Bulharsko plánuje do pěti let vybudovat 10 000 nabíjecích stanic pro elektromobily

Datum: 15. 3. 2022    Průmyslový obor: Automobilový průmysl;     Teritoriální zaměření:  Bulharsko Bulharsko

Bulharsko se připravuje na zvýšení počtu elektromobilů v následujících letech. Bude zvyšovat investice do budování infrastruktury nutné pro uživatelsky komfortní provoz.

Cílem je právě do pěti let vybudovat v celé zemi 10 000 stanic pro nabíjení elektromobilů z obnovitelných zdrojů. Plánuje se nasazení skupin pomalých a rychlých dobíjecích stanic pro obsluhu lehkých elektromobilů, veřejné a nákladní dopravy.

Dohoda o spolupráci zohledňuje očekávaný masový nástup elektromobilů v období 2030 až 2040. Prognóza expertů uvádí, že do roku 2030 dosáhne počet elektromobilů v Bulharsku 200 000 a k pokrytí jejich roční spotřeby elektřiny bude potřeba 600 000 MWh elektřiny. Odhady předpovídají, že do roku 2040 bude počet elektromobilů v Bulharsku 2 000 000 s roční spotřebou elektřiny téměř 6 000 000 MWh a v roce 2050 jejich počet dosáhne 3 500 000, na jejichž dodávku bude potřeba více než 10 000 000 MWh ročně elektřina. V současné době vozový park v Bulharsku spotřebovává kapalná paliva, jejichž ekvivalent je 45 milionů MWh. Masový příliv elektromobilů do roku 2050 sníží spotřebu energie v dopravě třikrát.

Urychlení elektrifikace vozidel v Bulharsku a je v souladu s evropskými dlouhodobými cíli, plány a opatřeními. Opatření bulharské administrativy v konečném důsledku sníží emisí skleníkových plynů, dojde k úspěšné zelené ekonomické transformaci, snižování znečištění ovzduší a zvýšení energetické účinnosti.

Plán obnovy a udržitelnosti předpokládá, že během příštích šesti let dosáhne elektrifikace automobilů výše 5 % neboli 100 000 elektromobilů a dokončí výstavbu 10 000 veřejných nabíjecích míst pro elektromobily, 2000 na meziměstské silniční síti, 4000 v centrální části 50 měst a 4000 v obytných částech měst.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře Bulharsko.
Zdroj: https://www.economy.bg
: