zlepšení" v poskytování asistence cestujícím s pohybovým omezením s tím, že poprvé žádné z místních letišť nespadlo do kategorie se "špatným" hodnocením.

Report, který je ročním ohodnocením činnosti, shledal, že za období od 1.4.2018 do letošního 31.3. byla poskytnuta speciální asistence rekordnímu počtu 3.7 milionu cestujících. CAA oznámkoval 14 letišť jako "velmi dobrých" a 16 letišť jako "dobrých". Pouze letiště v Manchesteru bylo klasifikováno hodnocením "potřebuje zlepšení".

Zdroj: BBC
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Londýn.